Rotary for fred og forsoning

Som fast tradisjon blir Rotarys internasjonale president blir hvert år invitert til å tale i FN's hovedforsamling på FN-dagen 24. oktober. Bakgrunnen er Rotarys viktige rolle ved etableringen av FN i 1945, og de nære bånd som senere er holdt vedlike.I alt 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av FN's charter i San Fransisco 1 1945. Av femti nasjonale delegasjoner hadde tjue av dem rotarianere i sin stab og flere ble ledet av rotarianere. Elleve rotarianere var invitert som rådgivere for arbeidet med charterdokumentene. USA's utenriksminister i 1945, Edward Stettinius jr. uttalte at "invitasjonen til RI til å delta som rådgivere for USA's delegasjon var en anerkjennelse av den rolle rotarianere har spilt og fortsatt vil spille for å utvikle forståelse mellom nasjoner. Rotary's representanter var helt nødvendige i San Fransisco. De gav betydelige bidrag til selve charteret, og etter hvert spesielt til utformingen av retningslinjene for etableringen av UNESCO".

Med sine betydelige bidrag ved chartringen av FN ble grunnlaget lagt til at Rotary siden har vært delegert og hatt observatører ved de fleste FN-organisasjoner og møter.

Rotary's bidrag til etableringen av FN begynte allerede før chartersamlingen i San Fransisco. Delegater fra verdens største frie land møttes i Dumbarton Oaks nær Washington DC i oktober 1944. Der ble den første planen for en "verdensorganisasjon for fred" utformet. Dokumentet fra dette møtet ble av RI sendt til alle verdens rotaryklubber under overskriften "Pattern for the San Fransisco Conference" og med oppfordringen om at "time for debate is now".Lederen for USA's FN-delegasjon, Warren R. Austin, sa noe senere i et foredrag på en rotarykonferanse: "Det langvarige og vanskelige arbeid med å bygge opp en verdensorganisasjon kunne ikke bli noe av uten deres hjelp. Men med den vet jeg at vi kommer til å lykkes."

En rekke av de rotarianere som deltok ved chartringen av FN var ledere av sine lands delegasjoner og fem av dem ble senere ledere for FN's Hovedforsamling. En av de første formenn (1949) for FN's Hovedforsamling var tidligere visepresident i RI, generalen og Filippinene's FN representant Carlos P. Romulo, som selv uttalte dette i et av sine foredrag: "Det er en bekreftelse på Rotary's idealer at en rotarianer nå presiderer over FN's Hovedforsamling. Til dette høye verv bringer jeg med meg Rotary's stolte tradisjoner. Her utøver jeg Rotary's misjon for menneskelig forståelse og Rotary's strålende holdning til godvilje, som er hovedhensikten med FN. Jeg sier åpent at Rotary har styrket mitt internasjonale perspektiv og min menneskeforståelse og derved forberedt meg for det store ansvar som ligger i å harmonisere alle regjeringers anstrengelse for å oppnå fred og sikkerhet for menneskeheten."

Det er grunnlag for å konstatere at Rotary's idégrunnlag og praksis har hatt stor innflytelse på mange områder i det internasjonale samfunn. Dette er noe vi Rotary'anere kan være stolte av!


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Rakfisk og bøker
8. des. 2021, 18.30 - 19.30

Marianne Hjerpset og Unni Skinstad fra Norli komm ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...