FARVERIKEKVARTALET, 15 september

Referat fra møte i Gjøvik Rotaryklubb 15.9 2021


Møtet ble åpnet kl.18.30 av presidenten som ønsket alle velkommen. Et spesielt velkommen til dagens foredragsholder, Einar Amlie Karlsen

3-minutter var ved Harald Bakke. Han orienterte om Stolpejakten, en aktivitet som begynte i Gjøvik, som nå har spredt seg til store deler av landet. Det startet i 2013/14. Nå er det registrert 220000 brukere! Målet er at 70-80% av landets kommuner skal ha et opplegg for stolpejakt. Det viser seg at en slik stolpejakt er viktig både for fysisk og psykisk helse.

Hovedforedrag: Farverikekvartalet av Einar Amlie Karlsen

Karlsen er leder for prosjektet med å bygge ut Farverikekvartalet. Han redegjorde for utviklingen av prosjektet fra 2005 til i dag. Det har vært en lang prosess, men 4.oktober i år går startskuddet for bygging.

Målbildet for prosjektet var fra begynnelsen:

-         Boliger

-          Kjøpesenter

-          Parkering

-          Kulturbygg

Etter 2017 har premissene fra kommunen vært:

-          Hovedvekt på boliger

-          Sterk nedprioritering av næring og parkering.

Det blir heller ikke noe kulturbygg i kvartalet.

Ny hovedeier i 2017: Utstillingsplassen Eiendom AS

Godkjent reguleringsplan:

-          8500kvm bolig

-          2000kvm næring

-          210 parkeringsplasser

Ledetråd: Byfornyelse med kvalitet

Dagens situasjon:

Det er sluttet kontrakter på 31 av 52 leiligheter. Byggetid: 22 måneder, noe som tilsier innflytting sommeren 2023

Etter foredraget ble det stilt mange spørsmål til foredragsholder.

 

Møtet ble avsluttet 19.30


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Guvernørbesøk
20. okt. 2021, 18.30 - 19.30

Distriktsguvernøren orienterer 3 min v/ Stein O ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...