Gjøvik Vannverk - leverer trygt vann hver dag

Mange medlemmer var samlet til bedriftsbesøk på Gjøvik Vannverk på Engelandsodden den 1. september. Ingeniør ved vannverket, Roar Bustebakke, ga en grundig orientering om driften, - og til slutt omvisning i renseanlegg og tekniske rom.


Gjøvik Vannverk, som ligger flott til på Engelandsodden, har levert vann til byen befolkning i mange år. 


Vannverkssjef Roar Bustebakke ga oss en grundig innføring i dagens vannbehandling, hvordan sikre trygt og godt vann til byens innbyggere, - om å skaffe nok vann til enhver tid, samt forebygge uhell og sabotasje mot anleggene. 


Han fortalt at drikkevannet på 1930-tallet ikke var spesielt trygt. I 1931 ble Gjøvik rammet av en tyfusepidemi som resulterte i at nitten mennesker mistet livet. Vannkilden ble raskt mistenkt siden en fange i fengselet, som fikk kun vann og brød, også ble syk.


Dagens vannleveranse er absolutt trygg. Nå tas råvannet fra store dyp i Mjøsa (210 meter) der det alltid er kaldt (ca 3,6 grader C). Roar Bustebakke forklarte at da utnytter man det såkalte temperatur-sprangskiktet i vannmassene. Råvannet pumpes inn i selve anlegget via kraftige pumper, og blir deretter klorbehandlet, filtrert og UV-behandlet. 


Roar Bustebakke viser de kraftige råvannspumpene i renseanleggets kjeller. 
Gjennomsnittlig vannforbruk i Gjøvik ligger på 9.000 m3/døgn. 
Men lekkasjene på nettet er alt for store. Det jobbes stadig med lekkasjesøk og -reparasjon. Behovet for fornying av vannrør et svært stort. Kommunen har beregnet at det trengs ca 900 mill kroner til utskifting av gamle rør i de nærmeste årene, - derav vil halvparten medgå til drikkevannet. Bustebakke fortalte at vannet kan være aggressivt i kontakt med betong og tære den i stykker. Derfor blir høydebassengene ikke bygget i betong lenger, men blir de nå laget i rustfritt stål. Vannverket bruker årlig mer enn 100 tonn marmorgrus i vannfiltrene for å øke surhetsgraden (pH) til vannet. 
Roar Bustebakke fortalte at snart kommer "smartmålere" for måling av vannforbruk hjemme hos den enkelte forbruker. Ellers anbefalte han at alle forbrukere i byen får installert vannmålere. Vannverket har kontinuerlig overvåkning av vannkvaliteten. Det tas hyppige prøver ved eget laboratorium på vannverket, samt at det tas ukentlige prøver som analyseres av MjøsLab. Byens drikkevann er minst like godt og trygt som vann kjøpt på flaske, sier Bustebakke, - og mye billigere! Vann er tingen - rett fra springen!


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Guvernørbesøk
20. okt. 2021, 18.30 - 19.30

Distriktsguvernøren orienterer 3 min v/ Stein O ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...