ARKIVET / ROTARYÅR 2016-17

21. juni.

Rotaryåret 2016 – 2017 ble avsluttet med medlemsopptak og presidentskifte, etterfulgt av en grillfest på tradisjonelt vis. 

Vi takker for i år, og ønsker alle velkommen tilbake til et nytt Rotary-år i begynnelsen av august.


 Nytt medlem Arne Evensen ble tatt opp i klubben under grillaften


 Presidentskifte hvor Ole Bjerke tar over etter Bodil Hagen Sægrov14. juni

Poteten kom til Norge på slutten av 1700-tallet, og fra cirka 1820 begynte man å utnytte stivelsen i den til å produsere sprit. 

På Gjøvik ligger det eneste brenneriet med tilvirkning og dobbeltrensing (rektifisering) av sprit i Norge. Der produseres det sprit i verdensklasse; fullstendig fri for alskens uhumskheter, og med en renhetsgrad på 96,1 %. 

Det to andre brenneriene i landet produserer råsprit, og det er Sundnes og Strand brennerier. 

Den som vil lære mer om historien, oppfordres til å besøke museet på Atlungstad. 

Den som fortale oss dette var kveldens foredragsholder Lars-Roar Holte fra HOFF SA. 

Spriten på Gjøvik produseres av en råvare som består av frasorterte poteter og stivelse fra annen produksjon, også kalt avrens. Selv om råvaren er billig, støttes produksjonen statlig ved at det innvilges såkalt prisnedskrivning (PNS), for å kunne stå imot konkurransen fra utenlands sprit, produsert blant annet fra sukkerroer. Det diskuteres p.t på Stortinget om støtten skal fjernes, noe som vil medføre at produksjonen av sprit i Norge vil tape i konkurransen, og dermed bli nedlagt. 

I tillegg til at man da vil sitte igjen med et miljøproblem, synes det å være lite fornuftig med tanke på at man her har en grønn produksjon med korte transportveier. 

Vårt håp er derfor at Lars-Roar og hans medarbeidere fortsatt vil ha mange år foran seg på Gjøvik.

 

3-minutter var ved Ole Bjerke, som på humoristisk vis tok for seg hvor forskjellig hjernene til kvinner og menn er konstruert. Mennene har hjernen fylt av bokser, der den mest brukte er fullstendig tom, mens kvinnene har en klase med ledninger der signalgangen ingen ende har.


7. juni.

Kaffemøte med tema. Av saker som ble tatt opp var flytting til annet møtelokale, og vårt bidrag i et stort internasjonalt prosjekt med formål å redusere selvmordshyppigheten i Litauen. 

3-minutter var ved Per Straumsheim, som tok for seg hvilken innvirkning testosteronet virker på kroppen vår og aldringen av den, og hvilke symptomer som kan indikere at vi kan ha et for lavt nivå.


31. mai.

En av vår egen klubbs medlem Iver Jensen, informerte om nytt fra Universitetet. NTNU 

3-minutter var ved Thor Åge Bergan.

 

24. mai

Onsdag kveld var det bedriftsbesøk på Mustad Autoline, der vi ble møtt av den alltid like energiske Anders Frisinger. Han la for dagen en omfattende kunnskap om bedriften og produktene, og imponerte oss med en kunnskap om fiske og fiskeri som vi ikke kunne forvente å finne i innlands Norge. 

Mustad Autoline har slitt med dårlig inntjening lenge, men etter blant annet å ha lagt om produksjonen til å lage de fleste komponentene selv, tjener de nå gode penger. De er markedsleder på autoline fiskeutstyr, og satser stort på utvikling og kundeoppfølging for å befeste og videreutvikle sin posisjon i markedet. 

Autoline følger Mustad-filosofien med å ikke patentere (les: offentliggjøre) framstillingsmåtene de har utviklet, men holder dem mest mulig skjult for omverdenen. Det har blant annet som konsekvens at bedriften ikke gir potensielt risikable besøkende adgang til bedriften, så vi var av de heldige som både fikk se og høre om hva som foregår innenfor veggene i Mustad Næringspark..

 

10. mai
Klubbkvelden var viet til et ego-foredrag av Petter Børde. Familienavnet har sitt opphav i Gausdal, og familien har bedrevet handelsvirksomhet i fem generasjoner. Alt i alt mellom 140 og 150 år. 
Petter ble født under krigen, i 1943. Som 14-åring fikk han en alvorlig infeksjon i hoften etter en sykkelulykke, noe som førte til varige skader, og som har preget ham hele hans liv.
Hans bror gikk det verre med. Han døde fire år senere, etter å ha vært lam i to år etter en stupeulykke, noe som gikk sterkt inn på familien 
Petter tok utdannelse på Vinstra Landsgymnas, og i 1965 bar det over til Amerika. Der var han trainee hos Bloomdale i New York city, og bodde i Brooklyn i vel ett år. 
Sommeren 1966 ble han bedt om å kjøre flyttelass for ei eldre dame i en Chrysler Imperial tvers over hele USA, helt til LA. Det gjorde han, og vel framme mønstret han på en båt som gikk til Østen, men på turen fikk han beskjed av familien om å komme seg hjem til jul. 
Forretningene gikk litt opp og ned med nær konkurs i 1991, men i 1997 tok han over familiefirmaet Haugom som han så drev i mange år. Forretningen er avviklet og bygningen der butikken ble drevet er nå revet, og med det er en enda en liten del av Gjøvik blitt historie. 
Petter har alltid vært optimist, og en betydelig initiativtaker til mye og mangt av det som har skjedd i Gjøvik. Hovdebakken i 1982, som har avlet ikke mindre enn tre World-Cup alpinister, Tennishallen og Skibladner kan nevnes. Spesielt imponerende er engasjementet når man ser på sykdomshistorien hans, som har ført til at han har tilbrakt mye tid på Sophies Minde. Etter å ha skiftet hofte fire ganger, hovedpulsåre til hodet, og gjennomgått over 40 operasjoner totalt, er han fortsatt med og preger Gjøvik, noe vi håper han vil fortsette å gjøre i mange år framover. 
3-minutter var ved Einar Berg. Han tok for seg et alvorlig tema, nemlig aldring og blærekreft, og ikke minst viktigheten av å søke lege tidlig når symptomene melder seg. 
3. mai

Den 3. mai holdt klubbens medlemmer dugnad på Eiktunet, der det ble raket løv, malt hus og ryddet kvist.

Bilder fra dugnaden kan ses under menyen Prosjekter.


26. april

De fleste kjenner til Industrien på Raufoss, men uansett om man kjenner miljøet godt eller ikke er det alltid interessant å høre noen fortelle fra dette industrieventyret. Svein Terje Strandlie, ektefødt raufossing og med lang erfaring fra forskjellige virksomheter i fabrikken, besøkte oss for å fortelle gammelt og nytt fra Industriparken.  

Han tok for seg utviklingen fra begynnelsen og fram til i dag, og hvordan nye forretningsområder vokste fram med basis i kompetanse fra forsvarsindustrien. Utviklingen har vært preget av steier-evne og langsiktige satsninger, ofte med 30 - 40 års perspektiv.  

I et globalt marked er det svært viktig å kunne øke produksjonen og fortjenesten per ansatt, men også for å kunne erstatte den minkende oljeindustrien. De beste industribedriftene skaper verdier for fire millioner per hode og år, mens oljearbeiderne skaper tjue. Det må altså fem industriarbeidsplasser til for å erstatte verdiskapningen til en oljearbeider. En utfordring for hele det norske samfunnet, men som ikke blir gitt tilstrekkelig oppmerksomhet. 

Svein Terje er leder av Sintef Raufoss Manufacturing, og med Raufoss som det nasjonale senter for vareproduserende industri, er oppgaven å være industriens Top Athlete Centre. 

I tillegg til at teknologien utvikles, må det iverksettes tiltak for å kunne  teste ut og industrialisere ny teknologi før den settes ut i produksjon. Også på dette området må Raufoss-industrien omstille seg, da det ikke lengre finnes noen som vil satse i et 20 - 40 års perspektiv. 

3-minutter var ved Harald Bakke. Han tok for seg korrupsjon som en begrensende faktor for utviklingen i retning av fred og demokrati.


19. april

Møtet den 19. april var et kaffemøte, der interne temaer ble behandlet. 

3-minutter var ved Jørn Wroldsen, som tok for seg det høyaktuelle fenomenet Fake News.

Opprinnelsen ligger riktignok et halvt tusen år tilbake, men har fått ny aktualitet etter presidentskiftet i USA.


5. april

Mette Goul Thomsen fra Bioforsk Øst Apelsvoll (NIBIO), fortalte oss om Økologisk Mat og Matproduksjon. 

Prinsippene for økologisk matvareproduksjon er helse, økologi, rettferdighet og varsomhet, og siden det ved økologisk dyrking ikke er tillatt å bruke sprøytemidler, er det viktig å alternere vekstene mellom forskjellige arealer for å begrense eller unngå sykdommer. Pløying er også et viktig virkemiddel. 

Det er seks foregangsfylker for økologisk matproduksjon i Norge, hvorav Oppland er ett av dem, med korn som satsingsområde. Litt under 5% av det samlede norske jordbruksarealet brukes til økologisk dyrkning, mens 1,8% av matvarene er økologisk dyrket.  Når en så tenker på at 60% av maten er importert er andelen norskprodusert økologisk mat svært liten, men den er økende. 

Et næringsmiddel som kan være med å gi økologisk produksjon økt oppmerksomhet, er at flere små bryggerier nå lanserer norskproduserte eksotiske øl, basert på økologisk dyrket korn og humle.

 

3-minutter var ved Randi Asbjørnsen, med temaet Rotarys ånd, og hun oppfordret alle til å delta i frivillig og sosialt arbeid.

22. mars

Kveldens planlagte 3-minutter gikk ut, og ble erstattet av et innlegg fra Aiman Shaqura, som promoterte et viktig arrangement som skal foregå på Gjøvik den 5. april. Arrangementet har tittelen Give a Job, og regnes som den viktigste hendelsen for inkludering av flyktninger i arbeidslivet i år. Cirka femti bedrifter og flere kjente foredragsholdere vil delta.


Tonga Travel er et reisebyrå som startet opp på Gjøvik (Tongjordet) i 2016. Satsningsområdet er å tilby reiser til Frankrike og Italia med god personlig oppfølging, og gjerne en overraskelse underveis. 

Sebastien Blanc og Leif Anders Wentzel er initiativtagerne, og på klubbkvelden fortalte de om hvordan ideen og lysten utviklet seg over tid, inntil de i fjor startet opp med to turer. Begge ble vellykkede, noe har ført til at flere som var med i fjor har meldt seg på igjen i år. 


Antall deltakere på en reise bør være cirka 20 til 40, og antallet turer som tilbys vil være noe begrenset. Tonga Travel er en virksomhet som de to ønsker å drive på si av annen virksomhet, og fortrinnsvis da på vår/forsommer og høst.

Neste tur går til Frankrike i begynnelsen av juni, med Sebastien som reiseleder.18. mars.

I anledning av at vi hadde gjenbesøk fra Anyksciai Rotaryklubb, var årets Torskeaften flyttet fra onsdag til lørdag.

De besøkende fikk informasjon om skreien og dens vandring, og hvorfor den utmerker seg med fast kjøtt og god smak, og deretter fikk vi servert skrei, rogn og lever av beste kvalitet.

Senere på kvelden ble tre nye medlemmer høytidelig tatt opp i Gjøvik Rotaryklubb, 

og kvelden ble kronet med tildeling av utmerkelsen Paul Harris Fellowship til Ole Ragnar Enger.


Et mer utførlig inntrykk fra besøket fra Anyksciai Rotaryklubb får du under menyen Friendship Club

8. mars

Geir Sivertzen fortalte og viste bilder fra sin reise i Kina. Geir er for tiden sin egen arbeidsgiver, og var der borte primært for å pleie forretningene. Han jobber blant annet med å utvikle en egen kolleksjon av brilleinnfatninger, og fortalte oss om opplevelsene han hadde hatt der borte. Geir har ved sine tidligere reiser lært ett og annet på kinesisk, men denne gang leide han en personlig assistent den tiden han var der. Det hadde han god nytte av, for det er sannelig ikke lett å orientere seg i et samfunn med begrensede språkkunnskaper og all offentlig informasjon på kinesisk.

 

3-minutter var ved Knut, som refererte fra ei bok ved navnet Dei likar ikkje grovisar i Rotary. Boka ble sendt på rundgang, og i den var det mange fornøyelige bilder og tekster å se.


1. mars

Kommunalsjefen for samfunnsutvikling i Gjøvik Kommune, Per Anthony Rognerud, var invitert til klubben for å snakke om Næringsutvikling på Gjøvik. 

Kommunen har som mål å legge godt til rette for næringsutvikling, noe som stimuleres ved:

-          det å ha byggeklare tomter til næring og boliger tilgjengelig

-          en positiv utvikling og vekst av byen

-          grønn næringsutvikling

-          generell attraktivitet 

Kommunen har mange næringsområder å tilby, som Skjerven Næringspark, Damstedet, Bjugstad osv., og det samarbeides godt med næringslivet for å bygge tillit og et godt omdømme.

 

Rognerud hadde mange presentasjoner og mye å fortelle, og det kan være vanskelig å få med alt i et referat. Den som dermed vil lese mer om hva Rognerud og hans kolleger arbeider med, bes om å gjøre det på kommunens nettsider: https://www.gjovik.kommune.no/naring/


 Georg Jenssen informerte om det planlagte besøket fra Anyksciai Rotaryklubb, der åtte gjester vil få oppleve litt av det lokale vinternorge. Det meste er på plass. Bare et par små detaljer gjenstår. 

3-minutter var ved Geir Sivertzen, som nylig hadde vært på tur i Kina. Han var spesielt imponert over den rimelige og gode offentlige kommunikasjonen, men også over det teknologiske nivået. Sykkel-leie og betaling kunne f. eks. gjøres ved å skanne en QR-kode med telefonen. Enkelt og effektivt!

22. februar

Klubben besøkte den nybygde Gjøvik Barnehage.

15. februar

Hunton er en av Gjøviks mest kjente og tradisjonsrike bedrifter, og som startet sin virksomhet i 1889.

Administrerende direktør Arne Jebsen besøkte oss på denne klubbkvelden, og han kunne ha fortalt oss mye fra bedriftens historie, men som naturlig kan være var Jebsen mest opptatt av dagens marked og bedriftens videre utvikling. 

Hunton er blant de ledende produsentene av porøse plater i Europa. Markedet har endret seg i senere tid fra å være produktorient

ert til å bli systemorientert, med vekt på gode totalløsninger. Bedriften benytter råvarer som inngår i det naturlige kretsløpet, og all skog som Hunton foredler kommer fra skog der det er etablert gjenplantnings-programmer. 

Uten gode produkter kan bedriften ikke overleve. Hunton setter kunden og kundens behov i fokus, og setter for tiden inn fem årsverk på forskning og utvikling, noe som er et betydelig antall sett i forhold til antall ansatte totalt. 

Bedriften har nå totalt cirka 140 ansatte, 310 millioner i omsetning, og god lønnsomhet. 

En ny fabrikk skal bygges i Skjerven Næringspark, med oppstart i 2018. Fabrikken vil komme i tillegg til dagens fabrikk, som altså vil fortsette i full drift. 

De nye fabrikkbygningene skal naturlig nok bygges i tre, og vil i henhold til plantallene gi arbeid til femti ansatte. Produksjonen er planlagt å gå på 6-skift, altså helkontinuerlig, og med en omsetning per år på omkring 250 millioner kroner. Det vil vær med på å gi Hunton gode forutsetninger for framtida. 

3-minutteren var ved O.A. Solberg, som på humoristisk vis tok for seg hvor vanskelig det kan være å planlegge selskaper i dag, ettersom man må ta så hensyn til cøliaki, vegetarianere og veganer, muslimer, laktoseintoleranse, allergier osv., at det til slutt blir nærmest umulig å finne på noe å servere.

8. Februar

Møtet den 8. februar var et kaffemøte i henhold til møteplanen.

På møtet ble flere saker informert om og tatt opp til diskusjon, men det vil ikke være naturlig å referere fra dette på nettsidene.

 

3-minutter var ved Tor Odd. Han tok for seg telefonens utvikling fra oppfinnelsen og fram til i dag, der det særlig de siste tiårene har vært en rivende utvikling. Mobiltelefonen kom på markedet for femti år siden, men det mange kanskje ikke tenker over, er at det bare er ti år siden I-Phone ble lansert!


1.februar

Programmet for kvelden ble endret på kort varsel, dermed ble det kaffemøte denne kvelden.
 
Hyggelig var det at vi hadde besøk av gjester og prospektive medlemmer. Odd Skaug overbrakte hilsener fra den internasjonale Rotary-klubben i Alanya, og han kunne også fortelle tilhørerne litt om hvordan det oppleves å tilbringe måneder av året der nede; helt uten å registrere noe som helst negativt.
 
Rotaryklubben der nede er en relativt liten klubb med cirka 20 medlemmer, som driver flere prosjekter i god Rotary-ånd rettet mot veldedighet.
 
Forslag til program for gjenvisitten fra Anyksciai gikk Georg igjennom. Det vil komme åtte personer derfra, med ankomst på kvelden den 16. mars, og avreise på søndag den 19. Det fikk tilslutning blant medlemmene å inkludere årets torskeaften i besøksprogrammet. Georg sender ut det reviderte programforslaget sammen med ei liste for påmelding til alle medlemmene.
 
3-minutter var ved Undis. Hun fortale fra en av sine reiser i Burgund-området i Frankrike, og de sterke inntrykkene hun satt tilbake med etter å ha besøkt, og studert historien til, Hotel Dieu i Beaune.

24. januar

Hunn Gjøvik Rotaryklubb avholdt Intercitymøte på Quality Hotel Strand, med klubbene Raufoss, Østre Toten, Land og Gjøvik som inviterte deltakere.
 
Foredragsholder var den nylig avgåtte direktøren for Sykehuset Innlandet, Morten Lang Ree, som reflekterte over sine nær åtte år i en svært krevende stilling.
 
Her er link til Hunn Gjøvik Rotaryklubbs møtereferathttp://hunngjovik.rotary.no/file-manager/file/Motereferat%20%28PDF%20fil%29/0124mote.pdf?context=mosdoc

11. januar

Da det planlagte bedriftsbesøket gikk ut på kort frist, stilte Harald Bakke velvillig opp med både møtelokale og foredrag. Dermed ble klubbmøtet avholdt i EAB’s lokaler på Kallerud.
 
Harald er involvert i etableringen av en klatrepark i Gjøvik. Ideen om å etablere en slik park har blitt møtt med stor velvilje og interesse i lokalmiljøet. I forhold til litt fjernere beslutningstakere har responsen ikke vært like positiv.
 
Sakens kjerne er at den ønskede plasseringen i Øverbymarka ligger i et område som er vernet på grunn av sine mange rydningsrøyser, og den nødvendige dispensasjonen for etablering av en klatrepark i det området har vist seg vanskelig å få gjennomslag for i fylkeskommunen.
 
Harald ga oss et innblikk i hva en klatrepark er og hva som kreves av infrastruktur, beliggenhet, vanskelighetsgrader, bemanning, sertifisering, osv.
 
Parken vil bli laget for alle aldersgrupper, og det er forventet at den vil trekke til seg et stort antall besøkende, fordelt med 30 % lokalt, 30 % fra innlandet, 30 % nasjonalt og 10 % internasjonalt.
 
På tampen av møtet var det en åpen diskusjon, og det ble også fremmet forslag til alternative plasseringssteder blant medlemmene.

4. januar 2017.

Det nye året startet med kaffemøte, og siden det ikke var fastsatt noe spesielt program, ble det åpnet for innlegg og diskusjoner. I tillegg ble det informert om og diverse kommende aktiviteter, som blant annet Ryla, som går av stabelen i månedsskiftet mars/april, og gjenvisitten fra Anyksciai fra 16. til 19. mars.

Klubbmedlemmene oppfordres til å komme med forslag til deltakere på Ryla, Rotarys ledelsesprogram for ungdom.

3-minutter var ved Ståle Opdal, som oppdaterte oss på de nye reglene for refusjon av kostnader til fysioterapi o.l.

21. desember

På det siste møtet før jul kunne vi kose oss med litt ekstra til kaffen. Ragnar hadde smurt nystekte lefser med sylte og gudbrandsdalsost, og Lise T. stilte opp med kransekake.

Programmet var også preget av jul, idet Morten Samuelsen holdt et juleforedrag i egen regi. Vi ble forsiktig utfordret på tro og tradisjoner, noe som førte til ettertanker og refleksjoner blant medlemmene etter foredraget.

3-minutter var ved Finn Rønning. Hans innlegg var også relatert til samme tema, idet han snakket om at statskirken opphører med virkning fra 1.1.2017.

14. desember

Den relativt nytilsatte regiondirektøren for NHO Innlandet, Åge Skinstad, holdt kveldens foredrag. Han ga oss mange interessante historier og vinklinger på næringsliv og politikk, og som naturlig kan være fikk vi også høre litt fra hans tidligere virke som sportssjef i Norges Skiforbund og med kommentarer til den senere tids negative hendelser. 

NHO Innlandet har mer enn 30.000 medlemmer, fordelt på 2.067 bedrifter. De aller fleste små.  Mat og drikke, reiseliv og handel er de største næringsområdene i vår region. Viktig for utvikling og vekst er raskere kommunikasjon, men også en omstilling til færre regioner og kommuner, for derigjennom å få til forenklinger i saksbehandling og byråkrati. 

Skinstad kom flere ganger innom viktigheten av endringsvilje, og at den ikke bare blir uttrykt verbalt og skriftlig, med at det også blir fattet beslutninger som medfører at endringene blir gjennomført i praksis. 

3-minutter var ved Kristian Braastad. Skog er en ressurs som ved riktig bruk vil bidra til det grønne skiftet. Enkelte hevder det motsatte, og Kristian tok et oppgjør med dem som mener at vern og ikke-bruk av skogen er det som gir størst positivt bidrag.

7. desember

Den årlige Bok- og Rakfiskfesten gikk av stabelen dette første desembermøtet.

Unni Blekastad fra Norli stilte velvillig opp som alltid, og ga oss nyttige omtaler og tips om årets bøker.

Maten som kjøkkenet på Hovdetun stod for var som alltid utmerket, og det ble en hyggelig kveld med allsang, fortellinger og utlodning av julepresanger.

30. november

Kaffemøte med tema.

Det har lenge vært et ønske om å bringe mer Rotary-stoff inn på klubbkveldene. Det hadde Ragnar Enger forberedt denne gangen. Han gikk igjennom hvor mye penger Rotary disponerer på de forskjellige nivåene og hva de brukes til. Det var en nyttig gjennomgang som bidrar til å øke bevisstheten om Rotarys arbeid.

3-minutter en var ved Bjarne Palm, som reflekterte over flyktningsituasjonen og hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen kan få. Hans ønske er at vi skal bli husket som den generasjonen som gjorde noe for å stoppe den negative utviklingen og konsekvensene av den.

23. november

Mustad er et av de eldste og mest kjente industriselskapene i Norge, kanskje mye på grunn av at Mustad har vært produsent av mange av de dagligdagse produktene som vi alle har gjort oss bruk av. Fiskekroker, hesteskosøm, spiker, skruer, binders, tegnestifter, støpejernsovner, nåler, margarin og matoljer for å nevne noe.

Vert for kvelden var Per Olav Olsen. Han viste oss rundt i Bedriftsmuseet, som er beliggende i en av de gamle bygningene midt inne i Mustad Næringspark, mens han tok oss igjennom Mustads historie fra den spede begynnelse til et internasjonalt konsern.

Som naturlig kan være hadde mange av de frammøtte familiære relasjoner til flere av dem som har eid og ledet Mustad opp gjennom årene, så det var flere som hadde historier å fortelle i tillegg til dem som Per Olav fortalte oss.16. november

Den 3. til 6. november reiste tre av våre medlemmer til Litauen og Anyksciai for et nytt besøk hos vår vennskapsklubb. Formålet med turen var å knytte nærmere bånd mellom de to klubbene, og å følge opp de prosjektene vi har løpende sammen med klubben der borte.

Deltakerne refererte fra gjenvisitten på klubbmøtet. Bilder og referat vil bli lagt ut på hjemmesiden til klubben vår.

 3-minutter var ved Kjell Rudlang. Han fortalte om UNRWA United Nations Relief and Works Agency, som hjelper og beskytter cirka fem millioner palestinske flyktninger.

 

 9. november

Gjøvik Rotaryklubb hadde gleden av å besøke Gjøvik gård onsdag den 9. november. Vi fikk møte opp til omvisning i våningshuset, et hus i bindingsverk inspirert av mellomeuropeiske byggetradisjoner.

Edvald Fredholm, formidler og registrar ved Mjøsmuseet tok oss imot, og han kunne fortelle oss mangt og mye av historie og historier knyttet til gården, både fra arbeid og fra fest.

Edvald har en fortellerevne av de sjeldne. Med innlevelse, på dialekt, med humor og tidvis med en for 1800-tallet tidstypisk artikulering og stil, fortalte han oss mange fornøyelige historier fra tiden da Kauffeldt og Mjøen regjerte på gården.

  

2. november

Kaffemøte med tema Facebook.

Facebook kan være et velegnet medium for å spre informasjon om klubben. Nils Terje tok oss igjennom utbredelse og bruk av Facebook, og også andre medier som Twitter, Snapchat, Google+ osv.

Etter informasjonen ble det diskutert fordeler og ulemper ved å ha en Facebook-profil for klubben. Det var enighet om at en Facebook-profil ikke måtte erstatte nettsiden og det systemet vi i dag har for informasjon og innkalling til møter.

For å kunne ha en velfungerende side må det dessuten utarbeides enkelte regler for hva medlemmene kan legge ut på nettet, og det må være noen som får ansvaret for å administrere siden og som kan sørge for at den framstår etisk forsvarlig.

 3-minutter var ved Inge, som fortalte om sin interesse for gammel bygningsarv og Anders Sandvig.


26. oktober

Møtet ble holdt av guvernør Gunnar Kvalsund. Han gikk igjennom mottoet for dette året; Rotary Serving Humanity, og hvo

rdan slagordet skal gi fokus til Rotarys arbeid.

Formålet med Rotary og hva Rotary skal stå for, forklarte han på en lett forståelig måte som ingen andre har gjort før ham. En flott representant for et stort distrikt som omfatter både kyst og land.

 

3-minutter var ved Bjørn Overn, som refererte fra en ironisk og humoristisk ordveksling i Dagens Næringsliv, relatert til sjøfart og Gjøviks betydning for skipsfarten.


19. oktober

Overlege Olve Skjetne var kveldens foredragsholder. Han forklarte oss hvordan hjertet og dets energiforsyning fungerer i kroppen, og hva det er som skjer når hjertelidelser oppstår.

 

Koronarsykdommer er en felles betegnelse på lidelser som er forårsaket av blokkeringer eller innsnevringer i hjertets kransårer, også kalt koronararteriene. Hjerteinfarkt og angina står for de aller fleste tilfellene av koronarsykdom, og koronarsykdom er hovedårsaken til dødsfall både i Norge og i verden for øvrig.

 

Hva det er som skjer i arteriene og som leder til hjerteinfarkt eller anginaanfall ble godt forklart ved hjelp av illustrasjoner, og i tillegg fortalte overlegen oss hvilke faktorer som er hovedårsakene til slike sykdomstilfeller, og hvordan vi kan påvirke dem for å redusere faren for selv å bli utsatt for slik sykdom.


3-minutter var ved Laila. Hun snakket om vårt engasjement for Frelsesarmeens julegryte, og om å videreføre innsatsen også dette året. Frelsesarmeen har for øvrig gått til anskaffelse av en varmforet lue med emblem, for de som måtte fryse på ørene!


12. oktober

Årsmøte.
 
Årsberetningen for rotaryåret 2015 – 2016 ble gjennomgått av past president Ole Solberg, og regnskap og budsjett ble gjennomgått av kasserer Knut. Begge ble godkjent, dog med en liten tilføyelse angående dugnadsarbeid i årsberetningen.
 
Forslaget til neste års styre ble godkjent.
 
Undis Scheslien ble foreslått som innkommende president for 2017 – 2018. Hun ble ønsket velkommen ved akklamasjon.
 
Med skifte av president hvert år er det en utfordring å holde kontinuitet i klubbens arbeid. Bodil har derfor utarbeidet forslag til en 3-års plan som hun la fram på årsmøtet.
 
Rekrutteringen til klubben ble tatt opp som et tema, og det skapte et gledelig stort engasjement blant medlemmene, som kom opp med flere forslag til det videre arbeidet.
 
3-minutter var ved Erling, som tok for seg om vi formår å bry oss om de viktige tingene. Betyr 25 øre mer per liter i drivstoffavgift virkelig mer enn at en av verdens eldste kulturer bombes sønder og sammen i Syria?
 

5 oktober

Skalldyrfest av beste merke

27. september

Raufoss Rotaryklubb stod som arrangør av et Intercitymøte med stortings

president Olemic Thommessen som foredragsholder.

Temaet for foredraget var: En stortingspresidents hverdag.

Thommessens foredrag og aller mest måten han framførte det på var et absolutt høydepunkt, så med respekt for foredragsholderen begrenses referatet til: 

The best Foredrag ever!


21. september

dugnadsarbeid på eiktunet. bilder er lagt på prosjekter

Anders Brusveen, driftsleder ved Mjøsmuseet, tok godt imot klubbmedlemmene som møtte opp til dugnad på Eiktunet onsdag kveld.

Trærne som stod langs bekkefaret hadde blitt felt og kappet, så vi fikk som oppdrag å samle stokkene i hauger slik at de senere kunne lastes opp på tilhenger.

Det var tungt arbeid, og all kvisten måtte også ryddes unna og samles i hauger, så vi fikk virkelig ut svetten den kvelden.

Etter cirka to timers arbeid falt mørket på, og da hadde vi også ryddet ferdig langs hele bekkefaret.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kringle, og under kaffen fortalte Anders om smått og stort fra Eiktunet og Mjøsmuseet. 


14. september

Vår faste gjest Stig Ottosson satte oss inn i forskjellen mellom en tradisjonell linjeorganisasjon og en planetorganisasjon, også kalt 3D-organisasjon.


Enkelt framstilt så fungerer en linjeorganisasjon ved at en underordnet rapporterer opp til sin overordnede på neste ledelsesnivå, og det kan være mange ledelsesnivåer i større bedrifter.


Ved en planetorganisasjon tilpasses informasjonen til behovet for kommunikasjon mellom de forskjellige personene eller avdelingene, uavhengig av ledelsesnivå. Det vil si at informasjonen flyter begge veier, og på kryss og tvers av organisasjonen.


Slik kan en leder utøve ledelse som Management By Walking Around, og det anser Stig å fungere mye bedre enn tradisjonell rapportering. Denne metoden benyttes blant annet av Ingvar Kamprad (IKEA) med stort hell, da det gir en god kontakt mellom ledere og ansatte.


I en planetorganisasjon legges det også til rette for at såkalte kometer (styremedlemmer) brukes som tilretteleggere og rådgivere i produksjonen, noe som også bidrar til at styret lærer bedriften godt å kjenne.
Stig kunne vise til et eksempel fra et svensk konsulentselskap, som ved hjelp av hans omlegging av organisasjonen snudde underskudd til overskudd i løpet av noen få måneder.


3-minutter var ved Yngve. Han fortalte om forskjellige episoder fra sitt virke som Corporate Controller i Mustad. Stillingen medførte mye reising omkring i verden, og han hadde vært borti mye rart av både morsomme og skumle hendelser.


7. september

Måneden startet slik det vanlig er med et kaffemøte.

Kjell Rudlang holdt innlegg om et par forskjellige temaer. Det ene dreide seg om at bidraget til livssynsorganisasjoner regnes ut fra Den Norske Kirkes (DNK) driftsutgifter, dividert på antall medlemmer.

Et synkende antall medlemmer i DNK medfører at kostnadene per medlem stiger (dersom da ikke utgiftene synker, noe de høyst sannsynlig ikke gjør), og det er denne kostnaden per hode som danner grunnlaget for bidragene til de andre livssynsorganisasjonene. Det slår derfor gunstig ut for de mindre trossamfunnene når medlemsantallet i DNK synker.

Det andre temaet som Kjell tok opp var biologisk dyrket mat, og den vesentlige forskjellen i restinnholdet av giftstoffer sammenliknet med konvensjonelt dyrkede (les: sprøytede) matvarer. Forskjellen er logisk, og gjenspeiles i forskjellige undersøkelser, men siden restinnholdene i sprøytede matvarer holder seg under tillatt nivå, blir de offisielt sett regnet som like sunne som biologisk dyrkede matvarer.

3-minutter var ved Halvor Korshavn, som fortalte oss en egenopplevd sterk historie fra Dubai, om en 3 – 4 år gammel engelsk gutt som ble kidnappet på stranda. De hjalp sammen med flere andre turister den fortvilte moren så godt de kunne, og de gikk også ut i sosiale medier med historien. Reaksjonene fra befolkningen i Dubai var ikke til å ta feil av, de aksepterte på ingen måte å bli hengt ut med slike beskyldninger!

31. august

Are Andersen, barnevernsleder i Gjøvik Kommune, holdt et foredrag med tittelen

"Fra bekymringsmelding til bløtkake".

Siden 2011 hadde barnevernskontoret i Gjøvik vært under observasjon på grunn av treg saksgang. Det kulminerte i november 2014. Da ble kommunen ilagt mulkt for å ha overskredet fristene.

Et arbeid ble satt i gang for å få bukt med problemet. Blant annet måtte økt bemanning og omorganiseringer til for å komme àjour. Den siste omorganiseringen var ferdig gjennomført 1. august i år, og bare det siste året har bemanningen økt fra 16 til 28 ansatte. Kontoret omsetter nå for omkring 90 millioner i året i ren barnevernsdrift.

Forbedringene har medført at antall avvik rapportert i første kvartal, gikk ned fra 46 i 2015, til 0 i 2016. Da ble medarbeiderne på kontoret påspandert kake av fylkesmannen, og det skal være første gang der har skjedd. Slik oppstod tittelen på foredraget; fra bekymringsmelding til bløtkake.

Barnevernet skal ivareta det unike barnets behov, og organiseringen av barnevernet skal bidra til å sikre at så skjer. Likevel er det slik at organiseringen tilpasses de stadig skiftende kravene. Blant annet er det nå satt et nytt krav til henleggelsesprosent. Et gjennomsnitt på landsbasis er i overkant av 20 %, mens det nye kravet er maks 4 %, og med en behandlingsfrist på 3 måneder.

Kontoret på Gjøvik har 400 – 500 pågående saker til enhver tid, så det vil innebære økt bruk av (dyre) konsulenter for å kunne etterleve de nye kravene. Innleid hjelp vil også være nødvendig for å frigi tid til opplæring og kompetanseheving av de ansatte ved kontoret.

Barnevernet fyller en viktig funksjon i kommunen, og de bør nå være godt rustet til å møte utfordringene i tiden som kommer.

3-minutter var ved Jan Lybekk. Han framførte et mesterlig kåseri som han selv hadde forfattet, basert på Bodils henvendelse om å ta en 3-minutter på kort varsel.


24. august

Truls Terje Hoel, seniorrådgiver ved Innovasjon Norge Innlandet (INI), var invitert som foredragsholder på denne klubbkvelden. Oppmøtet var godt, og Truls Terje kunne innledningsvis fortelle at han en gang hadde vært medlem i klubben, men at det var lenge siden nå.

Det vil føre for langt å referere alt som Truls Terje informerte oss om denne kvelden, men her er et lite utdrag:

INI har som mål å styrke næringsutviklingen i Oppland og Hedmark, styrke utviklingen i distriktene og bidra til nyskaping, basert på næringenes egne ideer og muligheter.

Dessuten profilerer Innovasjon Norge (IN) næringslivet i Norge, og Norge som reisemål.

IN er representert i alle fylkene i Norge, i mer enn tretti land, og eies i felleskap av s

taten (hovedeier) og fylkeskommunene.

Kontorene befinner seg på Lillehammer og Hamar under felles ledelse.

IFU/OFU (Industriell Forskning og Utvikling/Offentlig Forskning og Utvikling) er betegnelser på prosjekter som IN støtter, og som brukes av små og mellomstore bedrifter (SMB), blant annet i industriklynga på Raufoss. Prosjektene skal gi bedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder gjennom et forpliktende samarbeid, og de skal også bidra til nye løsninger og økt kvalitet i offentlig sektor.

IN kan gi tilskudd til de som vil sette i gang noe som andre ikke har gjort før dem, men ikke til investeringer og drift av allerede etablert produksjon.


Truls Terje kunne fortelle oss at innlandet ligger langt nede på rankingen når det gjelder forskning og utvikling (FoU), men han håpte at Gjøvik nå ville få et løft som følge av at vi er blitt en universitetsby.

Vi takker Truls Terje for et engasjerende og kunnskapsrikt foredrag.

3-minutter var ved Nils Petter Kyseth, som fortalte fra sin ungdoms påfunn og farkoster på vannet, og som tross for iherdig innsats ofte førte til bading i kaldt vann.

 

17. august

Den andre klubbkvelden i dette Rotary-året ble holdt i regi av vår nye president Bodil.

Bodil presenterte for oss de overordnede målene hun hadde satt seg for klubben, og hun ba alle om å bidra til å:

 • dyrke kameratskapet i klubben
 • dyrke kameratskapet med klubben i Anyksciai
 • lage møtene gode
 • samarbeide med andre klubber
 • bidra til idebank – Assisterende Guvernør organiserer?
 • bidra til mer Rotarystoff på møtene
 • videreføre Intercitymøter
 • gjøre noe sammen
 • drive dugnads og samfunnsprosjekter lokalt
 • drive et samfunnsprosjekt i Litauen.
 • bidra til å gjøre oss synlige
 • drive medlemsutvikling
 • dra lasset
 • arrangere informasjonsmøter?
 • bedrive medlemspleie
 • følge opp ferske medlemmer
 • følge opp de som har permisjon
 • følge opp de som møter lite
 • gjøre oss synlige
 • å finne verdige Paul Harris kandidater
 • å øke bidraget til RF 

Målsetningene for komiteene:

Medlemsutviklings- og rekrutteringskomiteen

 • Medlemsutvikling innebærer både medlemspleie og nyrekruttering
 • Mål for klubben er 3-4 nye medlemmer i løpet av året
 • Øke andelen kvinner
 • Øke andelen yngre medlemmer

Kameratskapskomiteen

 • Opprettholde det gode kameratskapet
 • 4 kameratskapsaftener. 2 med ledsager og 2 uten
 • Sørge for at vinlotteriet gir subsidier til sosiale kvelder

Programkomiteen

 • Klubbens bærebjelke er et godt program
 • Ulike typer møter
 • Kaffemøter m. litt Rotarystoff eller korte egoforedrag
 • Eksterne foredrag
 • Egoforedrag/yrkesforedrag
 • Bedriftsbesøk
 • Guvernørens møte 26.okt.
 • Årsmøte
 • Intercitymøte – åpent møte
vennskapsklubb-komiteen
 • Jobbe videre med å utvikle vennskapet med klubben i Litauen
 • Jobbe med eventuelle humanitære/samfunnsprosjekter der
 • Besøk?

IT opplæring PR og kommunikasjons-komiteen

 • Vedlikeholde hjemmesiden
 • Hjelpe medlemmer med bruk av verktøy på nettet
 • Promotere klubben i media
 • Skrive om Litauen?

Samfunnskomiteen

 • Mål – samfunnsnyttige prosjekter lokalt og internasjonalt
 • Dugnad Eiktunet
 • Dugnad Hovdetoppen?
 • Grytevakt for Frelsesarmeen 

Rotary Foundation-komiteen

 • Mål at flere har personlige innbetalinger 100r/mnd skattefordel.
 • Gjennomføre et arrangement der man promoterer RF - 100 år

Distriktsprogram-komiteen

 • Jobbe for å få med minst en representant på RYLA
 • Planlegge for eventuell ny utvekslingsstudent
 • Ungdomsarbeidet er et satsingsområde

3-års plan.

Distriktet har utarbeidet en strategisk plan for årene 2016-19, og Bodil ønsker at klubben også skal utarbeide og ta bruk sin egen 3-års plan.

En strategisk plan er et verktøy som kan få hjulet til å gli mer smidig rundt. Det gir kontinuitet, og et nytt styre en skriftlig kilde å styre etter.

3-års planen skal utarbeides av klubben i fellesskap. Målet er å gi alle medlemmene et større eierskap til det som skal skje i klubbens regi.

Planen skal gi en større mulighet til å oppfylle RI sine målsettinger, og den vil være et godt verktøy for planlegging, igangsetting, gjennomføring og oppfølging av prosjekter.

Planen skal være en intensjonsavtale, ikke bindende, og basert på årsmøtevedtak. 


3-minutter var ved Ulf Jonsson, som reflekterte over de gjeldende straffeutmålingene for bruk av dopingmidler, og den ødeleggende virkningen som doping har på idretten og interessen for den. 


10. august

Rotary-året 2016 startet med kaffemøte på Hovdetun den 10. august, og oppmøtet var bra til tross for at ikke alle hadde avsluttet ferien enda.

Bodil refererte fra den senere tids hendelser, og hun informerte oss om at Rotary har et nytt motto for i år; Rotary serving Humanity.

Deretter ble det en uformell runde rundt bordet, der det ble fortalt historier fra sommerens fisketurer.

Tre-minutter var ved Kjell Kongsengen, som tok for seg været i de Hundedagene vi nå er midt inne i. Denne perioden fra 23. august til 23. september er kjent for å påvirke lynnet til både folk og dyr, og ikke minst holdbarheten av melk og andre matvarer. 
Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...