Kaffeprat med info fra komiteene

Under Rotary-møtet den 1. mars fikk vi gode rapporter fra komiteene for vennskapsklubben og samfunnsprosjekter. Det ble også tid til gode samtaler over kaffekoppen, - og praten gikk lett over bordene!


President Jørn Wroldsen ønsket velkommen il Rotary-møte med noen "Rotary-drypp" som vanlig!

Kveldens 3-minutter:

Knut Syljuåsen hadde kveldens tre-minutter. Han hadde besøkt det nye kulturhuset på Hamar. Der så han at Pauline Hall, født i 1890 på Hamar, hadde fått en sal oppkalt etter seg. Hun var en kjent komponist som laget samtidsmusikk av litt spesiell karakter, mest av det atonale slaget. Som guttunge hadde han gjort tjenester for Pauline når hun oppholdt seg på hytta si ved et vann på fjellet. Han mente hytta muligens hadde vært enkel. Kanskje hadde hun fått inspirasjon til musikken når det dryppet fra lekke tak ned i bøtter av sink?


rapport fra komiteene:

Nan Inger, som er leder av komiteen for samfunnsprosjekter, rapportere fra deres arbeid og dagens status. Klubbens faste samfunnsprosjekter i dag er 1. Bidra til å gjøre Skibladner seilingsklar, 2. Parkvedlikehold på Eiktunet Museum, og 3. Vakt ved Frelsesarmeens julegryte. Ikke minst det sistnevnte prosjektet har vært meget vellykket og mange medlemmer har engasjert seg. Hun takket alle for innsatsen. 
Hun nevnte også flere nye prosjekter som kan være aktuelle for klubben. Flere prosjektideer har vært luftet og diskutert tidligere, - uten at det så langt er tatt noen beslutninger. Nan ønsker innspill til aktuelle prosjekter som kan tjene til å synliggjøre klubben i større grad.


x
Komitemøte, fra venstre: Georg B. Jenssen, Thor Åge Bergan, Peter Huuse og Ulf Jonsson.

Georg Jenssen, medlem av komiteen for vennskapsklubben Anyksciai i Litauen, ga oss en fin oversikt over bakgrunnen for valget av klubben i Litauen, samt vårt samarbeid og historie fram til i dag. 

Stor aktivitet og mye samkvem i de første årene: 2015 - 2019:
2015: Første møte i Anyksciai i september. Klubbene ble enige om å samarbeide om prosjekt rettet mor en fosterfamilie.
2016: Gjenvisitt i Gjøvik, mai. Planene for å støtte fosterfamilien ble fastlagt. Julesending fra Gjøvik og innkjøp av traktor mm.
2016: Medlemmer fra Anyksciai besøkte oss på Gjøvik. Mini Winter Games. Lefsebaking. Sosiale sammenkomster.
2018: Klubbmedlemmer fra Gjøvik RK besøkte Anyksciai. Innviet minnepark, 100-års markering. Sosiale sammenkomster.
2019: Medlemmer fra Anyksciai besøkte oss på Gjøvik. 17. mai feiring. Sosiale sammenkomster. Oppdatering prosjekt nr 3.

Felles samfunnsprosjekter som er gjennomført:
  1. Fosterfamilien. Julegaver, minitraktor, redskaper mm
  2. Ogeina's private skolefritidsordning. Gitt pengestøtte ved flere anledninger.
  3. Selvmordsforebyggende prosjekt i 11 kommuner i Litauen. Global Grant prosjekt over 2 år, finansiert med midler fra The Rotary Fondation. Prosjektet startet høsten 2018, og ble ferdigstilt og rapportert i 2021. Georg Jenssen og Bodil Sægrov bidro til styringen av prosjektet i den internasjonale prosjektkomiteen.
Grunnet pandemien har det vært liten aktivitet i perioden 2020 - 2023.

Nå er det aktuelt å ta opp igjen kontakten med vennskapsklubben. Vi har fått en invitasjon fra klubben i Anyksciai, om å besøke dem i tiden 1. - 4.  juni 2023. Georg viser til at noen har vært på besøk i Litauen mange ganger, - nå er det kanskje tid for at flere andre av klubbens medlemmer skal dra. Han lover gode opplevelser til en rimelig kostnad! Sekretær vil sende ut en "spørre-undersøkelse" for å lodde stemningen for å fortsette samarbeidet med vennskapsklubben. 
Invitasjonen/ foreløpig program for besøk i Anyksciai 1.-4. juni 2023 ligger her.

Ref.: Ole S. Foto: toosi

 

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Place content here

Klubbens møter:

Klubbmøte - kaffemøte

2023-04-12 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-19 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-26 18:30 - 19:30

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...