Byen vår Gjøvik - snart 160 års jubileum

Gjøvik skal bli Innlandets beste by å bo i. Kveldens foredragsholdere hadde klare visjoner om det framtidige bymiljøet, om å styrke by- og bomiljøet gjennom økt aktivitet og innhold i sentrum av byen.

President Tor Odd Silset kunne ønske 24 medlemmer velkommen til kveldens møte.                                                                            ROTARYSTOFF:                                                                                                                                                                      Innledningsvis takket Presidenten kameratskapskomiteen med Tom Henriksen i spissen, -  for vel gjennomført grillfest i tilslutning til presidentskiftet for en uke siden. I disse korona-tidene, - når det ikke er så populært å bytte kontanter lenger -, har kassereren kommet med et sterkt ønske om at vi benytter VIPPS til betaling på møter og arrangementer. (Klubbens VIPPS nummer er 577 258). Han minnet om påmeldingsfristen til distriktskonferansen på Lillehammer 1.-3.10.21, og oppfordret medlemmene til å melde seg på og delta. Presidenten oppfordret også medlemmene til å bruke klubbens hjemmeside for å holde seg oppdatert om nyheter og møtekalenderen fremover.

BYEN VÅR GJØVIK og ByLIVsutvikling:


Daglig leder i Byen-Vår-Gjøvik, Line Kildal, og prosjektleder Marianne Aashaug ga oss en god innføring i hva denne foreningen er engasjert i, - og hva som er målsettingen. Bak foreningen står handelsstanden i byen, samt en rekke bedrifter og kommunen som støtter driften.

Byen vår Gjøvik skal bidra til økt fokus på publikumsrettet ByLIVsutvikling, flere aktiviteter, mer byliv og utvikling av Gjøvik sentrum som regionsenter.


Line Kildal uttrykte at de skal prioritere oppgaver og aktiviteter som bidrar til bylivsutvikling og være en pådriver for prosjekter, aktiviteter og arbeid som har en langsiktig effekt for utviklingen av Gjøvik som by. Dette betyr balanse mellom kortsiktig arbeid med arrangement og aktiviteter og langsiktig utvikling og strategisk arbeid. Til sammen skal arbeidet bidra til utvikling av Gjøviks næringsutvikling, kulturliv og handelstilbud, samt bidra til at Gjøvik får et omdømme og en synlig stolthet blant egne innbyggere.


Den lange rekken med tiltak, samt store og små arrangementer som foredragsholderne presenterte var imponerende. Kanskje henger den høye aktiviteten sammen med at Gjøvik skal feire 160 års jubileum dette året? Forsamlingen ble underveis svært engasjert, og fulgte opp med mange spørsmål som ble besvart av begge foredragsholderne vekselvis.

KVELDENS 3-MINUTTER:


Tekst og foto: toosi

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Guvernørbesøk
20. okt. 2021, 18.30 - 19.30

Distriktsguvernøren orienterer 3 min v/ Stein O ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...