Ekstraordinært årsmøte i Gjøvik Rotaryklubb

Gjøvik Rotaryklubbs ekstraordinære årsmøte den 1. februar samlet svært mange medlemmer. Til behandling var regnskap for siste klubbår, likeså budsjett og revidering av vedtektene. Vi fikk også en lang 3-minutter med mye god lokal historie og mye latter!


President Jørn Wroldsen ønsket velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Presidenten ble valgt til å lede årsmøtet, - det gjorde han med stø hånd! Innkalling og dagorden ble godkjent. Ekstraordinært årsmøte måtte holdes på grunn av at ikke alle saker som styret la fram under det ordinære årsmøtet den 23. november 2022, ble godkjent. Etter ny behandling i styret legges de nå fram på nytt.


Kasserer Kjell Rudlang la fram regnskap for 2021-22 for en lyttende forsamling.

Etter flere oppklarende spørsmål fra forsamlingen ble både regnskap for klubbåret 2021-22, og budsjett for 2022-23 godkjent. Revisors beretning ble bekjentgjort under det ordinære årsmøtet 23.11.2022, og ble tatt til orientering allerede da.

Klubben har valgt å følge oppfordringen fra "Rotary i Norge" (tidligere NORFO) og gjennomføre en revidering av klubbens lover og vedtekter. Nye lover ble vedtatt under det ordinære årsmøtet i november, - nå stod reviderte vedtekter til tur for å bli sluttbehandlet i klubben. Styrets nye og reviderte forslag var sendt ut til alle medlemmer. Endringene ble kort referert i møtet. 
Etter forslag framsatt i møtet ble det vedtatt å justere det framlagte utkastet under vedtektenes §14 "Rekruttering av medlemmer", når det gjelder informasjon til klubbmedlemmene før nye kandidater tas opp som medlemmer. Med dette tillegget ble det framlagte utkastet godkjent som klubbens nye vedtekter.

Kveldens 3-minutter:


Petter Børde kjenner Gjøviks skihistorie, historien til Hovdekollen og Hovdebakken bedre enn noen annen! 

Petter Børde holdt et interessant og engasjerende foredrag (Laaang 3-minutter!) om den gamle Hovdekollen, med bakkerekord på 41,5 meter (ifølge Jan Gjerde!), men som ikke finnes lenger, samt om historien til Hovdebakken, den flotte og populære alpinbakken som ligger midt i byen. Petter kommer fra en ski-glad familie. Han fortalte om sin far som var administrator i Norges Skiforbund fra 1932 til krigen kom i 1940. Etter krigen var faren med i styret i Norges Skiforbund og hadde mange viktige verv. Herunder leder av Norges tropp til OL i Lake Placid. Selv var Petter og hans eldre bror meget aktive utøvere på ski og andre idretter.
Petter fortalte at Hovdebakken ble satt i stand med masse dugnadsinnsats, kausjonering og lånte penger i 1982. Da kostet det i overkant av 1 mill kroner. Til denne sesongen ble det tatt et nytt tak for å oppgradere Hovdebakkens heisanlegg mm. Nå kostet det i overkant av 7,5 mill.
Han fortalte også at det for noen år siden ble satt fram ideer om å sette i stand Hovdebakken som hoppbakke igjen. Tegninger fra erfarne bakkekonstruktører foreligger, - men det ble med tanken. 
Takk for god historiefortelling!

 

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Place content here

Klubbens møter:

Klubbmøte - kaffemøte

2023-04-12 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-19 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-26 18:30 - 19:30

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...