Styret Rotaryåret 2021-22 i arbeid

Styret for Rotaryåret 2021 - 2022 hadde sitt første møte i midten av juni. Viktige saker ble gjennomgått, - som møteprogram, oragnisasjonsplan og budsjett for kommende halvår.

Påtroppende president for Rotary-året 2021 - 2022, Tor Odd Silset, hadde innkalt til det første ordinære møte for det nye styret på Mølla den 16. juni. 

Styret var fulltallig, bortsett fra Jørn Wroldsen som hadde forfall.

Påtroppende president innledet med å vise til at vi lagt bak oss et særdeles krevende år, men at vi nå forhåpentlig ser enden på pandemien når alle blir vaksinert. For klubbmedlemmene blir kameratskapet og det sosiale samværet viktig når vi etter hvert kommer i gang med møtene. Han poengterte at programkomiteens arbeid blir  ekstra viktig. Vi må tilby møter, foredrag, og bedriftsbesøk med interessant innhold slik at vi igjen kan samle alle medlemmene i klubben. Da er det trygt å vite at programkomiteen med Einar i spissen allerede er kommet godt i gang. Likeså har vi ekstra forventninger til kameratskapskomiteen og de sosiale sammenkomstene som kommer når samfunnet åpnes opp etter pandemien.

AKTUELLE SAKER BEHANDLET:
  • Forslag til organisasjonsplan ble lagt fram og godkjent. Se egen sak på hjemmesiden, og under fanen "Klubben".
  • Forslag til 3-årig strategisk plan med tiltak for Gjøvik Rotaryklubb ble gjennomgått og bifalt.
  • Budsjett for 2021-22 ble fremmet av kasserer og bifalt med noen tillegg. Budsjett vil også bli lagt fram i klubbmøte.
  • Einar, som er leder i programkomiteen, la fram utkast til møteprogram for høst-halvåret. Variert og godt program. Det ble besluttet at også kaffe-møtene skal ha et innslag av fag og/ eller Rotarystoff.
  • Det er ønskelig at vi fornyer oss når det gjelder samfunnsprosjekter. Vårt selvmordsforebyggende prosjekt i Litauen, - i samarbeid med vennskapsklubben i Anyksciai og andre -, er avsluttet og ferdig rapportert. Styret besluttet at vi i første omgang kontakter vennskapsklubben og sjekker om det kan være nye prosjekter vi kan delta på i samarbeid med denne klubben før vi ser på andre områder.
  • Innsatsen med å rekruttere flere aktive medlemmer fortsetter. Klubben bør ha i overkant av 60 medlemmer.
  • Kommunikasjon og åpenhet er viktig for klubben dersom vi skal være interessant for nye medlemmer. Derfor er arbeidet til IT, PR og kommunikasjonskomiteen svært viktig. Vi må bli flinkere til å oppdatere og vedlikeholdet stoffet på hjemmesiden og sosiale medier, samt søke publisitet i media.
  • Vennskapsklubb-komiteen får et særlig oppdrag i starten i samarbeid med komiteen for samfunnsprosjekter, - når det gjelder å sjekke ut for mulige humanitære prosjekter. Se punktet om samfunnsprosjekter ovenfor!
  • Klubbens 70-års jubileum (charterdato 17.03.1951) måtte utsettes grunnet pandemien. Komiteen som arbeider med opplegget for feiringen er i rute, og vi avventer deres videre arbeid.
  • Styret var også innom planlegging av TRF-bidrag. (The Rotary Foundation = Rotaryfondet).


Rotaryåret RI President Shekhar Mehta fra Calcutta, India, har valgt som motto "SERVE TO CHANGE LIVES". 
Det ligger store utfordringer i dette motto'et, men det er samtidig meningsfullt. Vi har noe å "strekke" oss i mot!

Tekst og foto: toosi

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Rakfisk og bøker
8. des. 2021, 18.30 - 19.30

Marianne Hjerpset og Unni Skinstad fra Norli komm ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...