PROSJEKTER / SELVMORDSFOREBYGGING LITAUEN


gjøvik rotaryklubb - bidrag til selvmordsforebyggende prosjekt i litauen

Gjøvik Rotaryklubb bidrar i et større selvmordsforebyggende prosjekt i Litauen sammen med Anyksciai Rotaryklubb. Litauen har i mange år ligget nærme verdenstoppen i antall selvmord per innbygger, faktisk tre til fire ganger høyere enn Norge. Ildsjeler i Litauens Rotary-organisasjon har tatt initiativ for å gjøre noe med denne situasjonen. Gjøvik Rotaryklubb er engasjert i prosjektet gjennom vennskapsklubben i Anyksciai. Flere andre klubber og Rotary International støtter også prosjektet. 

Prosjektet er finansiert med 91.700 USD (ca 800.000 kroner) og vil løpe over 2 år. Foruten finansiering bidrar Gjøvik Rotaryklubb med to representanter i den internasjonale komiteen som styrer prosjektet. En med helsefaglig kompetanse og en med kompetanse innen prosjekt- og økonomistyring.
Bodil Hagen Sægrov, Gjøvik Rotaryklubb

Vygintas Grinis, Kaunas Rotaryklubb, Litauen

Georg B. Jenssen, Gjøvik RotaryklubbSTATUS FOR DET selvmordsforebyggende prosjekt PR MAI 2019

Prosjektet startet opp høsten 2018 og omfatter de elleve mest utsatte kommunene i Litauen. I forbindelse med besøket fra vennskapsklubben i 17. maihelga, ble status for prosjektet gjennomgått og presentert. Bodil Hagen Sægrov gjennomgikk modellutformingen, opplæringen av medarbeidere i utrykningsetatene og i kommunene, samarbeidet med kommuneadministrasjonene og et antall psykologer for å få modellen til å virke i praksis. Framdrift og erfaringer så langt ble også presentert. Georg B. Jenssen, som også er representant i den internasjonale styringskomiteen, beskrev budsjettstatus som tilfredsstillende i forhold til framdrift. På datalink fra Litauen deltok prosjektleder Dr. Vygintas Grinis med utfyllende opplysninger og svarte på spørsmål. 


Prosjektet hoved formål er å redusere antall selvmord i de elleve kommunene som deltar. I 2018 var selvmordsraten i Litauen 26,4 per 100.000 innbyggere ifølge helsemyndighetene. Når prosjektet skal evalueres, vil fokus særlig rette seg mot utviklingen av selvmordsraten i kommunene i prosjektperioden og årene deretter. Det er å håpe at prosjektet vil gi gode resultater både på kort og lang sikt.Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...