Bistandsorganisasjonen FORUT - og deres innsats i Nepal

FORUT er en bistandsorganisasjon med hovedkontor på Gjøvik. Organisasjonen driver utviklingsarbeid i flere land i Afrika og Asia. På onsdag 25. januar fikk vi en orientering om deres prosjekter, samt en spesiell informasjon om arbeidet de gjør i Nepal.

velkommen til møte:

President Jørn Wroldsen ønsket velkommen til kveldens foredragsholdere, 2 reflektanter og mange medlemmer. Han åpnet i kjent stil med markering av passerte gebursdager og noen "drypp" med Rotary-stoff. Bjørn Blichfeldt, - som i de kommende 3 månedene er husvert for Oliver, - fikk også komme til orde for å etterlyse et norsk flagg som vår utvekslingsstudent trenger.

3 - minutter'n:

Kveldens 3-minutter var ved Tor Odd Silset. Han hadde lest i lokalavisa om trailer-velt på Bøverbru der 30 tonn poteter hadde havnet i grøfta. Han lovpriste poteten som dyrkes i store mengder på Innlandet, og som er en verdifull råvare for næringsmiddelindustrien. Han avsluttet med å minne om at det er viktig å verne dyrkingsarealene mot potetsykdommer av alle slag. Husk derfor forbudet mot privat import, - og skal du dyrke poteter i egen hage, - kjøp sertifiserte settepoteter!

Kveldens foredragsholdere:


Kommunikasjonssjef i FORUT, Øyvind Strand Endal og hans far Gunnstein Endal.

Øyvind Strand Endal ga oss innledningsvis en kort orientering om hva FORUT står for og hva de arbeider med. Forut er Innlandets bistandsorganisasjon. Hovedkontoret ligger på Gjøvik der 12 av ialt 16 ansatte har tilhørighet.

FORUT har et solidomdømme, har rammeavtale med Norad og prosjektavtaler med Utenriksdepartementet.FORUT har aktiviteter og tiltak i mange land og på mange viktige områder i lokalsamfunnene.

FORUT's mål er at folk skal få reell makt til å endre sine liv. God utvikling krever en helhetlig tilnærming og arbeider på områder som virker sammen. Eksempelvis områder som barnerettigheter - likestilling - psykisk helse - og rus som utviklingshinder.
Strand Endal avsluttet med at "sammen kan vi forandre verden", og oppfordret oss til å bli FORUT-fadder som fast giver, eller reise med FORUT. 
FORUT er en fantastisk flott bistandsorganisasjon som virkelig gjør en stor forskjell for befolkningen i de landene de arbeider! Dette er en organisasjon som det er vel verdt å støtte!

REISEBERETNING FRA NEPAL:
Reise med FORUT, - det er nettopp hva Strand Endal's far, Gunnstein Endal har gjort. Høsten 2022 reiset han med FORUT til Nepal, og besøkte der de stedene som FORUT drifter. Han fortalte og viste bilder fra besøk ved en sentral for mottak av telefoner fra vanskelig stilte jenter, fra et barnepsykiatrisk sykehus, og fra et større barnehjem for opptil 60 jenter med ulike traumer, og som trenger trygghet og omsorg.
Gunnstein Endal fortalte at han hadde hatt stort utbytte av turen som ga mange sterke opplevelser. Han sa også at det var trygt å vite at bistanden fra FORUT kommer fram dit den virkelig trengs. Ord blir fattige, sa han. Men han hadde med seg svært mange fine bilder som sa mer enn ord, - og som beskrev situasjonen meget godt.

 

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Place content here

Klubbens møter:

Klubbmøte - kaffemøte

2023-04-12 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-19 18:30 - 19:30

Klubbmøte

2023-04-26 18:30 - 19:30

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...