ARKIVET / ROTARYÅR 2018-19


29.5.2019 egoforedrag ronny markeng iversen

Onsdag 29. mai 2019 fikk klubben glede av å lytte til Egoforedrag v/Ronny Markeng Iversen.
Ronny er født på Kongsberg men flyttet som 2 åring til Hamar og videre til Vang i 1960.
Ronny fortalte fra sin trygge og gode oppvekst i Vang med svart/hvitt TV og radio med onkel Lauritz og tante Sonni.  Barneskolen gikk han på Lunden barneskole og videre på Ener ungdomsskole.
Ronny begynte i 1973 på Forsvarets Gymnas i Halden. Dette er en toårig artium. Heretter gikk turen til Befalskolen for Kystartilleriet på Oscarsborg i 1975 – 1976. Fra 1976 til 1980 gikk Ronny på Sjøkrigsskolen i Bergen.
Årene som offiser fra 1980 til og med 1991 var preget av flytting, til Kristiansand, Bodø, Tromsø, Drøbak, Bergen, Tromsø, Bergen, Lødingen og tilbake til Bergen.
Ronny fremhevet årene ved Nes fort – Lødingen som spennende år.
Fra 1992 til 1993 deltok han i FN-tjeneste UNIKOM (IRAK – KUWAIT).
I 1993 var Ronny hovedlærer ved Sjøkrigsskolen i Bergen, elev ved Forsvarets Høgskole i 1994, senere offiser ved Kystartilleriinspektoratet i Oslo, KJK Harstad, Forsvarsstaben i Oslo, USA Monterey, Fellesstaben, Forsvarsstaben og i 2012 dro han til Napoli (NATO JFC) Fellesoperativt NATO Hovedkvarter hvor han var til 2016.
Ronny oppfordret alle til å besøke Napoli – en nydelig og flott by.
 
I august 2016 sluttet Ronny i forsvaret og flyttet til Gjøvik der han nå bor sammen med sin kone Sidsel.
Selv om han er pensjonert fra forsvaret jobber han fortsatt med tilsynsoppgaver i Gjøvik kommune.

 

22.5.2019 bedriftsbesøk Hunton, skjerven skog


8.5.2019 kaffemøte, planlegging av besøket fra vennskapsklubben i litauen


15.5.2019 dugnad på skibladnerGjøvik Rotary Klubb tok vaskekosten fatt å sørget for at hjuldamperen ble skinnende ren.
17 frammøtte medlemmer og en haug med vaskeutstyr, timevis senere var Skibladner klar for sesong.
– Vi har gjort det før, sier Tor Odd Silset i Gjøvik Rotary Klubb.
Gjøre en forskjell
Klubben er en ideell organisasjon. I Gjøvik har de 60 medlemmer og det var en del av disse som sørget for vaskingen.
– Vi har et ønske om å ta i et tak for å gjøre en forskjell, forklarer Silset og legger til:
– Det er med stolthet vi legger ned en skikkelig innsats for noe så viktig som Skibladner.
Rotary er en verdensomspennende klubb og har prosjekter overalt i verden hvor de hjelper alt fra grupper til individer.
God gjeng
Påtroppende leder i Gjøvik Rotary Klubb, Nils Terje Hovi, var storfornøyd med oppdraget.
– Det er en flott gjeng som er samlet i klubben så dette blir som en sosial sammenkomst, sier Hovi.
Vasking og pussing var det som krevde mest tid. Pussing av kanoner sto også på vaskelisten, noe som medførte at det ble salutt på tampen av vaskingen. På signal gikk en av båtens kanoner av og med det var Skibladner klar for sin første ordentlige tur denne sesongen 22. mai.

24.4.2019 hva skjer med Søppelet vårt?

Dagens møte ble ledet av President Undis Scheslien som gratulerte bl.a  klubbens spreke eldstemann Kjell Kongsengen med 88 år!

3-minutter var ved Berit Brenni . Hun fortalte om Pusterommet på vårt sykehus, et  gratis lavterskel treningstilbud til pasienter som er under kreftbehandling eller nettopp har avsluttet behandling. Formålet er å fremme fysisk aktivitet som en viktig del for å oppnå mestring i hverdagen samt bidra til reduksjon av bivirkninger av behandlingen.

Hovedforedrag  for dagen var ved administrerende direktør Stein Giæver i Horisont Miljøpark .

 Tittel : Fra avfall til råvarer.

Et interessant foredrag hvor det første vi lærte var at det nå heter avfall og ikke søppel!

Horisont Miljøpark ble etablert i 1991 og eies av Gjøvik kommune og Land og Totenkommunene.

80% av virksomheten deres er innenfor husholdningsområdet. De har 55 ansatte fordelt på 8 miljøstasjoner og Dalborgmarka Miljøpark. Giæver kunne fortelle at de gjennomfører 2,2 mill tømminger av avfallsdunker hos private husholdninger hvert år. Han gav honnør til sine ansatte som har en utfordrende og til dels tung jobb.

Miljøparkens overordnede mål er å sørge for at vi unngår å lage avfall. Målet er optimal gjenvinning, men med samtidig fokus på fjerning av skadelige stoffer.

 Han presenterte oss for Avfallshierarkiet: Nederst deponering, deretter energiutnyttelse(forbrenning) , så gjenvinning og øverst ombruk. Stikkord her er Den sirkulære økonomien og Det grønne skiftet.

 Giæver fortalte at plast kan være et flott produkt, det er plast på avveie som er problemet. Det er p.t store utfordringer rundt viderehåndtering og gjenvinning av plast da det er for liten kapasitet her i landet og også ute i Europa.

Matavfallet vårt blir nå omgjort til biogass som benyttes på selskapets egne biler.

I den forbindelse opplyste han at ca 30% av det som blir kastet i restavfallet i private husholdninger er matavfall så hans oppfordring var klar:

Den viktigste avfallshåndteringen starter ved kjøkkenbenken!

 

10.4.2019 Holmen Crisp, en sprø suksess

Petter Børde holdt en noe forlenget 3 min. om Hovdetoppen. Litt historie om Hovdetoppen og restauranten som lå på toppen og som brant ned til grunnen i 1964.
Han orienterte om de planer som investorer for utbygging av et begrenset boligområde og restaurant og hotell.
Petter avsluttet sin 3 min. med å lese sitt dikt Ode til Hovdetoppen.
 Hovedposten var ved dl. Camilla Rostad i Holmen Crisps AS. Camilla fortalte levende om historien til bedriften, om produktene de selger i dag og dette å være liten produsent i dagligvaremarkedet.
Hovedproduktene  til Holmen Crisps AS er i dag klutenfritt mjøl og det tradisjonsrike Ertebrødet.
 
Det var en fin firmapresentasjon av den dyktige ambisiøse leder av bedriften Camilla Rostad.
 
Petter Børde.
Referent. 3.4.2019 KAffemøte

Orientering om bruk av facebook
Dette var i utgangspunktet et kaffemøte men som fikk mye «attåt».

3 min. var ved Bjørn Blichfeldt som, ikke uventet, snakket om fartøyvern.  Han fortalte om store restaureringsarbeider som skal være ferdigstilt før Skibladners seilingssesong.  Videre orienterte han om viktigheten av å gjøre tingene på rett måte og at dette ofte ga store ekstra kostnader.  Til sist oppfordret han medlemmene til å delta på klubbens dugnad om bord den 15. mai.

 Så fikk vi kontakt med Robert Bekkesletten via skype. Han arbeider innen PR og kommunikasjon og er et aktivt Rotarymedlem som deler sin kunnskap med mange Rotaryklubber. Han ga oss en god og interessant orientering om de muligheter som ligger i å være aktive på facebook, ha gode hjemmesider og mulig bruk av andre sosiale medier, til beste for klubben, særlig i forbindelse med å vekke interesse hos andre enn våre egne medlemmer.  Han påpekte også ting han mente vi gjør feil på klubbens egne hjemmesider.  Et interessant og inspirerende foredrag på storskjerm, men likevel svært nært.

Deretter orienterte Ragnar om planene for 17.-mai-helga da vi får besøk fra vår vennskapsklubb fra Anyksciai.  Det var noen få endringer i forhold til det tidligere presenterte programmet.  Ragnar oppfordret til aktiv deltagelse fra klubbens medlemmer.
Bodil skulle også orientere om det selvmordsforebyggende prosjektet som hun deltar i på vegne av Gjøvik Rotaryklubb,  men tiden var ute og kaffen var kald.  Prosjektet er for bekjempelse av selvmord i Litauen.  Tallene for selvmord er der 3-4 ganger høyere enn hos oss i Norge.  Dette er et viktig prosjekt og det er viktig for vår klubb å delta i dette.  Den orienteringen vil derfor komme på et senere møte.
 Et kaffemøte med lite prat mellom medlemmene, men med mye godt Rotarystoff ble avsluttet kl. 19.30 slik som «kjørereglene» tilsier.
 
Bjørn Blichfeldt

27.3.2019 Gjøviks nye kultursjef, tanker og mål

Møtet ble åpnet av påtroppende President Haavi , presis kl. 18.30 . Godt fremmøte med 2 av 3 fulle bord.
Han presenterte kveldens foredragsholder som er Gjøviks nye kultursjef Anna Thorud Hammer. 


 


Så ble vår supersekretær Nils gratulert med sin 71-årsdag.
Undertegnede holdt 3 minutter og opplyste litt om klubbens tidligere personligheter og form.
Anna var utflyttet Gjøvikjente og søster til Stein Erik Thorud som tidligere var medlem i vår Rotaryklubb. Power Point presentasjonen ga medlemmene en god oversikt over detaljer om hennes virksomheter de siste årene utenfor Gjøvik .
Kort summert så har hun bodd de siste 18 årene i Asker , utenfor Oslo med mann og barn og hadde en rimelig lang CV med mange utfordrende stillinger innen alt fra økonomi til kunst og kultur
Hun startet som kultursjef i Gjøvik 1 januar 2019 og har brukt de 3 første månedene til å sette seg inn i alle oppgavene hun skal ha ansvaret for. Egentlig en utsatt og formidabel jobb. men Anna virket absolutt klar for oppgavene. Dama var absolutt fremme i skoa. Det kom selvsagt noen spørsmål fra medlemmene før påtroppende President avrundet møtet til rett tid og overleverte en vinflaske som takk for foredraget . Hun viste begeistring for gaven. Vår tidligere sekretær Inge snøt Blichfeldt for loddpremien og måtte selv bemektige seg den siden ingen overleverte den .
ref: Stein Ola Bjørnerud

20.3.2019 Framtidas ambulansedroner

President Undis Scheslien åpnet og ledet møtet.

3-minutter var ved Thor Åge Bergan som snakket om NTNU og Fagskolen Innlandet. Dagens hovedforedrag var ved professor Mohammad Derawi fra NTNU. Tittel: Framtidas ambulansedroner. Det var et veldig interessant foredrag, hvor Derawi fortalte om hvordan miljøet rundt han arbeidet for å utvikle droner som kan være et supplement til dagens ambulansehelikopter og fly.

Det er enda ikke utviklet en slik drone, men Derawi mente at i løpet av en 5-10 års periode vil dette være en realitet. Problemene de står overfor, er flere: hvordan skaffe midler og flere samarbeidspartnere. Det gjenstår også flere tekniske problemer. Men i hovedsak er det snakk om å øke kvaliteten på eksisterende teknologi.

Sykehuset Innlandet har vist stor interesse for prosjektet og ønsker en ambulansedrone ferdig når det nye Mjøssykehuset står ferdig.

Derawi har som drøm å etablere et testdronesenter i Gjøvik, men det ligger langt frem i tid.

 Mange spørsmål kom fra salen, både under og etter foredraget.

 Møtet ble hevet 19.30.


13.3.2019 Torskeaften

Rekordoppslutning, god mat og drikke, høy stemning med historier og sang (til dels tostemt!) gjorde kvelden minnerik. Takk til festkomiteen!

6.3.2019 Moderne melkeproduksjon 

  


President Undis Scheslien åpnet og ledet møtet.

Møtet startet litt sent p.g.a. problemer med det tekniske slik at kveldens foredragsholder Gøran Bertoia ikke fikk bruke prosjektoren og vise bilder.

Kvelden 3 minutter var ved Ole Bjerke og tema var «Forsikringssvindel»

 Gøran Bertoia fra Mustad Gård ble introdusert og kunne starte foredraget sitt om «Moderne Melkeprodusjon» som ble noe amputert grunnest mangel på fremviser. Hun ga et godt innblikk i hvordan det er å drive en moderne gård med skog, dyrket mark og med kuer og melkeproduksjon. Hun formidlet hvilken endring gårder har vært igjennom siden hennes egen barndom hvor mye var basert på manuelt arbeid, flere ansatte til i dag hvor det meste overvåkes via bl.a. mobiltelefon. At systemet ble testet nylig refererte hun til ved at strømmen hadde falt til halv styrke og mange alarmer hadde gått.

Spennende å høre hvordan kuene ble motivert til å gå inn til roboten 4 ganger daglig og hvordan man kunne bestemme melkemengde ved mating med kraftfór. Overproduksjon er ikke noe alternativ i og med at den melken som overstiger avtalte kvoter ville bli kastet.

Det ble en del spørsmål fra medlemmene som viste stor interesse.

Møtet ble avsluttet 19:30

 Referent  Ole Bjerke

26.2.2019 Kaffemøte

Møtet ble ledet av Presidenten Undis Scheslien.

Egen innbydelse med påmelding til  torskeaften 13.03. er sendt ut på mail.

 Harald Bakke holdt 3 min «Om takknemlighet».

 Undis gikk deretter gjennom resultatene fra SWOT analysen som ble gjennomført forrige kaffemøte.

De fire gruppene hadde listet opp klubbens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Mottakelsen var god.

Det ble enighet om at styret behandler resultatene og samler disse i en felles oppsummering.

Tiltak og konklusjoner prioriteres. Opplistingen bør konkludere med prioriterte tiltak med ansvarlig for oppfølging og tidsfrister. Nils Terje kan også ta med seg dette  når strategiplanen skal oppdateres.

 Deretter var det en rask gjennomgang av status i de forskjellige komiteene. Det meste ser ut til å være på stell.

 Ragnar orientere til slutt om programmet for besøket fra Litauen 16.-19. mai. Det kommer 4 par og en singel.

Henting på Gardermoen 16.mai med 3 biler. Innkvartering hos medlemmer. Lunsj hos Geir på 17. og garden party hos Morten på kvelden. Middag på Øverby 18. mai. Til disse arrangementene er alle, med ledsager, velkommen. Nærmere program og behov for hjelp kommer på mail fra Ragnar senere.

20.02.2019 MJØSSYKEHUSET, FREMTIDIG STRUKTUR

3 minutter var ved Einar Berg som så tilbake på sitt mangeårige medlemskap i klubben med ulike verv. Først som sekretær og senere som president. Med sitt vanlige glimt i øyet fortalte Einar mang en munter historie fra klubben som fremkalte morsomme minner og som fikk latteren frem.

 Kveldens foredrag var ved spesialrådgiver Herman Stadshaug i Sykehuset Innlandet, med tittelen: 

MJØSSYKEHUSET – FREMTIDIG STRUKTUR.

 Hovedmålet for det nye sykehuset er å gi gode helsetjenester til alle som trenger det – når de trenger det – uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi.

 Hva driver frem endringene i sykehusstrukturen:

Befolkningsutviklingen

Medisinsk utvikling

Teknologisk utvikling

Andre utviklingstrekk er:

Pasientrollen utvikles og Helsevesenet utvikles.

Pasientene har fritt sykehusvalg, god tilgang til informasjon og økte forventninger, mens helsevesenet har økte kvalitetskrav, sykehusene får spissere oppgaver, primærhelsetjenesten får større ansvar ,  og det blir flere private aktører.

 Stadshaug informerte om bakgrunn og styresaker i idefasen og om utredningene i saken.

 Sykehuset Innlandet gjorde sitt vedtak i styret 20.10.18.

HSØ gjorde sitt endelige vedtak 31.01.19. Dette vedtaket innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus for Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Det er vedtatt at Mjøssykehuset skal ligge med Mjøsbrua.

 Konseptfasen starter i 2021. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018 kroner).

 Saken er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for behandling.

 Ingen sykehus i Mjøsregionen skal opprettholdes med dagens tilbud.

 MÅLET FOR SYKEHUSET ER ETT SYKEHUS FOR HELE PASIENTEN.

13.2.2019 Postkort fra gamle Gjøvik

President Undis Scheslien ledet møtet.

 Kveldens foredrag var ved Jens Christian Lied med tema »Postkort fra Gamle Gjøvik».

Lied har i mange år samlet gamle postkort og har flere tusen i sin samling. 

I kveldens foredrag konsentrerte han seg om bilder fra Storgata, og gamle gjøvikensere koste seg ved gjensynet av mange fine, gamle bygninger. For oss innflyttere var det også morsomt å se hvordan Gjøvik var for rundt 100 år siden. Spesielt morsomt å gjenkjenne mange fine bygg som fortsatt pryder bybildet. 

 En kuriositet fra 100 år tilbake, var at postombringelsen var så rask en kunne sende brev til kona og gi beskjed om at en ble forsinket til middag. I dag kan en bare drømme om en slik fart!

 Dagens 3 minutter var ved Jørn Wroldsen, og han refererte fra et foredrag Tom Johnstad nettopp hadde på Pensjonistuniversitetet. Johnstads foredrag hadde hentet en rekke sitater fra Eilert Sundts bok «Om husfliden i Norge» (1867-68), og spesielt humret forsamlingen over flg. sitat: «Reiser man med dampbåden Mjøsen langs og betragter de vakkre bygder, som ligge der udbredte for blikket, får man et stærkt indtryk af, at forsåvidt som folkelivet afhænger af naturforholdene, måtte der være overmåde ens på begge sider. Men man skal ikke have opholdt sig i egnen længe, før man erfarer, at så livligt det er på Thotens-siden med den mangeartede industri, så dødt og stilt er det på Hedemarkssiden


06.02.2019 KAFFEMØTE  

3 minutter ved Randi Asbjørnsen som reflektere rundt tema om dårlig hørsel og hvordan klubben kan tilrettelegge for at de som har nedsatt hørsel skal få fullt utbytte av møtene.

 Undis gjennomgikk konklusjonene etter Presidentforum på Lillehammer 19. januar der Nils Terje og Undis var tilstede. Distriktet vil jobbe med å få til en Idebank (Showroom) der klubbene legger inn aktiviteter vi synes er vellykket og som vi er stolte av, og som kan være inspirasjon og tips til andre klubber.

Medlemsrekruttering og medlemspleie ble vurdert til å være et så viktig tema at det vil bli laget et eget seminar med dette tema som arrangeres av Distriktet.

Det er et ønske om at klubbene satser på RYLA og ungdomsutveksling.

Vi vil fortsatt ha fokus på Hjemmesidene våre og Facebook. Det er viktig at man tenker gjennom hva man ønsker å oppnå med å være på sosiale medier slik at dette blir positivt for klubben. Det forutsetter en form for aktivitet på sidene.

-------------------------------------------------------------------------

Undis ønsket å sette fokus på Fadderordningen vår – og at dette kan være et tema på et kaffemøte.

Resten av møtet ble brukt til å starte opp en SWOT –analyse i klubben. Strategisk analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en organisasjon. De fire bokstavene står for Strengts (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Swot –analyse kan gi et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.  Det kan også være nyttig i forhold til den nye Strategiske planen som skal lages for det nye Rotaryåret 2019-2020.

Tre grupper diskuterte alle fire tema. Stikkordene fra diskusjonene ble oppsummert av lederne av gruppene – disse vil bli ført inn i SWOT skjemaet – og vi legger dem frem for klubben på neste kaffemøte og ser om vi skal følge opp analysen.


30.01.19 Biometri og sikkerhet i chatterom på nett


3-min.ved Ole Andreas Solberg. Tema , sprø fakta du ikke trenger å vite.

Hoved program

Biometri og sikkerhet i Chatterom og på nett. Foredragsholder Patrick Bours fra NTNU

Det forskes nå på autentifisering og sikker innlogging på forskjellige nettsider.

Det blir snart mulig med innlogging ved at datamaskinen eller telefonen kjenner igjen fingeravtrykk, ører, øyne til eieren.

Han anbefalte å bruke en setning som passord i dag. Ikke bruk passord som lett identifiseres med deg selv.

Der hvor det er mulig å skifte passord bør det gjøres med jevne mellomrom.

Chatting er farlig på nettet fordi folk gjør seg fremmed å utgir seg  for en annen på nettet en i virkeligheten. Hvem som helst er på nettet

Nettvett regler , se opp for mobbing, ikke del passord, ikke del personlige bilder. Se opp for folk som lyver på nett.

Han var opptatt at voksnes mål må være å beskytte barn mot sex på nett.

Følg med barna på hvem de chatter med da kan man finne ut ved måten de chatter på  f.eks. alder, kjønn  og formål med kontakten.

Det farligste er deg selv på nettet.

23.1.2019 bedriftsbesøk hos Jemtland  AS 

Vi var 28 medlemmer som møtte opp til en fin gjennomgang av bedriftens historie. Vi ble tatt imot av eier Paul Morten Jemtland og hans sønn Petter Jemtland. Bedriften er 100år i år og ble startet av fabrikksjef Petter Jemtlands oldefar i storgata på Gjøvik. Petter fortalte om en sterkt automatisert bedrift som leverer gode resultater i en konkurranseutsatt bransje.  Vi ble servert boller og kaffe før vi gikk en rundtur i fabrikken og betraktet produksjonen. Den går på to skift og en maskin er så automatisert et den går hele natta uten tilsyn. Det var et fint besøk som vi takker for.

Referent: Nils Petter

16.1.2019 SOS Barnebyer


9.1.2019 Fargevitenskap og kunst

2.1.2019

Kaffemøte 

 Undis ønsket velkommen og ønsket et godt nytt år.

Hun hadde et forslag om at klubben på et senere kaffemøte kunne gjøre en SWOT analyse for klubben. Hun refererte til at Kongsvinger klubben har gjort en slikt analyse. Den kan brukes i handlingsplan for klubben. Analysen skal kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler for klubben

 3-Minutter ble holdt av Bodil Hagen Sægrov. Tema var « trygg oppvekst» i Gjøvik og Statsministerens positive omtale av Gjøvik i nyttårstalen.

 Leder i programkomiteen Peter Huse informerte om neste halvårs program.

 Det var utlodding av en av premiene fra den avlyste festen. Søndagskoldtbord for 2 på Sillongen ble vunnet av Bodil Hagen Sægrov.

I vinlotteriet var det Kjell Kongsengen som stakk av med gevinsten.

 Ref. BHS

19.12.2018 Julemøte med gløgg og lefse

Møtested Mølla.

Antall frammøte 31 Rotaryanere.I anledning  av at dette  var siste møte før jul var bordene dekket med kvit duk, røde servietter og  røde lys i stakene.  Julemusikk over høyttaler møtte oss i døra. Riktig stemningsfullt  og julelig.

Kameratskapskomiteen vartet opp med gløgg med rosiner og mandler, I tillegg hadde Ragnar Enger med seg håndsmurte lefser med sylte, med og uten sennep.

Møte ble åpnet av president Undis som leste opp bursdager.
Kveldens 3 minutter var ved Knut Syljuåsen som filosoferte over de amerikanske presidentene og den norske konge rekka..  Hvorfor het ikke Håkon den 7.  Håkon 9, og Olav den 5.  Olav den 6.

Morten Samuelsen leste et dikt av Vigdis Hjort  om ikke å bli,eller å bli full på julaften,

Diktet var tatt fra et blad som heter Juleroser utgitt av Herborg Kråkevik
Kjell Rudlang fra Kolbu fulgte opp med 2 dikt av Hans Børli. Dikt om Jultreskogen og Dompaper på fuglebrettet på ekte totendialekt..
Tilslutt kom Morten Samuelsen med et dikt av Andre Bjerke, tatt ut fra en bok skrevet av en hjertelege, Diktet Den siste glede som endte med spørsmålet om han kunne unne seg et juletre.
Vinflaske ble vunnet av Georg Jensen. Lefsepakke av Laila Strand Nilsen,

12.12.2018 EGOFOREDRAG AV ROAR LØKEN LUNDER  

Tre minutter utgikk. Som erstatning leste presidenten en fortelling av alf prøysen.

Roar er født, oppvokst og bosatt på Nerby gård ved Gjøvik. Han fortalte historien om hvordan familien kom til Gjøvik. På gården dyrket de jordbær, bringebær og kirsebær. Landbruksutdanningen tok han ved Valle Landbruksskole på Lena, før han tok artium. Juristutdanningen tok han ved Universitetet i Oslo. Har hatt forskjellige stillinger innenfor Arbeids- og velferdsetaten. I dag arbeider han i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i Oslo. Samboer med Gry og har to bonusbarn

5.12.2018

kaffemøte  på Mølla

Det møtte 17 medlemmer og dagens 3 minutter-holder Ole Solberg hadde melt forfall på kort varsel. Kjell Rudlang hoppet inn og fortalte om ferietur til Jordan og besøk i Israel og bading i dødehavet som ligger 400 meter under havoverflaten og blir stadig saltere .President Undis pratet om noen Rotarysaker og ellers gikk praten om løst og fast.

28.11.2018

Bok og Rakfiskaften med ledsagere 28.11.18 på Mølla

 Det møtte opp 49 medlemmer og ledsagere til vår tradisjonelle førjuls fest. Bordene var pent pyntet av kameratskapskomiteen og ga en fin ramme rundt arrangementet.

Unni Blekastad fra Norli holdt foredrag med innføring i årets nye bøker. Hennes anbefalinger startet med Coffin Road av Peter May, En grav for to av Anne Holt, Niklas Natt og Dag-1793 osv. Etterpå ble det servert god, passe raket fisk for de flestes ganer.

Lotteriet ble gjennomført med mange flotte bøker som premier og på en morsom og grei måte. Det ble en veldig hyggelig kveld og all takk til kameratskapskomiteen.

21.11.2018


14.11.2018 

Denne gang var møtet lagt til Gjøvik Kultursenter Friscena. Det møtte 18 medlemmer og 16 ledsagere. Vi fikk først ca tre kvarters innføring i Resonans sin historie og hverdag. De tre foredragsholderne vekslet med å fortelle sin del av historien. Resonans er en frivillig gruppe som setter opp ti konserter i året. De har et budsjett på ca 500.000 kr og er avhengige av offentlig støtte. Både kommune og fylkeskommune bidrar. Billett salget står for ca en tredjedel av inntektene. Opplegget er intimt med nær kontakt mellom kunstnere og publikum. Etter forestillingene spanderes CANAPE og et gratis lodd til alle ute i resepsjonen. Der får du kjøpt forfriskninger og har anledning til å bli kjent med kunstnerne og andre deltagere. Resonans og dets publikum har allerede gitt Gjøvik et godt rykte blant kunstnere i inn- og utland slik at de gjerne kommer igjen.

Alle hadde kjøpt billett til konserten som fulgte med fiolinist Birgitte Stærnes og pianist Helge Kjekshus. 

7.11.2018 Årsmøte31.10.2018

 President Undis Scheslien åpnet møtet med diverse informasjons- og rotarysaker.

Kveldens 3-minutter var ved Tor Odd Silset. Han tok utgangspunktet i klubbens besøk hos Kristian på Bråstad Nedre for noen uker siden, - der vinsmaking av gode franske viner stod sentralt. Men vinhøstene har ikke alltid vært gode, heller ikke for ca 160 år siden, da en katastrofe rammet europeisk vinproduksjon, - grunnet insektangrep på vinstokkene. Sykdomsproblemene ble etter hvert løs, heldigvis for oss i dag!

Kveldens hovedpost var visningen av en presentasjonsvideo klubben har laget, - for å vise fram det store Rotary Global Grant prosjektet i Litauen, som Gjøvik Rotary har vært med å starte. Denne videoen ble også vist under Distriktskonferansen i Molde tidligere i høst.

Prosjektet har som målsetting å forebygge selvmord i Litauen. Selvmordsraten i landet er i dag Europas høyeste. Prosjektet er fullfinansiert med i alt 91.700 dollar og vil omfatte i alt 353.000 innbyggere i 11 kommuner spredt over hele Litauen.

Sammen med vår vennskapsklubb Anyksciay i Litauen vil vår klubb i en 3-års periode bidra med så vel faglig rådgivning som prosjektstyring.

Ragnar Enger oppfordret medlemmene til å delta på The 110th Rotary International Convention i Hamburg, i tiden 1. – 5. juni 2019. De som har planer om deltakelse bør melde seg på snarest, da det kan bli mangel på hotellrom i nærheten av konferansestedet. Dessuten vil påmeldingsavgiften etter hvert øke når fristen nærmer seg!

Petter Børde minnet oss om konserten «Danser og Romanser»  med Resonans som går av stabelen den 14. november i Black-Box. Før konserten, kl 19:00, - blir det for oss Rotaryanere en orientering om aktiviteten til Resonans. Pr dato er 22 Rotaryanere med følge påmeldt. Petter oppfordret oss til å benytte anledningen til å høre god musikk!


24.10.2018 Besøk på Fontenehuset


 

Vi 20 medlemmer som møtte opp ble hjertelig tatt imot av Kirsti Østhagen. Se vedlagte bilde der hun poserer foran skryteveggen i kjelleren. Hun holdt et forrykende og friskt foredrag om Fontenehuset og dets funksjon. Hun var assistert av en av husets faste medlemmer og en praktikant som serverte kaffe og kaker.

Huset er en testamentarisk gave til DPS Gjøvik og leies ut til Norske Kvinners Sanitetsforening som er eier av Fontenehuset Gjøvik.

Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Her jobber medlemmer og medarbeidere sammen for å løse oppgaver. Fontenehuset er et amerikansk konsept med over 300 hus over hele verden. Det startet i 1948.Det er et frivillig tilbud og alle møter er åpne for alle. På Gjøvik er det for tiden 36 medlemmer og 29 prøve medlemmer. Så huset er allerede i ferd med å bli for lite etter 8mnd drift. De er 3 ansatte med et årsbudsjett på ca 3,5 mill og er avhengig av offentlig støtte.12 medlemmer møter på snitt opp hver dag og det er åpent mandag til fredag fra 08:00 til 15:30.Frivillighet,relasjoner og likeverd er grunnleggende verdier. Her kan du få personlig hjelp til mestring av utfordringer du syns er vanskelige. De som er på huset blir godt kjent, skaper gode relasjoner og nye vennskap oppstår. Medlemskap er frivillig og gratis. Det samme er deltagelse i arbeidsfellesskapet. Huset har eget kjøkken som daglig serverer mat til medlemmene.

Fontenehusets HMS:HØRT-MØTT-SETT

På Fontenehuset kan du få hjelp til å gjenoppta studier, jobbsøking eller prøve deg litt i arbeidslivet. Huset har kontakt med 3-4 arbeidsgivere for utplassering av medlemmer, men ønsker seg flere.

Nils Petter Kyseth


17.10.2018 Guvernørbesøk 

1)Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og Distriktsguvernør Arvid Blindheim.   Åpnet møte med Vazlinasangen. akkompagnert av Yngve Narum.                    

2)Peter Huuse informerte om teatret «Danser og Romanser» 14.nov. Åpent for ledsagere og påmelding innen onsdag24.okt.                                                               

3)Harald Bakke informerte om julegryta og ba alle sette seg opp på vaktlista som ble sendt rundt.  CC og Falkehjørnet.                                           

3-minutter ved Kirsti Sataslaatten. Snakket om Fluortannkremens betydning for den den gode tannhelsen tross økende forbruk av søtsaker. Stort utvalg av typer Fluor-tannkrem, noen mot ising, andre mot aphter/sår.                                                        

Foredrag ved DG Arvid Blindheim.  Fornøyd med klubben vår og dens prosjekter. Startet Vestnes Rotary som 29 åring. 31 medlemmer hvorav 10 kvinner.

Håper på økende antall kvinner også i Gjøvik Rotary som han sier står støtt på egne ben.

Ragnar Enger og Georg Jensen vært på Convention i Toronto.  Neste i Hamburg.                            

Referat V/ Kirsti Sataslaatten 

10.10.2018 Dugnad Eiktunet


18 Rotarianere deltok i den årlige ryddingen av utearealene på friluftsmuseet før vinteren.
Kaffemøte 3. oktober 2018

 3-minutter

Presidenten åpnet møtet, ønsket velkommen og leste opp gratulanter siden siste møte.  Det var 22 medlemmer tilstede.

 Dagens 3-minutter ble holdt av Morten H. Samuelsen. Han hadde vært på ferie og på en solseng på stranda leste han en bok; Ved Chesil Beach av Ian McEwan.  Temaet han fokuserte på med utgangspunkt i beretningen i boka var det Å SNAKKE SAMMEN. Å snakke Sammen, ikke Om hverandre, men altså TIL og MED hverandre.

 Han understrekte det å lytte til andre mennesker, ta ting i beste mening, vise forståelse og dele ut raushet. ÅPNE opp i stedet for å BEGRENSE. Være nysgjerrig og oppriktig interessert i den andre og dennes meninger og holdninger.

 Foredrag 

Det var et ekstra foredrag som tok kaffemøtet denne gangen med temaet Lepra. Rebecca Jonsson – datteren til Ulf holdt et knakende godt, informativt foredrag om kanskje et smalt tema, men med hennes dybdekunnskap ble dette svært interessant.

 Rebecca Jonsson er lege og hadde en lang studieperiode ved Leprosy Mission i Nepal. Vi fikk vite at Lepra – spedalskhet – er en kronisk infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium lepra som angriper i hovedsak hud og nerver og dette er en gammel sykdom. 

 Lepra kom til Europa via korstogene, avtok på 1500-tallet. Lepra var en viktig årsak for etablering av de første sykehusene/hospitsene i Europa, ofte drevet av kirken. Lepra blusset opp igjen i Europa på 1700- og 1800 tallet, hvor Norge var et av de hardest rammete landene, særlig Vestlandet. I 1411 ble det første sykehuset for Lepra i Norge etablert, St. Jørgens hospital i Bergen.

 I 1874 ble leprabakterien oppdaget som årsak til spedalskhet, av Armauer Hansen i Bergen. Bergen var på denne tiden et internasjonalt leprasenter, med den største konsentrasjonen av leprapasienter i Europa.

 Rebecca Jonsson kunne berette at det er over 200 000 nye tilfeller årlig og i 2016 ble det rapporter tilfeller fra 145 land.

 Lepra smitter via dråpesmitte fra nese, det er lang inkubasjonstid på 2-10 år og bakterien foretrekker celler i huden og cellene som isolerer nervene. Den gir derfor sykdom og symptomer fra hud og nerver.

 Det kan komme ulike komplikasjoner ved spedalskhet. Dette kan være nerveskader med tap av følelse med følgende skader på fingre/tær som ofte medfører infeksjoner og nekrose, eventuelt behov for amputasjon. Det kan forekomme lammelser av større nerver, typisk droppfot og dropphånd. Pasienten kan miste funksjon i øyelokk som kan føre til blindhet.

 Rebecca Jonsson avrundet sitt interessante foredrag med å si litt om sosiale og økonomiske konsekvenser. Hun poengterte at sykdommen fortsatt er assosiert med stor grad av stigma. Sykdommen er ikke dødelig, men en viktig årsak til funksjonsnedsettelse globalt. Hun viste til to eksempler på hvor mye familier kan miste av sin inntekt på behandling og tapt inntekt.

  Hun ble stilt mange spørsmål etter foredraget – dette var et foredrag som vekket interesse hos en lydhør forsamling. 


19.09. 2018 Foredrag ved Ragnhild Skarpen, Fra internasjonal IT til lokal virksomhet


President Undis ledet møtet og informerte om Rotary-saker.

Dagen 3.Minutter var ved Finn Rønning som tok fram noen sider ved de ny TFFreglene (Trafikkforsikringsforeningen), TFA (Trafikkforsikringsavgifen) og måten registrering av bil, kjøp/salg av egen bil vs forsikring skal gjøres.

Kveldens hovedprogram var; 

Foredrag ved Ragnhild Skarpen, Fra internasjonal IT til lokal virksomhet; Skarpen.jpg

Det kom til et punkt der det sto mellom å bli administrerende direktør i et amerikansk eid IT-selskap eller flytte hjem.

Det sier Ragnhild Skarpen (53) etter nylig å ha vendt hjem til Gjøvik etter 30 år – de siste av dem i ledende stillinger – i IT-bransjen i Oslo.

Arbeidsgivere har vært selskaper som Telenor, Sun Microsystems, Oracle og Hewlett Packard.

De siste seks årene har hun vært en del av toppledergruppa hos Hewlett Packard Norge AS på Fornebu. Her sa hun sist år takk for seg for å bli rådgiver for IKT-innovasjon hos Total Innovation i Gjøvikregionen.

I sin nye jobb skal hun bidra til næringsutvikling, bedriftsetableringer og jobbskaping i IKT-bransjen i Gjøvik og omegn.

Kom til et punkt
- I en alder av 53 var jeg kommet dit at det sto mellom å bli administrerende direktør i et amerikanskeid IT-selskap eller flytte hjem til Gjøvik. Jeg valgte det siste. Først og fremst fordi jeg ønsker en aktiv fritid med trening hele året, men også fordi jeg har lyst til å bidra med min erfaring og kompetanse til byen jeg vokste opp i, sier Skarpen.

Det ligger mye kjærlighet til Gjøvik bak Ragnhild Skarpens valg om å bidra til lokal IT-vekst.

Hun var en av disse skoleflinke jentene som flyttet ut av distriktet for videre utdanning og karrierer andre steder. Dette er et fenomen som brukes som noen av forklaringene på hvorfor næringsliv og maktposisjoner i Gjøvik er så mannsdominert.
- Etter videregående dro jeg videre til universitetsstudier innen psykologi i Oslo og deretter Norges Markedshøgskole. På tidlig 1980-tall var høyere utdanning i Gjøvik sykepleierhøgskolen, BI og ingeniørskole. Det var ikke noe av dette jeg ville, sier hun.

Referent; Finn Rønning


12.09. Programforandring pga forfall, Kaffemøte med flere interne bidrag

1.- Presidenten åpnet møtet og gav div informasjon.

 2. – 3 minutter var ved Kjell Rudlang som hadde som tema bier: På verdensbasis er bestanden av insekter som er nødvendig for pollinering av frukter/grønnsaker etc sterkt redusert.  Årsakene er mange, bl annet ble det påpekt negative effekter av sprøyting, hovedsakelig av beisemidler og Roundup/glysofat.

 3. – Georg Jensen : Oppfordret til å delta på den nye «guttekaffen» som er etablert  i Gjøvik.  "Herrekafe" er hver tirsdag fra 1800 - 2000. Lokaler er Røde Kors i Heimdalsgata.

 Videre orienterte han om prosjektet "selvmordsforebygging i Litauen".

 4.- Ole Bjerke orienterte om «felles møtet» som ble avlyst.  Det ble i forkant skaffet til veie en del gevinster for utlodding.  Oppfordrer til å ta med kontanter på møtene framover for å kjøpe lodd.

 5.-  Presidenten minnet oss på at det er Skaldyraften den 26. september 2018.

 05.09.2018 Kaffemøte på Mølla

Treminutter ved Lasse Rindahl

 Ragnar Enger gikk gjennom og forklarte Rotarys datasystemer for oss.

Det enkleste er å bruke Rotarys hjemmeside som utgangspunkt, og navigere videre herfra.

 Det er et felles innloggingssystem for alle sider i Rotary, og en får tilgang til grupper og områder en har i kraft av medlemskap og verv. Vi fikk en fin demonstrasjon av innlogging og sideoppbygging på projektor, samt at Ragnar gikk gjennom flere av sidene i systemet og viste innhold og funksjoner. De tilstedeværende medlemmene ble oppfordret til å utforske videre selv, det er tydelig at det er mye som er både interessant og nyttig i datasystemet vårt.

 Georg informerte litt om Suecide Prevention i Litauen. Georg skal presentere prosjektet på distriktskonferansen i Molde, og TRF har godkjent søknad om prosjektstøtte. Det opprettes en web-side der en kan følge prosjektets fremdrift.

29. august 2018

Braastad Nedre Gård

           

Denne onsdagen var det bedriftsbesøk på Nedre Braastad Gård eller «Nigarn» på folkemunne hos Kristian Braastad. Den er en av tre Braastad gårder som en gang i tiden var en storgård. De andre er Nordre Braastad eller «Bortigarden» og Øvre Braastad eller «Oppigarden». Opprinnelig navn var: Broderstader fra 1364. Kristian er tolvte generasjon i fast linje på gården. Men atten generasjoner har holdt til her. Navn med ending stad stammer helt fra 1000 tallet. Kristians far og onkel har holdt på med slektsgransking i mange år og vi fikk høre mange detaljer om slekt opp gjennom årene. En sterk slekt, Kristians mor er over 100 år og hans far ble 96 år.

Det var dekket opp med to vinglass til alle deltagere. De ble fylt opp med vin fra Bordeaux. Den første var en Merlot vin fra 2008.Den andre en Cabernet Sauvignon fra 2004.Og mens vi smakte på vinen fortsatte Kristian sin fortelling. Et sted på 1400 tallet ble gården delt i tre. Først en to deling, så en søsterpart. (Mindre del) Nedre Braastad gård er på 320 da dyrket mark og 3000 da skog. Kristian solgte ut Monssveen for ca. 15 år siden. Han driver ikke med dyr.

Vi fikk en innføring i Fransk vin fra Bordeaux og gode og dårlige sesonger. Kristian er en selvlært vinekspert med ca. 400 vinflasker i kjelleren.

Dagens bygningsmasse ble oppført mellom 1804 og 1832 i furu fra egen produksjon.

Vi fikk høre historien om Sverre Braastad født 1899 som ble vinselger hos Jarnac i Frankrike og som tok over Tiffon Cognac som i dag produserer Braastad Cognac for blant annet det norske market.

Som utmerket avslutning serverte Kristian en smaksprøve på gammel XO Superior Braastad Cognac.

Takk for en meget hyggelig kveld.

22. august 2018

Sted: Mølla

STOLPEJAKTEN – BLI SPREK I DITT NÆRMILJØ

3 min. ved Bjarne Palm omhandlet alunskifer og utfordringer denne gir utbyggere, når den må fjernes og deponeres og for oss alle med boliger i strøk med mye alunforekomster.

Kveldes foredrag ved Arnfinn Pedersen: « STOLPEJAKTEN – BLI SPREK I DITT NÆRMILJØ»               Bakgrunnen var å lage en gratis fysisk aktivitet og gjøre orientering tilgjengelig. Konseptet er å finne stolper ved hjelp av kart. Det er forskjellige vanskelighetsgrader fra lett til svært utfordrende. Teknologi blir tatt i bruk og mobiltelefonen kan brukes både til kart og til registering og med GPS om man vil.   Stolpejakten startet opp i Gjøvik i 2013 og var tuftet på Karlstads versjon i Sverige, men er sterkt videreutviklet. Stolpejakten bredde seg raskt og i 2017 var det 56 arrangører av stolpejakten i 60 kommuner og 9 bydeler i Oslo.  Målet for 2018 er å få flere lokale arrangører, være tilstede i landes 19 fylker, sikre finansiering og utvikle den digitale plattformen. Sentral har stolpejakten Gjøvik støtte av Sparebankforeningen DNB/ Gjensidigestiftelsen. De lokale arrangørene støttes av Fylkeskommuner, Kommuner og lokalt næringsliv.


15. august 2018
Presidentens møte

Årets andre møte var viet til Undis Scheslien, klubbens president for Rotary-året 2018 - 2019.

I sin tiltredelsestale la hun vekt på betydningen av Rotarys internasjonale satsinger, og at det for tiden drøftes forskjellige prosjektalternativer for videre innsats.

 

Et viktig arbeid for klubben i 2018 - 2019 vil være å bygge videre på og videreutvikle den langtidsplanen som ble etablert under Bodils presidentperiode. Et godt program, medlemsutvikling, sosiale sammenkomster og dugnader ble framhevet som sentrale aktiviteter ved gjennomgangen av de enkelte komiteenes mål for året.

 

Særlig fremhevet ble klubbens internettside, som presenterer klubben på en forbilledlig måte.

 

Tre-minutteren var ved Inge Opheim, som snakket om bobilferie og forholdet til allemannsretten.


8. august 2018
Kaffemøte på Mølla

Nyvalgt president Undis ledet møtet.

Georg og Ragnar orienterte om sin deltakelse på Rotary Convention i Toronto, Canada.
Fra åpningsseremonien 

Dette er arena for kunnskap om Rotary, nye bekjentskaper og inspirasjon til videre arbeid i organisasjonen.
I år var det 25 600 deltakere fra 150 land. Vi var ca 50 fra Norge, hvorav 5 par fra vårt Distrikt.
Vårt hovedinntrykk er at arrangementet bar preg av høy kvalitet i alle ledd, med god logistikk og en rekke flotte foredrag.    

Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...