Visit Innlandet

Referat fra møtet 15. februar 2023

Møte ble ledet av Tor Odd Silset som ønsket velkommen og presenterte kveldens program, kveldens gjester og gratulerte de som har bursdag denne uka.

K

Kvelden 3 Minutter var ved Rune Skybak om en uheldig parkering, skadet bil og påfølgende taksering av skadet bil.

Kvelden hovedprogram var ved turistsjef Arne Jørgen Skurdal under overskriften «Visit Innlandet»


Skurdal har ledet reiselivsmarkedsføringen av  byen og distriktet i 20 år. Hele tiden med kontor på Gjøvik. Det har vært «En reise i logoer»

Det startet med Kari Blegens initsiativ i 1990 før olympiaden i 94 når mulighetene for øket reiseliv var åpenbare.  

I begynnelsen var var 1 person på kontoret. Toten kom med etter hvert.  I 2002 kom  Landkommunene med og det ble et regionsamarbeid – Turistkontoret Gjøvik-Land-Toten. Når regionsamarbeidet dekket flere samarbeidsområder ble Logoen endret og det ble Gjøvikregionen Turistkontor. Det var en og en halv stilling og ca 1 mill i budsjett.

Da Trond Giske var næringsminister laget han en nasjonal reiselivsstrategi som viste at kommunen måtte bli bedre på samarbeid og at det ville gi mer midler. Hadelendingene leste dette godt og  banket på døra og det ble Gjøvik Hadeland Ringerike Reiseliv. 

Det ble sporadiske forsøk for å få med Hamar, men uten å lykkes. Ringsaker ble ikke enige med det andre kommunen og etter et møte med Lillehammer og Gjøvikegionen kom Ringsaker inn i samarbeidet med Gjøvik og det ble nytt navn. Hedmarkingene like jo ikke dette.


Det var riktig å gå foran og samarbeide på tvers og etter hvert har det blitt Visit Øst-Norge (www.visitostnorge.no) med 11 kommuner, 210 medlemsbedrifter, 8 fast ansatte og 21 mill i omsetning i 22 og drift av turistinorrasjon flere steder i distriktet. Visist Øst-Norge er en av fem eiere av desinasjonsselskaet «Osloregion» som samarbeider om internasjonal markedsføring.

Avtalene med kommunene går nå på 4 år som er lenge i denne bransjen. Ringsaker er største bidragser. Medsbedriftene betaler kontingent etter størelsen på bedriften, men kommunene betaler etter antall innbyggere. Hovedoppgave er å koordinere samarbeid mellom aktørene. Visit Øst-Norge drifter hjemmesider, sosiale medier, hva skjer kalender og 4 turistkontorer, koordinerer felles markedtiltak, online booking, innholdsproduksjon og tilbys kompetanse og nettverksaktiviteter.


Det handeler om å nå ut til potensielle kunder. Til det trenges en kritisk masse av atraksjoner. Det økonomiske samarbeidet er også avgjørende. Forventingene til utvikling av reiselivsproduktete øker.   «House of Brands»  er under utvikling med deltagere i virkeområdet.

Det jobbes med et vidt spekter av aktiviteter.

Det hele har hatt en eventyrlig utvikling fra starten på 90-tallet.

Ref; Finn Rønning

 

 


 

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Place content here

Klubbens møter:

Klubbmøte - kaffemøte

2023-04-12 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-19 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-26 18:30 - 19:30

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...