UDI avdeling Gjøvik

Møtereferat Rotary møte 22 februar 2022

 President Jørn Wrolsen innledet møtet på sedvanlig vis.


3-minutter var ved Pål Vist som tok for seg demokratiet og hvordan det er truet verden over av autoritære krefter. Han oppfordret oss alle til å delta aktivt for å styrke det ved å stille opp på valglister på neste valg.

 

Hovedforedraget var ved Bjørnar Nordahl UDI Gjøvik avdeling, som fortalte om UDIs forskjellige funksjoner og oppgaver og ikke minst hvor vanskelig det kan være i ofte følsomme saker som engasjereer mange.

UDI får sitt oppdrag fra de politiske styrende organer og skal håndheve innvandringsregelverket på vegne av det norske samfunnet.

Ofte blir dette svært vasnkelige saker der personlige hensyn står opp i mot gjeldende regler.


Etter krigen i Ukraina har UDI fått en stor oppgave med å ta i mot flykningene som kommer derfra. Disse har fått en kollektiv beskyttelse, så asylprosessen er enklere, men samtidig skal alle tas hånd om både midlertidig og på mer varig basis.

For å løse oppgavene har de avdellinger over hele landet deriblant på Gjøvik, og leier kapasiteter på asylmottak med mere over hele landet.


 

Foredraget skapte stort engasjement og mange spørsmål.

 

Neste møte er et kaffemøte der Samfunnsprosjekter og TRC/CRFC komitéen presenterer arbeidet sitt og Vennskapsklubbkomiteen orienterer om status så langt i vårt forhold til klubben i Litauen, også om planene for besøk dit i juni.


Ref: Nils Terje Haavi


 

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Place content here

Klubbens møter:

Klubbmøte - kaffemøte

2023-04-12 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-19 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-26 18:30 - 19:30

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...