KIRKENS BYMISJON

KIRKENS BYMISJON Gjøvik Rotaryklubb 10. november 21

Presidenten ønsket velkommen og refererte fra møtet i Hunn Gjøvik Rotary om NAMO. 

TRE MINUTTER AV PETTER BØRDE

Han fortalte fra egen alvorlig helsemessig hendelse som kunne endt fatalt. Om flere åpenbare feil som ble gjort og anbefalte hver enkelt på lagre egen fastleges nødnummer på sin telefon og bruke dette i en nødsituasjon.

HARALD BAKKE oppdaterte om utvekslingsprosjektet og oppfordret flere til å stille som vertskap og å finne kandidater å sende ut.

Kveldens hovedprogram var

KIRKENS BYMISJON:


ved virksomhetsleder Per Morten Clausen

Kirkens bymisjon driver en imponerende lang rekke forskjellige hjelpetiltak på en rekke steder i landet.  Det er hjelp til selvhjelp.

Aktiviteten i Innlandet er i Gjøvik og på Lillehammer og ble mulig etter TV-aksjonen i 2018. 


I Gjøvik heter tiltaket «I jobb»

«Alle kan bidra og alle har ressurser. Noen ganger må det bare noe ekstra tilrettelegging til».

«I jobb» gjør en samfunnsnyttig innsats som en del av byens renovasjonstjeneste, og bidrar til at gater og steder holdes reine for avfall. I jobb er et lavterskeltilbud for mennesker som strever med rusavhengighet og psykisk lidelser, og som står utenfor det ordinære arbeidslivet og arbeidsrettede tiltak. Det tilbys arbeidsfellesskap og mulighet for å gjøre en viktig jobb for byen. Når man er en del av arbeidsfellesskapet  møter man opp de dagene man vil og kan jobbe. Arbeidet er lønnet og det innberettes. Oppdragsgivere er en rekke av byens gårdeiere.

Referent: Finn Rønning 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Rakfisk og bøker
8. des. 2021, 18.30 - 19.30

Marianne Hjerpset og Unni Skinstad fra Norli komm ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...