Riksveg 4 - utbygging - når?

Utbygging av Riksveg 4 og Gjøvikbanen var tema under klubbens møte den 25. august. Jarle Snekkestad fra Gjøvikregionen Utvikling ga oss en grundig innføring i foreliggende planer. Løsningene er imidlertid avhengig av politiske vedtak og bevilgninger.

Jarle Snekkestad fortalte at de hadde jobbet med utbyggingsplaner for R4 og Gjøvikbanen i mange år. Samarbeidet mellom 8 kommuner i gruppen Stor-Oslo-Nord har vært viktig. Hovedmålet har vært å sikre bevilgninger til utbygging over nasjonal transportplan (NTP). Nasjonaløkonomisk er dette prosjektet et av de aller mest lønnsomme.


En helhetlig løsning der hele strekningen av R4 mellom Mjøsbrua og Oslo kunne bygges ut samtidig, synes ikke realistisk. Samtidig er det viktig at Gjøvikbanen rustes opp med dobbeltspor mellom Oslo og Roa, for å avvikle trafikken på Bergensbanen, samt høyere frekvens på persontogene mot Oslo.


Det ligger nå an til en stykkevis og delt utbygging. Bygging av 4-felts veg mellom Mjøsbrua og Hunndalen vil sannsynligvis komme først. Denne strekningen er foreløpig kostnadsregnet til 5,5 milliarder.


Når/ dersom vi får en funn utbygging av R4 vil reisetiden til Oslo kunne reduseres vesentlig. Ikke minst for industrien på Raufoss vil dette være svært viktig for lønnsomhet/ konkurransen i markedene.


En forsamling som lyttet og spurte! Jarle Snekkestad fikk mange spørsmål!

KVELDENS 3-MINUTTER: 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Guvernørbesøk
20. okt. 2021, 18.30 - 19.30

Distriktsguvernøren orienterer 3 min v/ Stein O ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...