Egoforedrag av Per Christian Markestad

Referat Rotarymøte 31 05 2023

Presidenten åpnet møtet og gratulerte jubilanter siden forrige møte på Mølla.

Dagens Rotarydrypp handlet om Rotarys digitale nettverk for medlemmer med felles interesser/hobbies.

3-minutteren var ved Harald Bakke.

Han ga oss «inside information» om Equinors nylig avholdte generalforsamling for 2022.

Selskapet, hvor Staten er majoritetseier, leverte omsetning på nær 800 mrd NOK, med et resultat etter skatt på ca 250 mrd NOK.

Bak de enorme tallene skjuler det seg kritikkverdig mangel på respekt for minoritetsaksjonærene, hvor det spesielt ble pekt på gigatap på investeringene i oljesand i USA. Til tross for mangeårige, nedstemte advarsler fra flere aksjonærer, har Equinor over de siste årene måttet ta tap på om lag 200 milliarder NOK.

Dette står i skarp kontrast til vakre ord i selskapets policy, om å lytte til aksjonærenes meninger. Disse blir regelmessig nedstemt av generalforsamlingen, etter råd fra styre og ledelse. Til slutt må tapene bokføres, men drukner utrolig nok i den overveldende inntjeningen under dagens markedsforhold i energibransjen.

Hovedinnlegget var egoforedrag av Per Christian Markestad.

Vårt forholdsvis nye medlem er 47 år, er gift og har to barn på hhv. 18 og 21 år.


I forberedelsene til foredraget måtte han medgi at det hadde gått noen år siden han trådte sine barnesko på Rambekk gård, siden papirfotos fra denne tida var rimelig falmede. Han er yngst av tre brødre, hvorav den eldste tidlig pekte seg ut som fremtidig bonde. Vi fikk høre om en lykkelig barndom der det ble satt krav til deltakelse i gårdsarbeidet på flere områder, blant annet transport av korn med traktor gjennom byen ned til Mølla, selv om alderen tilsa at førerkort kun var en fremtidig drøm. Trening hadde han fått gjennom kjøring av traktor på jordene, når de litt eldre måtte gå bak og plukke stein!


Skolegang på Vindingstad, senere Bjørnsveen og Gjøvik Gymnas gikk forholdsvis greit, til tider meg god instruksjon fra vårt medlem Nan, der han etter eget utsagn ble belært i flere fag, men også i folkeskikk. Noe som tydeligvis ga gode resultater. Faren drev gården, og forpaktet i tillegg jord rundt omkring, mens mora jobbet som dagmamma. Senere jobbet hun i barnehage, og opprettet så avlastningshjem for omplasserte barn og unge med behov for det. Per Christian fremhevet en viktig lærdom gjennom å alltid ha folk rundt seg, noen ganger kanskje i meste laget, men samfunnsnytten var uomtvistelig stor, og han ble vant til å ha unger rundt seg. Og sosiale ferdigheter kommer alltid godt med.


I ungdomsårene dominerte fotballinteressen, og et godt miljø og stor treningsiver førte til 2.plass i Adidas Cup, som betraktes som uoffisielt NM i aldersbestemte klasser. I tillegg var det ski, skøyter og alpint som sto på agendaen. Musikkinteressen var derimot begrenset, selv om mora fikk stille aksept for pianotimer hos Eddy Zoltan. Dette fikk en brå slutt da Zoltan var noe misfornøyd med øving på hjemmeleksene, og truet med sanksjoner om dette ikke bedret seg.


Jobbkarrieren startet på teknisk avdeling på Sykehuset, via Adidas, flere engasjementer i bilbransjen hos Sulland, AS Bil/Møller og Bilia. Han vektla som selger å skape tillit hos potensielle kjøpere, som gjerne fører til gjenkjøp. Siste utvikling, fra januar i år, er overgang til eget firma, sammen med to andre, til fornybar energi-produkter, som solceller, ladere, varmepumper med mer. Vi ser fram til å høre mer om denne satsingen på et senere tidspunkt. I tillegg til dette, deltar Per Christian i helger og fritid i familieforetaket Rambekk Selskapslokaler, i forskjellige roller.

 

Ref, Ragnar Enger

Foto: Ståle Opdal


 
Sommeravslutning med presidentskifte

20. juni 2024

Sommeravslutning med presidentskifte

Gjøvik Rotaryklubb hadde grillaften med sommeravslutning den 19. juni. Samtidig ble det gjennomført presidentskifte. I en høytidelig del av møtet overrakte president Thor Åge Bergan klubbe og presidentkjede til påtroppende klubbpresident Rune Skybak.

GOBB - Gjøvik og Omland BoligByggelag - ved Tom Søgaard

26. mai 2024

GOBB - Gjøvik og Omland BoligByggelag - ved Tom Søgaard

Den 22. mai fikk vi et engasjerende foredrag av administrerende direktør Tom Søgaard i Gjøvik og Omland BoligByggelag. Det var godt oppmøte og mange spørsmål ble stilt til foredragsholderen.

Nobels litteraturpris til jon fosse - hvorfor?

18. april 2024

Nobels litteraturpris til jon fosse - hvorfor?

Høsten 2023 fikk Jon Fosse Nobels litteraturpris. Da var det mange ti-år siden sist en norsk forfatteren fikk denne hederen. Men hvorfor fikk Jon Fosse prisen? Det kunne Kjell Nygård fortelle oss alt om i et meget engasjerende foredrag.

CC-Gjøvik, Byens store kjøpesenter

22. mars 2024

CC-Gjøvik, Byens store kjøpesenter

Kveldens hovedpost var ved Vibeke Askevold som er Markedssjef for CC Eiendom AS og Leder for CC Markedsteam. Hun ga oss et meget interessant og engasjerende foredrag om kjøpesenterdrift. Hun ble da også bombadert med spørsmål fra tilhørerne!

TRF; Rotarys viktige og sentrale fond

15. februar 2024

TRF; Rotarys viktige og sentrale fond

TRF (The Rotary Foundation), Rotary-fondet, er organisasjonens sentrale og svært viktige fond. Hvert år betaler vi inn midler til dette fondet, og senere kan klubbene søke om midler til å finansiere større prosjekter. Fondet har gjennom årene betydd mye!

Kaffemøte med Rotarystoff

8. februar 2024

Kaffemøte med Rotarystoff

God oppslutning om klubbmøtet på onsdag 7. februar. Dette var et kaffemøte med Rotarystoff.

Klubbmøte - besøk av Anne Karin Jønnes

31. januar 2024

Klubbmøte - besøk av Anne Karin Jønnes

Besøk av Stortingsrepresentan Anne Karin Jønes (H) og refleksjoner rundt arbeidet på Stortinget

17. januar 2024

Klubmøte - Kirkens SOS

Morten Samuelsen holdt et meget interessant og gripende foredrag om Kirkens SOS

3. januar 2024

Klubbmøte - Norges forsvarsattache i Moskva Øystein Limoseth

Øystein kom til Moskva som norsk militør attache sommerne 2022

20. desember 2023

Julemøte med lefse

Tradisjonen tro Enger stile med ferske lefser til julemøtet!

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...