ARKIVET / ROTARYÅR 2017-18


20 juni 2018
Grillaften med presidentskifte. Kvelden hadde mange høydepunkter som presidentskifte, medlems opptak og utdeling av Paal Harris. 
Maten og stemningen var som vanlig førsteklasses. 


Presidentskifte ble gjennomført i verdige former. Undis Scheslien overtok presidentvervet fra Ole Bjerke.

Medlemsopptak og utdeling av Paul Harris, se omtale under fane "nyheter"

13 Juni 2018
 

Sted: Mølla

3-minutter ved undertegnede, som gav et lite innblikk i hva Norges Bygdekvinnelag med fylkeslag og lokallag står for. NBK er en frivillig organisasjon med en visjon om å være en møteplass for aktive kvinner som ser betydningen av et aktivt bygdemiljø og primærnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Kveldens foredrag – Cyberforsvaret ved underdirektør v/Cybersikkerhetstjeneste Sigmund Lien.

Cyberforsvaret har en viktig rolle i å være pådriver for forbedring/utvikling av IKT i forsvaret. For å øke forsvarets operative evne og øke økonomisk gevinst gjennom modernisering av forsvaret.

Alle grenene av det norske forsvaret er like viktig og Cyber er en del av dette. En viktig funksjon er å legge til rette for forsvarets operasjoner og virksomhet ved å sikre funksjonell innretning av Cyberforsvaret gjennom 5 underavdelinger:

1.     Militærmanøver

2.     IKT-tjenesten

3.     Cybersikkerhet

4.     Fagskole

5.     Basedrift

Dette viser at Cyberforsvaret er avhengig av forskjellige kompetanse for å løse sine oppdrag.

Cyberforsvarets oppgave primært og interesseområde er forsvarssjefens operasjon i fred, krise og krig. IKT er viktig i alt dette. Innføring av digitale særegenheter og særpreg skjer veldig raskt. Man regner med 6 trussel aktører - 3 regnes som IKKE så alvorlige og 3 regnes som alvorlige.

Høygraderte systemer er svært vanskelig tilgjengelige og de er derfor avheng av samfunnet og samfunnet av dem. For å kunne løse sa funnets cyberutfordringer må det være tillit og samarbeid mellom samfunn og Cyberforsvaret.

Et av Cyberforsvarets ansvarsområder er å etablere og opprettholde forsvarets handlingsrom i cybertjenesten i det digitale rom for å beskytte IKT systemer mot digitale trusler fra både militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets oppgave er å være leverandør av IKT-tjenester.

Ref. Laila.  

6. Juni 2018
Deltager på årets RYLA fra vår klubb ,             , fortalte om gode erfaringer fra sin deltagelse.

Erfaringer og opplevelser fra besøk hos Anyksciai Rotaryklubb ble presentert av reisens deltagere. Innholdet i presentasjonen finnes på Friendship club .


Onsdag 30. mai 2018
26 medlemmer samt 4 prospektive medlemmer var til stede.

Presidenten ledet møtet.
3 min var ved Yngve Narum som resiterte Odd Børretzens «Morgenstemning fra Bøler».

Egoforedrag av Lasse Rindahl.
Født og oppvokst på Løvøya i Steigen kommune. Fikk egen båt 6 år gammel.
Tok landbruksutdannelse som agronom ved Kleiva Landbruksskole. Jobbet som mannskap på fiskebåter i ferier etc. Militærtjenesten ble avtjent på kystvaktskipet KV Andenes. Jobbet så som mannskap på større fiskebåter.
Tok høyere utdanning på Norges Fiskerihøyskole som er en dal av universitet i Tromsø. Satt 2 år som styremedlem i universitetet, hvor han også ble ansatt som forskningsassistent og deretter forsker. Så ansatt som forsker på Fiskeri og Havbruk i Sintef. Er nå ansatt som teknisk sjef i Mustad Autoline på Gjøvik, hvor han bor med sin samboer.23 Mai

Referat fra besøk hos billedkunstner Einar Sigstad på Sigstadplassen på Biri. Bilder i skauen – 23. mai 2018.

 Sigstad møtte oss på Sigstadplassen.


 Sigstad arbeider med maleri, tegning og grafikk. Mange av maleriene er store i et naturalistisk formspråk, der ofte fremmede elementer er satt inn. Sigstad er autodidakt som maler, men har studert filosofi og litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo. Han debuterte på Høstutstillingen i 1989. Han er tildelt flere stipendier, og har hatt mange offentlige utsmykningsoppdrag.

Sigstad har også gitt ut flere bøker.

Trestrukturen i tresnittene er et kjennemerke på grafikken hans. Motivene spenner fra lyriske naturstemninger til humoristiske og samfunnskritiske bilder.

Sigstad viste oss hvordan han lager tresnitt. Til tresnitt bruker han plank av seinvokst furu. For å få fremtrestrukturen, kjøres platene gjennom pressa med høyt trykk. Vanligvis brukes en plate for hver farge, mellom 3 og 13 plater, avhengig av motiv og teknikk. Hvert enkelt eksemplar farges og trykkes hver for seg. Derfor blir hvert enkelt trykk en original, ingen vil bli helt like.

Sigstad gjennomgikk en av de største bilene sine for oss som består av utrolig mengder med markblomster. Her har kunstneren hentet alle de ulike blomstene fra ulike steder og malt blomst for blomst. Arbeidet tok flere måneder og består av flere tusen blomsterslag.

  

Sigstad forbereder nå en utstilling på Grette Gård i Søndre Land i forbindelse med hans «hyllest til Etna» der kunstneren har vandret fra kilden til Etna og hele elven ned. Utstillingen kan du besøke i dagene 15. – 17. juni i forbindelse med en større utstilling TID FOR TØMMER.

Besøket ble en innholdsrik opplevelse for medlemmene


16 Mai 
Møtet var dugnad på skibladner . Mer info på prosjektsiden25. april 

Vi samkjørte i private biler til Lillehammer, for et bedriftsbesøk hos SWIX. Der har det bygget et flott bygg på 10.000 kvadratmeter, der 3.000 kvadratmeter benyttes til produksjon, butikk og kontorer, og resten til lager.

Vi ble møtt av Harald Bjerke, som tok oss igjennom historien til SWIX, krydret med mange historier fra mesterskap og utøvere. Selv var han en aktiv utøver i yngre dager, og han var en av de første som reiste på skistipend til USA.

SWIX ble lansert i Sverige i november 1946, av legemiddelfirmaet Astra. Navnet er trolig basert på SKI WAX = SWAX, som var litt vanskelig å si, så derfor ble det SWIX.

All produksjon ble flyttet til Norge i 1964. Skistavfabrikken Liljedahl på Lillehammer ble kjøpt opp av SWIX i 1974, og i 1978 kom SWIX på norske hender, med Andresen (tobakk) som eier. I 1986 ble SWIX samlet på ett sted, idet de flyttet all virksomhet til Lillehammer. 60% av verdens forbruk av skismøring produseres nå på Lillehammer.

SWIX har alltid vært tidlig ute med nye produkter. Blant annet ble nevnt skismørevokser for forskjellige temperaturer og fargekodingen av dem, grønn, blå og rød,  smørejernet i 1948, og ikke minst CERA-F i 1988. Tidenes mest suksessrike skismøring.

Skivoks bestod inntil da for det meste av diverse oljer, parafiner og gummi. Med fluorkarbonene kom et tilsatsmiddel som ikke trekker vann, og som dermed forhindret ising og adhesjon mellom snø og ski.

Det har vært fokus på fluorforbindelsenes påvirkning på miljøet. Ifølge Bjerke vil ikke en fluorforbindelse i fast form ha noen nevneverdig påvirkning på miljøet, like lite som den fluorforbindelsen som vi bruker i kasseroller og stekepanner for å forhindre at maten brenner seg fast. Det årlige forbruket i verden av fluorkarboner til skismøring er forøvrig på beskjedne 1500 kg.

Etter møtet fikk vi anledning til å se og handle i butikkens rikholdige utvalg av produkter.  18.April 2018

Georg Jenssen orientere om helgens tur til vennskapsklubben i Anykschiai i Litauen. De blir tre par og fem single som reiser. Totalt 11.
Dagens 3minutter var ved Nils Petter Kyseth som pratet om kreft og senskader.
Kveldens foredragsholder var forfatter Hans E. Anonsen. Han har bred erfaring fra toppledergrupper i næringsliv og finans. Han har vært styreformann og styremedlem i diverse organisasjoner.
Han ga oss ved hjelp av noen historier en god forståelse av hvordan stress kan flytte fokus fra det som er viktig til underordnede detaljer. Videre tok han for seg dynamikken i en ledergruppe. Hva som bør være dens fokus og at handling må skje her og nå.
Det var anledning til å kjøpe hans bok.

4. april

Presidenten ønsket velkommen og oppfordret medlemmene til å komme med forslag til nye medlemmer. 

3-min var ved Halvor Korshavn som tok for seg den nylig avsluttede Vinter OL, hvor Norge ble beste nasjon. Hva dette betyr for folk og land er av stor betydning. Det kan sammenlignes med "New AirPort" i Tyrkia. Flyplassen i Istanbul skal bli verdens største med et årsvolum på 150 mill passasjerer. Til sammenligning har Gmoen  28 mill passasjerer. Flyplassen tas i bruk i oktober i år, og offisiell åpning er 20. februar 2019. Terminaler og bygg er designet av et norsk firma med 200 arkitekter som holder til på Majorstua i Oslo.

Det er god hjelp å ha en vinnerkultur i vår idrett og vårt næringsliv. 

20. mars 

Hunn/Gjøvik Rotaryklubb arrangerte et Intercitymøte på Madshus skifabrikk den 20. mars, og der deltok også medlemmer fra Gjøvik Rotaryklubb.
Driftsdirektør Tom Bjerregård tok oss i mot og ønsket oss velkommen. Han fortalte oss historien om Madshus, hele veien fra den spede begynnelse i fjøset til Martin Madshus i Vardal i 1906, gjennom de vanskelige årene på 70-tallet, og fram til dagens moderne produksjonsbedrift. 
Møterommet for kvelden var et show-room der vi kunne få et inntrykk av bredden i produktporteføljen, samtidig som vi fikk informasjon om tankene, forbedringene og innovasjonene som har skapt dagens merkevare og posisjon. Vi var til og med så privilegert at vi fikk et glimt av nyhetene for neste sesong!  
Deretter fikk vi en omvisning i produksjonen, som foregikk i lyse, trivelige og ryddige lokaler. 
Vi satt igjen med en udelt oppfatning av at Madshus er målrettet, framoverlent, dyktig og innovativt, og at medarbeiderne i alle ledd er stolte av bedriften sin. 
Vi takker for at vi fikk anledning til å komme på besøk. 

7. mars

Gjøvik Rotaryklubbs tradisjonelle Torskeaften ble holdt i kjente former, med skrei, lever, rogn og annet tilbehør av beste kvalitet.
Stemningen var god, og praten gikk livlig rundt bordene. Vi takker kameratskapskomiteen for en godt gjennomført festaften.

 

Onsdag 21 februar 2018.

Dagens treminutter var ved Iver Jensen som snakket om den «forhatte plasten»

Dagens foredrag var ved Dag Arnesen som er nytilsatt leder av Byen vår Gjøvik. Han snakket om temaet: «Ståa i byen vår.» Arnesen fortalte litt om sin bakgrunn fra Kongsvinger og bakgrunn for hvorfor han ønsket å lede byen vår Gjøvik. Han hadde bakgrunn fra og har jobbet med omdømmebygging og det å bygge opp stolthet om det være seg en forening eller en by.

Byen vår Gjøvik er organisert som en forening som er eiet av: Gjøvik Handels og Næringsforening, Gjøvik Gårdeierforening, Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Kommune. Foreningen skal være et fellesskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik. Gjennom Byen vår Gjøvik skal byen utvikles til en offensiv og aktiv handelsby, og gjøvikensere skal bli stolte av hva Gjøvik har å tilby egne innbyggere så vel som tilreisende. Samtidig samler man kreftene og staker ut kursen for hvordan et urbant sentrum kan bidra til at Gjøvik skal bli mer attraktivt. Foreningen jobber med byutvikling, arrangementer og aktiviteter i byen, markedsføring, profilering og omdømme. 

31. januar 

Dagen var avsatt kaffemøte. 
3 min. var ved Tom E. Henriksen, som brukte sin tid til å se på fordeler og ulemper ved El-biler.
Er de så miljøvennlige som det påstås, hvis man legger hele miljøregnskapet, fra produksjon til bruk, til grunn?
 
Resten av dagens møte brukte presidenten til gjennomgang av den 3 års strategiplanen til Gjøvik Rotaryklubb.
Den ble forøvrig sendt ut som vedlegg i mail fra presidenten, slik at alle kan lese og sette seg inn i planens innhold. 

17 Januar

Kasserer Yngve fortalte om et økonomisk bra ½ år med 10000 i momsrefusjon og overskudd på møter og fester.  
 
3min var ved Nils Terje Haavi: How Bad are Bananas?: The Carbon Footprint of Everything, hva kan vi enkelt gjøre selv for å redusere CO2 belastningen.  
 
Kveldens foredragsholder var Elin Enger, daglig leder Den Norske Turistforning(DNT) Gjøvik og Omland. DNT Gjøvik & Omegn har 143 turer, kurs  og aktiviteter på programmet for 2018!  
Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. DNT Gjøvik og Omegn har over 2700 medlemmer i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land, og er lokalforening for  Den Norske Turistforening, som er Norges største friluftsorganisasjon Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. 
Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Den Norske Turistforening har 500 hytter og rundt 20 000 kilometer merkede sommeruter over hele landet. I tillegg merker vi 4300 kilometer vinterruter i Sør-Norge. Svært mange av DNTs hytter er låst med DNTs standardnøkkel. Medlemmer kan låne den mot et depositum på kroner 100.
DNT Gjøvik og Omegn stiller med frivillige som hjelper til med aktiviteter, turquiz og å gi råd og tips. I Nordre Land foregår det hele på Gutukollen, og i Hunndalen feirer vi på DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590. -

Vi håper at Kom deg ut-dagen kan være startskuddet for en aktiv vintersesong. Har man lyst til å treffe nye turvenner, er dette rett dag å bli med på. Her blir det ein fin miks av turglade små og store, sier Elin Enger i DNT Gjøvik og Omegn. Barnegruppe. Ungdomsgruppe, seniorgruppe.  Foreningen har et aktivt program som kan finnes på websiden  https://gjovik.dnt.no/ Hytter: Torsetra, Osbakken, Mæhlumsetra, Vesterås, Fogdehytta og Vollumsætra. 

3. Januar 2018
 

Kveldens foredrag var ved master-student Morten Asplin Gauslaa. Hans tema var «Bærekraftig utvikling», hva det er og hvordan det vil påvirke fremtidens økonomiske systemer og bedriftene som skal operere i disse.

Viktige parametre vil være verdens økende befolkning, klimaendringer, tilgang på rent vann, forurensning av verdenshavene og fordeling mellom fattige og rike. Vesentlig ubalanse her vil trolig føre til konflikter, flyktningestrømmer og trusler mot naturens mangfold.Brundtlandkommisjonens uttalelse fra 1987 synes å sammenfatte hvilken samfunnsutvikling som tilrådes:

“Samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.”

Grafisk framstilt bør vi tilstrebe å havne i det gule feltet nedenfor, hvor både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold er best mulig ivaretatt   

Foredragsholderen i Samtale med Helge Braastad3-minutteren var ved Ragnar, som ga en kortversjon av Rotarys motto, formål og satsingsområder lokalt og internasjonalt. 

    


20 Desember
Møte var julemøte med lefse og gløgg. Tidligere medlem Dag Landmark var invitert og holdt ett kåseri over temaet Juleglede. Han vevde inn mange situasjoner med  julegledeinnhold.  
Fra klubbens medlemmer kom flere innslag om positive opplevelser som vakt på Frelsesarmeens julegryte. Under nyheter er fins omtalen av vårt  Julegryte vaktarbeid i lokalavisen.


13 Desember
Kveldens foredrag var ved klubbmedlem Nils Terje Haavi. Han tok for seg IBM og IKT historie fra tidlig fase og til dagens situasjon. En spennende reise som klubbens medlemmer har erfart på kroppen. Klubben ønsket seg ett nytt foredrag som skulle ta for seg utviklingen fra dagens situasjon og framover de neste ti år. Kanskje en krevende oppgave.

 3 minutter var ved Georg Jenssen og han benyttet muligheten til å takke for Paul Harris utmerkelsen. Han satte spesielt pris på at initiativ både i rollen som leder av Vennskaps klubbkomiteen og som Assisterende Guvernør  ble lagt merke til og satt pris på.

6 Desember.
Møte var kameratskap aften med Rakfisk og bøker. Møtet ble av beste merke. Norli bokhandel ved informerte om årets bokhøst og det ble notert flittig for å sikre seg julegavegodbiter. Kjell og Knut bidro både med sang ,stev og historier så det ble en munter aften. I tillegg var det opptak av  ett nytt medlem Roar Løken Lunder og utdeling av Paul Harris Fellowship til Georg Benjamin Jenssen.

                                              Paul Harris fellowship til Georg JenssenOpptak av Roar Løken Lunder
29 November
Kirsti Sataslaatten hadde sitt ego foredrag i klubben.Hun ga oss i bilder
sin historie og ett inntrykk av hvem hun er.
22 November
Guvernør Wictor Sandvold gjestet klubben vår. Han hadde med seg 
verdenspresidentens vimpel til oss  og holdt ett innlegg om Rotary 
og årets motto Making a difference. 


15 November
Rune Skybak hadde sitt ego foredrag i klubben. Han ga oss ett bilde av sin historie fram til nå og ett bilde av hvem Rune Skybak er.

8 November

Møtet ble ledet av nestleder Undis Schjeslien. 

3 min. var ved Petter Børde som hadde tatt utgangspunkt i en artikkel i Aftenposten 29.10. av spaltist Knut Olav Åmås. ”Tourists i Trøbbel”.

Han kom med betraktninger om den økende turisme over hele verden og de problem det gir for natur, miljø og mennesker. Samtidig fortalte han om egne reiseopplevelser. 

Kveldens hovedpost var ved gjøvik gutten, professor Are Strandli ved NTNU, Gjøvik. Han holdt et levende foredrag og oppdagelsen av Higgs partikkel ved Cern i Sveits. 

CERN ( Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954. CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève. Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider (LHC) er en del av forskningsinfrastrukturen. Akseleratoren ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Tilknyttet akseleratoren er det fire store detektorer som heter ATLAS, CMS, ALICE og LHCb. Partikkelakselerator ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

 

Higgs partikkel er fysikkens dypeste hemlighet. Hovedmålet med forskningen er å forstå mer av det grunnleggende for å komme fram til ny teknologi. Det var bruk av partikkelakseleratoren LHCb som gjorde det mulig å finne Higgs partikkel. 

Moderne stråleterapi er et resultat av oppdagelsen av Higgs partikkel. 

Are Strandli fortalte om Cern og forskningen  som blir gjort der og kompliserte teorier på en spennende og forståelig måt 

Petter Børde.

Referent.


1 November
Årsmøte med valg. 
Nils Terje Haavi ble valgt til president for rotaryåret 2019-2020

25 oktober
Kaffemøte

18 Oktober
Vi var på befaring i Gjøviks nye klatrepark med Harald Bakke som guide. Her er det klatreløyper for store og små .  
Etter befaringen fikk vi en gjennomgang av fra fylkeskommunens kulturvernkonsulenter om  arbeidet med skjøtselsplan for Øverby kulturpark. 

11 oktober
Dugnad på eiktunet. Været var grått,vått og tåkete, men oppmæte var bra med 13 deltagere. Dugnaden bestod gren og kvistrydding i område med hogst, og raking av løv. Dugnaden ble gjennomført med innsats,liv og lyst. Etterpå var det kaffekos med sjefen vår han Anders Brusveen fra Mjøsmuseet.

 Gå til prosjekter for å se bildene fra dugnaden

4 Oktober

Kaffemøte som ble ledet av innkommende President Undis Schjeslien.
Hun opplyste at neste møte er dugnad på Eiktunet med fremmøte kl. 17:00
Dagens 3-minutter var ved Berit Brenni som fortalte om sine overraskende og positive opplevelser, spesielt møtene  med lokalbefolkningen takket være det å  litt motvillig måtte  benytte offentlig kommunikasjon på sin ferie i Lofoten.

 Kaffemøtets hovedtema  var ved Distriktssekretær Ragnar Enger som dro oss gjennom alle nettsidene  til Rotary, fra klubbens side til Rotary International.     
Aktuelle sider for klubbens medlemmer: 
Klubbens hjemmeside (Gjøvik Rotary)
Distriktets hjemmeside (D2305), her finnes gode instruksjonsvideoer om hvordan komme inn og evt. gjøre endringer der det er mulig på diverse nettsider.
NORFO`s hjemmeside (Norsk Rotaryforum)
RI`s hjemmeside (Rotary International)
Evt. Facebook
Den enkleste måte å finne disse er å google seg frem. Google Chrome er  anbefalt søkemotor.
Videre gikk han gjennom hvilke sider styrets medlemmer skal benytte.
Må da inn på medlemsregistret der registreres komiteer, arkiveres komite og styrepapirer, føres fremmøte etc. 
Alle klubbens medlemmer har tilgang til medlemsregistret, men kun lesetilgang for vanlige medlemmer. Kan dog endre egne personalia . E-post adr er da Id-en , passord ordnes via «account knappen»      
Medlemslista er viktig å holde ajour da den danner grunnlaget for klubbens bidrag til Distriktet og RF. 

Ragnar opplyste om at det nå er gjennomført en oppmyking i hvordan registrere fremmøte samt at det er opp til klubben å bestemme antall møter pr mnd, dog med to møter som minimum.      
Rotary har en stabil medlemsmasse på ca 1,2 millioner medlemmer på verdensbasis. En liten nedgang i   Vesten oppveies av økning i Asia og Afrika .
Innbetalinger til Rotary Foundation er ca 1 milliard pr år!
Mange bekker små……, oppfordrer alle til å gå inn på ordning med månedlig personlig trekk.

www. Rotary org er en flott kunnskapsbase!
Her finnes også klubbens «Mål og planer».
Det var en oversiktlig og fin gjennomgang, i tillegg finnes det fortsatt en del skriftlig informasjonsmateriell.

Takk til Ragnar!


20 Sept

Skalldyraften

13. September

Gjøvik Rotaryklubb fikk en uforglemmelig aften på Stenberg gård med Evald Fredholm som guide.

Vi startet med å følge veien fra Ditlevines kafe og restaurant ned mot gården.  På denne veien ser man en fantastisk utsikt der Mjøsa er synlig fra tre ulike steder.
For å komme frem til selve gården passerte vi den 30 mål store parken i engelsk landskapsstil.  Foruten hovedbygningen som er fra 1790 tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus. Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i 1856. Interiør i hovedbygningen og drengestua er delvis intakt fra Wiedemanns tid.
Gården ligger høyt til Toten å være, og kommer egentlig fra Sukkestad der familien Sommerfeldt bodde. Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter frem til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Da hadde gården 12 små uthus som ble revet da Weidemann tok over gården i 1802.  Da Weidemann tok over gården etter onkelen sin, ble gården i stor grad endret da Weidemann hadde sin utdannelse fra København og hadde et ønske om at gården skulle se ut som et europeisk gods. 
Tett inntil hovedhuset lever det fortsatt en utrolig stor lønn som ble plantet samtidig med at hovedbygningen ble oppført. 

Vi fikk først omvisning i gårdens vognskjul. Matklokken på gården var plassert på vognskjulet noe som var uvanlig da denne vanligvis befant seg på Stabburstaket.  Matklokken ble kalt «Hungersskrella»  - dette skal ha sammenheng med  Amtmanninnens  leveregel  «Litt for lite enn litt for meget».  Maten som ble servert tjenestefolkene må ha vært i minste laget og i sterk kontrast til det som ble servert for embetsfolkene.  I vognskjulet befant blant annet vognen som Weidemann benyttet da han møtte som Eidsvollsmann i 1814. Han skal i denne vognen ha hatt med seg sitt utkast til Grunnlov. Selv om dette ikke ble benyttet som  utkast til Grunnloven mener man at flere av Weidemanns forslag kom med i den endelige Grunnloven.
Vi fikk omvisning i hovedbygningens første etasje. Bygningen var preget av at eieren hadde «god råd»,  noe som bl.a. syntes gjennom at man hadde bordkledning utvendig og panel innvendig. Panel  innvendig var i tillegg malt og det var også benyttet blåfarge som var den mest kostbare fargen man kunne ha på den tiden, da den ikke kunne fremstilles kjemisk men måtte blandes med Cobolt. 
Kjøkkenet var husets billigste rom da dette skulle benyttes av tjenstepikene.  Kostholdet besto i denne tiden i hovedsak av ingredienser som korn og melk og man laget havrelefse og vassgraut.
Men det ble servert 5 retters middager på Stenberg på denne tiden  og man importerte grønnsaker og sitroner, kanel o.a.,  noe som var ganske uvanlig på denne tiden.  Gården hadde også egen brønn med levende fisk. 
Vi fikk vandre gjennom amtmanninnens soverom – der noen av barna også sov – og stuene på rekke og rad.   Det var eget røkerom for mennene – der de samlet seg etter middagen – og her har det kanskje vært tatt viktige avgjørelser for landet vårt.  
Interiøret i hovedbygningen er stort sett de samme som de var for 200 år siden. I forbindelse med den gamle  Totenklokken som står i en av stuene kunne guiden fortelle at det i disse dager var Sognepresten som bestemt klokken i bygden. Kl. 1100 ringte klokkene i kirken og da stilte folk klokken sin etter dette. 

I tillegg til hovedbygningen ligger i bl.a. stabbur, kontorbygget hvor byråkratene på gården holdt til, Kristians amt, dsv. Oppland fylke ble administrert herfra. Låven på Stenberg er en praktlåve og en enhetslåve som inneholder fjøs, stall og låve.  Det er en kinavipp på taket og låven har bordkledning. Bryggerhuset ligger til høyre på gården der det ble slaktet, vasket klær og brent sprit.  Gården har også husmannsplass og sæter, i tillegg til at så vel Amtmannen som Antmanninnen hadde egne lysthus. 
Hele amtmannsfamilien er begravet på gården, amtmannen, amtmanninnen og de tre døtre, Amalie, Nahyda og Ingeborg og den ene sønnen, Hannibal, alle ugifte.   Det var en egen utrolig historie rundt dette. 
Den sistlevende, Amalie, solgte gården i 1899 til Jens Stenberg som var gårdsbestyrer på Stenberg.
Det antas at amtmannens døtre, Amalie, Nahyda og Ingeborg er modeller for Amtammens døtre av Camilla Collett.
Klubben avsluttet besøket på Ditlevines kafe med nydelig honningkake og kaffe.
En fantastisk aften på Stenberg for oss som var så heldige å fikk være med.

Ref. US


6 September30 August
Referat fra Rotary møte onsdag  30.8.2017  i våre lokaler Mølla. 

Presidenten var til stede å opplyste blant annet at  den som holder 3 minutter også er ansvarlig for møtets referatet. 
Dagens 3 minutter var den beste som noen gang er blitt levert. Stein Ola snakket om sin virksomhet og dagens situasjon for musikkinstrumentbransjen. 
Hoved temaet var ved Lasse Rindahl som fortalte om Norsk Fiskerinæringshistorie , status og visjoner.  Startet med den første fisker 9000 år før Kristus. Gjennom industrialiseringen av fiske, via fiskeeksport samt frem til reguleringer av fiskeriet.  Markedet er anslått til ca. 60 milliarder på første hånd. Nyere sjø «produkter» som tare er foreløpig bare ca. 1 milliard i markedet.  Han skisserte også prognoser for hele fiskeribransjen frem til 2050 som viser meget stor vekst. Alt ble presentert sammen med  Power Point visninger. 

23. august
 
Vår nye president Ole Bjerke var på tjenestereise, og ønsket oss denne gangen velkommen via Skype.
Innkommende president Undis ledet møtet, mens Ole fulgte med fra nettet.
 
Kvelden foredragsholder var Arvid Sulland, som fortalte om utviklingen fra den spede begynnelse og fram til Sullandgruppen slik den er i dag, en av Norges største privateide bilkonsern.
 
Arvid begynte i bilbransjen i 1968, som ansatt ved Topp Auto. Der arbeidet han som salgssjef fram til 1984, inntil han fikk tilbud om stillingen som daglig leder ved Rimes Auto. Han hadde et sterkt ønske om å starte noe eget, og tok derfor ikke ved det tilbudet, men kontaktet långivere for å finne ut om han kunne stable et beløp på beina som kunne være stort nok til å kjøpe hele bilforretningen.
Med sterk vilje og en bank som hadde tro på ham, endte det opp med at han kjøpte Rimes Auto med sine 13 ansatte, og det ble starten på noe stort.
 
Den neste forretningen han kjøpte opp, fem – seks år senere, var Gjøvik Auto. Det ble på den tiden regnet som upassende å selge flere bilmerker under samme firma.  Det har endret seg med tiden, og Sullandgruppen selger i dag mange forskjellige bilmerker med suksess.
 
Gruppen selger i dag 13 forskjellige bilmerker. Den har 25 forhandlere, 80.000 kvadratmeter eiendom og 880 ansatte. Årlig selges cirka 16.300 biler, til en verdi av 5 milliarder kroner.
 
Arvid Sulland har to sønner som jobber i firmaet. De er godt innarbeidet og vil ta over selskapet når Arvid trekker seg tilbake. Selskapet som han har bygget opp gjennom vel 30 år bør dermed gå en lys framtid i møte. 
 
3-minutter var ved Helge Braastad. Han tok for seg utbredelsen av forskjellig vegetasjon, og hvor feil det er å svarteliste nye arter som uønskede her til lands. Naturen skal ikke være noe museum.

9. august.
Det første møtet i Gjøvik for Rotaryåret 17-18, ble et kaffemøte slik sedvane er. 22 medlemmer møtte opp  på dette første møtet på Mølla, som nå er vårt nye møtelokale. Møtet ble også en test på det tekniske utstyret.
Vår nye president Ole Bjerke åpnet møtet med å ønske velkommen og meddele at klubben spanderte kaffe og kaker. Dette ble mottatt med takk og med den følge at loddsalget ble høyere enn vanlig.
 
Det ble ikke avholdt noen 3 minutter, så  i stedet ble det IRP Ian Riseley som fikk æren av å presentere sitt budskap om hvorfor han hadde valgt parolen "Making a Difference" som sin. Denne videoen ligger på Youtube og kan sees av de som ikke var med på møtet her på denne linken:  https://www.youtube.com/watch?v=EU0cxARlFfw


Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...