ARKIVET / ROTARYÅR 2015-16


22. juni

Det siste møtet i Rotary-året 2015 – 2016 ble arrangert som en sommerfest.

Avtroppende president Ole holdt en liten tale der han takket for seg, og han ønsket Bodil til lykke som neste års president. Kjedet ble overlevert, og presidentnålene behørig festet.

Bodil takket klubben for vervet, og ønsket oss god sommer og velkommen til høstens program.

Deretter kunne vi i nydelig vær nyte god mat og drikke på terrassen til Hovdetun. 


15. juni

Kirkens holdning til lesbiske og homofile forhold og ekteskap var temaet som kveldens foredragsholder, Dag Landmark, hadde blitt oppfordret til å orientere oss om.

Han refererte fra Kirkemøtet, der alle lover og regler angående liturgi, dåp, konfirmasjon, vielser osv. blir bestemt i løpet av den uka som Kirkerådet er samlet.

Det er ingen hemmelighet at det er forskjellige syn blant de kirkelige, slik det er blant folk flest, om hvordan kirka skal forholde seg til lesbiske og homofile ekteskap. Det er likevel oppnådd enighet i Kirkerådet om at det må gjøres tilpasninger i forståelsen av bibelens skrevne regler for ekteskap mellom likekjønnede, og at det skal utarbeides et alternativ, et tillegg til det som er i dag, med kjønnsnøytral tekst. Kirkelige kan ikke reservere seg mot selve tillegget, men mot å benytte det. Kirken kan altså ikke stenges for lesbiske og homofile ekteskapsinngåelser hverken av prest eller andre, men vielsen må foretas av en prest som ikke har reservert seg mot tillegget.

Dette og mere til fortalte Dag Landmark oss på sitt engasjerende vis, med humør og skråblikk. Kvelden ble avsluttet med spørsmål og svar, men noen vits fra Kirkemøtet ble det ikke. Den får vi ha til gode til neste gang.

3-minutter var ved Sonja, som formidlet en fortelling eller et sagn om en som samlet opp flisene som ble brukt til å stikke ham med til å bygge en mur rundt seg. Bruker vi den ressursen innvandrere er, unngår vi at de bygger seg i inne, og vi kan få mye igjen for det.


8. juni.

Rotary Foundation (RF) er et viktig redskap for finansiell støtte til aktivitetene som drives i Rotarys regi.

Fondet tilføres midler ved regelmessige overføringer fra klubbene. Både lokale og globale samfunnsprosjekter delfinansieres gjennom dette fondet, foruten at det gis støtte til utdanning av ungdom, internasjonale kontakter og forståelse, m.m.

Det var Rune Bye, RF-ansvarlig for vårt distrikt 2305 som ga oss et godt innblikk i fondet og hvilken rolle det har spilt siden opprettelsen i 1917 (100-års jubileum neste år).

Fondets motto er: Doing good in the world, og dets midler gis som District Grant (distriktstilskudd) eller Global Grant (internasjonalt tilskudd), der det stilles forskjellige krav til deltakelse, lokal forankring og prosjektstørrelse for de to tilskuddsordningene.

For den som vil lese mer om fondet er det utgitt en egen håndbok, som du kommer til via denne linken: http://www.rotary.no/file-manager/file/TRF/TRF_Handbok_2015_ver_20150126.pdf?context=mosdoc

Tre-minutteren var ved Einar Kulsvehagen, som ga oss en mengde med faktaopplysninger om Mjøsa, slik at vi skulle være godt forberedt til sommerens Sommerbåt-sending fra Skibladner, på NRK. 

1. juni

Kaffemøte med tema. Oppsummering etter besøket fra klubben i Anyksciai.

Georg oppsummerte, og gikk igjennom de forslagene til videre aktiviteter som ble fremmet av oss i det felles klubbmøtet den 7. mai.

En tilbakemelding til Litauen om hvilke felles aktiviteter vi foreslår å gå videre med skal sendes dem i løpet av måneden.

Tre-minutter var også ved Georg. Han valgte å vise oss bilder og fortelle om en steinmur som bygges oppe i Helvetessvingen. Georg blir glad hver gang han går forbi den vakre muren som en vel voksen mann bygger på egenhånd. Ta en tur selv og kikk.

25. mai

En ny vri for klubbmøtet var at fire Rotary-medlemmer ble bedt om å fortelle om aktuelle temaer fra sin jobb; Iver, Bjarne, Undis og Inge.

Iver var først ut, og fortalte at han hadde flere oppdragsgivere, NTNU, Komposittsenteret, Hjemmet og Barn/Kone, og hvordan han sjonglerte mellom disse. Hagearbeid er en av syslene, så på samme kveld var det hagevandring hjemme hos Iver og kona.

Bjarne fortalte om energimerking og energiklasser for boliger. CO2-utslippene fra oppvarming står for 40 % av vårt totale utslipp.

Undis tok opp Forbrukerrådets rolle og nedleggelsen av det på Gjøvik. Hun var bekymret for at samfunnsoppdraget til Forbrukerrådet ikke vil bli oppfylt som følge av organisasjonsendringen.

Inge fortalte om utfordringene med å få til en bestemt geometri ved kaldforming av aluminium. For å holde konkurrentene på avstand, utvikles nye og kostnadseffektive geometrier, men som ofte kan gi hodebry når de skal omsettes i serieproduksjon.

18. mai

Møtet var et intercity-møte med Harald Norvik som foredragsholder.

Som bakgrunn for sin tilknytning til distriktet fortalte Norvik at han ble født i Vadsø i året etter at krigen sluttet.  Familien flyttet til Snertingdal da han var fire år gammel, og der han fikk sin oppvekst i et miljø og i en oppgangstid som han har veldig gode minner fra. Som 14-åring flyttet han på hybel i Gjøvik, noe som var temmelig uvanlig på den tiden.

Møtet ble holdt i NTNUs lokaler på Kallerud, og Norvik oppfordret oss til å være observante på å bruke fordelene det medfører å ha et universitet i vår by, og å styrke samarbeidet mellom universitetet, det private næringsliv og det offentlige.

I årene etter krigen og fram til olje ble funnet i Nordsjøen ble grunnlaget for vår velstandsutvikling lagt. Norvik framhevet Norges evne til å fatte konsensus når de store linjene ble lagt. Denne evnen er det mange land som ikke besitter, og som dermed hindrer dem i å oppnå en samfunnsmessig stabil utvikling. Blant annet har trepart-samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten bidratt til den positive utviklingen i landet, og senest nå i år fungerte dette på nytt ved forhandlingene i frontfagene.

Utviklingen av velstandssamfunnet fram til 1970 la grunnlaget for at funnet av olje skulle kunne bli til en positiv utvikling for hele samfunnet. At skattesystemet har sørget for at en stor del av overskuddene fra oljesektoren har blitt spart i pensjonsfondet, har medført at Norge nå står i en særstilling i verden. Oljeutvinningen er på retur, og det samme vil gassutvinningen bli på litt sikt, så næringen er i en omstilling. Denne omstillingen er ikke en krise, og det er heller ingen krise i sysselsettingen, selv om ledigheten lokalt nå er noe høyere enn man kunne ønske.

Norvik fortalte at han har stor tro på Norge og nordmenns evne til omstilling, innovasjon og utvikling, og var ikke redd for noen tilbakegang i tiden som kommer. Andre energikilder enn olje vil på sikt måtte dekke verdens energibehov, så innenfor energiproduksjon og ikke minst lagring finnes gode muligheter for norsk forskning og industri. Han var også av den oppfatning at vi står foran en IT-revolusjon, og at de oppfinnelsene som er blitt gjort så langt dette hundreåret, ikke engang vil bli nevnt når sekelets historie skal skrives.

Dette var noe av det Norvik fortalte om i sitt foredrag, der han alt i alt bidro til å gi oss et mer positivt syn på utviklingen i Norge fram til i dag, ikke minst med tanke på framtidsutsiktene for landet

11.mai

Besøk på den internasjonale skolen i Gjøvik, Gjøvikregionen International School.

Rektor for skolen, Adam Armanski, ønsket oss velkommen i lokalene som ble pusset opp til skolen startet opp for første gang i fjor høst. Skolen ligger på Kallerud, men ble etablert på en ide fra forsknings- og industrimiljøet på Raufoss, som ønsket å bli mer attraktive for utenlandske arbeidstakere.

Skolen er en frittstående, uavhengig og norsk skole. Skoledagen starter kl. 08:30, og varer til kl. 15:05. Før og etter er det SFO (06:30 – 08:30 og 16:00 – 17:00), slik at ungene kan tilbringe lengre tid på skolen enn det som er vanlig. En fordel for yrkesaktive foreldre.

Det undervises i engelsk, norsk, matematikk, vitenskap, sosiale studier, kunst og kroppsøving. Skolen er sertifisert som en IB World School, og underviser i klassene PYP (Primary Years Programme) og MYP (Middle Years Programme). Dette undervisningsåret er det 38 elever ved skolen. Neste år vil det være 78, og skolen har planene klare for å vokse til 200 elever.

Skolen er et velkomment tilskudd til skolemiljøet i Gjøvik, som for øvrig er en av landet største dersom man ser bort fra de store byene

7 Mai

Minutes of meeting from  joint Anyksciai and Gjøvik Rotary meeting 7.05.2016

Meeting was opened by President Ole Solberg and the agenda was settled.

1.       Status and progress of project supporting Simona and Nerijus children’s home.                                                                            

Regimantas and Lukas from Anyksciai Rotaryclub presented the work done so far which was the preparation for and planting of a raspberry field of 200 plants. This is the first step in establishing a larger field. The purpose is to grow raspberry both for the homes own use and also for sales. This will give farmer practice to the whole family and also provide some welcoming income. Regimantas is watching over this part of the project. 

To be able to expand the activity with growing of other fruits and vegetables on the rest of the 15 available acres, additional equipment is needed.

The next step planned is to support the investment of  a small tractor with equipment. The funding for the investment is based on the contribution already gathered from Gjøvik Rotary, Anyksciai Rotary and Litauen rotary district. Altogether 5200 euro.

During the meeting a question of the transfer of the money from Gjøvik Rotary to Anyksciai Rotary was raised. It has Monday 9th of may been confirmed that the money was transferred and has been recieved on 11th of april.

Anyksciai Rotaryclub is working on the procurement of the tractor and will when avallable support the family in the use and maintenance of tractor and equipment. 

A picture based slides series of the presentation is available on the home page under Friendship club. 

2.       Brain storming on future development. 

The brainstorming contains ideas which later will be discussed in both clubs to conclude the further development. The first discussion in both clubs should be made by mid june. 

Humanitary projects. 

·         Further support to the Simone and Nerijus family for the next rotary year.content not yet defined.

·         Two weeks summer vacation in Norway for two children with companion based on staying with families from Gjøvik Rotaryclub.

·         Support the project  of Ogenia which is an after school activity and support for vulnerable children. Content not defined

·         Studying  in Gjøvik . Content not defined.

·         Suicide rate in Litauen Is very high compared to international rates. Litauen Rotary is working on defining a project to to help lowering this rate.  Anyksciai Rotary evaluates an evt participation.

·         Offer the experience from improving the “invironmental health” of the lake Mjøsa to Anyksciai.

                Friendship activities

·         Hunting of wild boar in Anyksciai region. The idea is that a group from Gjøvik Rotary club visits Anysciai to hunt with a group from Anyksciai Rotary club.

 4. mai Kaffemøte.

Programmet for gjenvisitten fra Anyksciai ble gjennomgått. Det skal avholdes et Rotary-møte den 7. mai kl. 17:45, fulgt av en festaften. Bevertningen er lagt opp som et spleiselag, godt planlagt av Ragnar.

Peter Huuse ga oss en reiseskildring fra California og San-Fransisco, og oppfordret oss til å bli litt mer som amerikanerne, nemlig bedre på small-talk og å framheve oss selv og vårt.

27. april

Det er alltid en fornøyelse å være tilhører når noen med innlevelse og engasjement holder foredrag i klubben. Så også denne gang, når presten i Vardal og Braastad, Dagfinn Follerås, snakket om at «Det som betyr noe er hvordan man tar det, ikke hvordan man har det».

Tilstander og hendelser både fjernt og nært kan få noen og enhver til å fortvile. Man bør imidlertid ta slikt med godt humør, også det som man synes er forferdelig. Kanskje skal man ikke kjenne så godt etter når kroppen ikke fungerer helt som man kunne ønske, eller når noen har sagt noe som man er usikker på om var godt ment eller ikke. Det var noe av essensen i Dagfinns foredrag.

Ettervarmen, den varmen du har i kroppen gjennom hele livet etter en trygg og god oppvekst, eller etter en periode med gode opplevelser, gjør deg rustet til å ta livets hendelser med godt humør.

Vi er alle så forskjellige, noen spretter opp igjen som en kork etter å ha blitt trykket ned, andre sprekker opp som porselen. Dagens ungdom er blitt flinke til å kjenne etter, men de er ikke blitt like flinke til å leve med det de kjenner. Det gjelder å ta det positivt om det ikke ble helt slik man hadde tenkt. Det som betyr noe er hvordan man tar det, ikke hvordan man har det.

Tre-minutter var ved Trond Hagen. Han viste oss en kortfilm fra en brannstiftelse, og minte oss om hvor viktig det er å ha med seg hodet og å tenke brannforebyggende.

20. april

Det er veldig lenge siden de medlemmene med lengst fartstid i klubben holdt sine ego-foredrag, og mye har skjedd i mellomtiden. Derfor holdt Tom Erik Henriksen, som har vært medlem i klubben i mer enn 30 år, et oppdatert ego-foredrag for oss.

Tom Erik er å kalle en ekte Gjøvik-gutt, født og oppvokst på Kråkejordet under andre verdenskrig. Han ønsket i unge år å utdanne seg til flyger, men en hørselsskade på det ene øret etter noen risikable eksperimenter med eksplosiver i unge år satte en stopper for det.

Etter en tid på Handelsskolen, og noen fånyttes forsøk på å få seg praksisplass som rørlegger, elektriker eller liknende for å kunne utdanne seg videre i den retningen, bød det seg en mulighet til å dra til sjøs.

Tom Erik mønstret derfor på cruisebåten Oslofjord og dro til New York i 1962. Cruiset fra NY til Panama ble mer spennende enn han hadde tenkt, for Cuba-krisen slo til idet de seilte leia mellom Cuba på den ene siden og USA på den andre. 

Etter tjeneste i Militærpolitiet, utdanning på Oslo Tekniske skole og dessuten giftermål, begynte den nyutdannede Tom Erik som VVS-ingeniør i Shell. Paret flyttet til Vang på Hedmarken, og senere til Hamar.

Den første sønnen ble født i -68, og de bygde hus på Vang noen år senere. Under byggeperioden ble også datteren født.

Tom Erik hadde ansvaret for Shells olje- og drivstoffleveranser i distriktet og hadde en anstrengende tid under oljekrisen i 1973, spesielt på grunn av alle gartneriene som søkte om dispensasjoner for å holde de oljefyrte kjelene i gang.

I 1977 flytta familien hjem til barndomshjemmet på Gjøvik, der Tom Erik blant annet engasjerte seg i arbeidet for utviklingshemmede, og deltok i arbeidet mot Departementet ved utviklingen av den nye HVPU-reformen.

Tom Erik fikk etter hvert ansvaret for Shells bensinstasjoner. På grunn av selskapets dårlige økonomi måtte et stort antall eiendommer selges, og det måtte han ta seg av i tillegg til de løpende oppgavene.

Delvis på grunn av stor arbeidsmengde og nedbemanninger, benyttet han anledningen ved en av de mange omorganiseringene til å hoppe av og pensjonere seg som 62-åring. En beslutning han ikke har angret på.

Tom Erik bruker nå tiden for det meste til reiser og opplevelser.


13. april


Frelsesarmeen ble etablert i 1865, og kom til Norge i 1888. Frelsesarmeen er et kirkesamfunn basert på den kristne tro, og med formål å ta hånd om hele mennesket under mottoet Suppe, Såpe, Frelse. Det og mere til kunne Marit Helene Olsen fortelle oss i foredraget hun holdt for oss i et fullsatt møtelokale. Til Gjøvik kom Frelsesarmeen for 120 år siden, og de driver en mengde aktiviteter, blant annet PULS – Ditt værested, som Marit Helene er prosjektleder for. Følg gjerne linken nedenfor for å lese mer om hvilke aktiviteter som drives der

 

Frelsesarmeen er en av de mest kjente og respekterte organisasjonene, både her i Norge og internasjonalt, og med det energiske og positive inntrykket vi sitter igjen med etter kvelden med Marit Helene, er vi trygge på at Julegryta vil stå på Falkehjørnet også de neste 120 årene! http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/menigheter_korps/hoyre_kolonne/divisjonene/ostre/hoyre_kolonne/vare_tilbud/puls/hoyre_kolonne/nyheter_lokalt/Frelsesarmeen+satser+p%C3%A5+Gj%C3%B8vik!.d25-SwZHU3w.ips

3-minutter var ved Nils Terje, som tok for seg valg av bosted basert på faren for radonstråling.
Radonkartet over Gjøvik viser at flere områder har høye radonverdier, så det kan være en ide å måle strålingen i de rommene du oppholder deg mest i.

6 APRIL 

Møtet ble innledet med en minnestund for Fred Kongstein, som døde denne dag etter en tøff tid på sykehuset.


Georg orienterte oss om hvem som kommer på gjenvisitt fra rotaryklubben i Anyksciai, og han la også fram forslag til program og budsjett for besøket.

 
Det er fem par som lander på Torp flyplass på fredag den 6. mai. De vil bli hentet av oss i minibuss og kjørt til Gjøvik for privat innlosjering. Minibussen har plass til 16, Både sjåfør og to guider er Gjøvik Rotary medlemmer.


For øvrig vil forslaget til program, med omvisning, bevertning og deltakelse vil bli sendt ut til alle medlemmene. Den endelige finpussen vil bli gjort på kaffemøtet den 4. mai 


3-minutter var ved Frank Häberli. Med bakgrunn i sitt virke reflekterte han over hydrogen og hydrogensamfunnet, framstillingsmetoder og det økologiske totalregnskapet.    
 30 Mars

Gjøvik Barnevern og omsorgssenter ble presentert med innlevelse og engasjement av Geir Rune Nyhus, leder av senteret.
Senteret ligger på Øverby, like nord for Eiktunet, og har plass til omkring førti flyktningebarn i alderen null til femten år. På grunn av den store tilstrømmingen i senere tid, har det på det meste vært opp mot dobbelt så mange på senteret.


Flyktninger under femten har rett til opphold i barnevernsinstitusjon, mens de eldre blir plassert i flyktningmottak i regi av UDI, der boforhold, omsorg og utviklingsmuligheter er atskillig dårligere enn på barnehjem. Derfor er det en utfordrende men viktig jobb å holde orden på alderen til dem som kommer til mottaket, for derigjennom å forhindre at voksne personer blir innlosjert sammen med mindreårige.
 
Som man kan tenke seg er mange av barna traumatisert, både som følge av det de har sett og opplevd, men også fordi de ikke har hatt noen familie eller kjente til å ta vare på seg over lengre tid.
 
Forøvrig har senteret plass til fem ungdommer i alderen tolv til atten år.
 
Nyhus ga oss et interessant og gripende foredrag om erfaringer og arbeidet ved institusjonen, og han poengterte flere ganger at det viktigste man kan gjøre er å gi omsorg. Vi er overbevist om at Gjøvik Barnevern og omsorgssenter gir nettopp det, og at de tar hånd om barna på beste måte.
 

3-minutter var ved Hans Thomas, som reflekterte over to temaer: Terrorfare og rettens behandling av barnemishandlingssaker. Han var ille berørt av den behandlingen barna blir utsatt for ved rettsbehandlingen av slike saker.23 Mars

Møtefri i påskeuken


16. mars

Stig Ottoson, rotarianer og professor i innovasjonsledelse ved NTNU/Gjøvik, holdt et foredrag under tittelen: Bærekraftig utvikling, hva betyr det?
Tre-minutter var ved Lise Eidsand.

9. mars

Kaffemøte med tema medlemsutvikling. Medlemsutviklings- og rekrutteringskomiteen v. Harald Bakke orienterte om det arbeidet som er blitt gjort så langt i dette Rotary-året.Det er ønskelig å oppnå en god fordeling av medlemmer i alle aldre. 

3-minutter ble holdt av Odd Hugo, som tok for seg utviklingen fra oppstarten av eget firma i 2006 og fram til i dag. 
Per fortalte om tilblivelsen og betydningen av Via Appia, og historier derfra. Både egenopplevde og andre, og Kjell R. framførte et spontant innlegg om oljefondet.

2. mars.

Årets Torskeaften gikk av stabelen denne onsdagen. Festen holdes for medlemmer og ledsagere, og det varHovdetun og Gjøvik Catering ved Bård Johansen, som stod for bevertningen i fast form.

Mat og drikke smakte utmerket, og selv om det kom enkelte kommentarer som avdekket et misforhold mellom tilgang og konsum av flytende dråper, var det som vanlig god stemning rundt bordene. 
Festen ble avsluttet med loddsalg og trekninger av et variert utvalg av gevinster.


24. februar.
Møtet ble innledet med en minnestund for Sven Strøm, som dessverre måtte gi tapt for sykdom i altfor ung alder. 
Foredraget denne kvelden var ved Pasient- og Brukerombudet i Hedmark og Oppland, Tom Østhagen.Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og det skal arbeide for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.Det er et uavhengig, statlig organ som finnes i alle fylker. Det har taushetsplikt, og det gir gratis tjenester. 
Østhagen gikk igjennom ombudets arbeidsmåte, som i hovedsak er å gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og formidle spørsmål og klager, bistå i kontakt med tjenestetilbud, og bistå med søknad om pasientskadeerstatning. 
Pasient- og Brukerombudet tar opp mange temaer. Det kan man blant annet lese mer om påwww.helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

 17. februar

Stedet for klubbmøtet var denne kvelden flyttet til EAB’s lokaler på Kallerud, i anledning av at Harald Bakke ville fortelle oss litt om noen engasjementer i sin familie. 


Som tre-minutter fikk vi se filmavisen fra åpningen av svevebanen (Fjellheisen) i Tromsø den 22. februar i 1961, altså for 55 år siden.Fjellheisen ble konstruert av Haralds far, Even A. Bakke, og han demonstrerte på filmen hvordan man sikkert kunne fire seg ned fra banen dersom det skulle bli nødvendig.

 
Historien om Even Bakke ble også vist som film. Han startet i vinvirksomhet i California, der han jobbet i Napa og Sonoma Valley i 14 år. Etter å ha giftet seg med en fransk jente, som var datter av en vinmaker i Champagne, bestemte de seg for å søke etter en gård i Frankrike med samme klima som han kjente fra før. De fant en passende vingård med kalkrik grunn, og i 2007 kom den første årgangen med Clos de Trias vin på markedet. Vinmarkene fikk sertifisering som biologisk drevet i 2012.

 
Etter filmen ble det anledning til å prøvesmake 2009- og 2010-årgangene, der det var blandede oppfatninger blant prøvesmakerne om hvilken som var best.

10. februar.

Ragnar Enger fortalte at Gjøvik RK nå bør påta seg å arrangere årets styreseminar for klubbene på Østsida av fjellene. Som medlemmer i arrangementskomiteen foreslo han Lise Eidsand, Nils Terje Haavi og Morten Samuelsen i tillegg til seg selv.Programmet het tidligere PrePETS, men altså nå styreseminar. Seminaret er tenkt avholdt på Strandhotellet, på datoen den 9. april. 

Tilfeldig eller ikke, men Per Sandvik holdt foredrag for klubben under tittelen; Krigen i Gjøvik.
Gjøvik var en del av hjemmestyrkedistrikt 143, som også omfattet Valdres, Land, Vardal og Toten, og det ble ledet av distriktssjef Knut Møyen. I Gjøvik var tre grupper underlagt området, ledet av Osvald Holmen.
Per øste ut av sin imponerende kunnskap fra krigsårene, og ga oss detaljerte skildringer og omtaler av personer og soldater fra den siste delen av 1944 og fram til sommeren i 1945.
Omtalene ble fulgt av bilder som han hadde samlet fra mange kilder, både private og offentlige, og viste persongallerier og hendelser knyttet til krigen og vårt nærmiljø.
Foredraget ga oss et innblikk i vår nære fortid som var interessant både for gjøvikensere og innflyttede.
3-minutter var ved Ragnar, som tok for seg ord med dobbeltbetydning samt tilfeller der navn og yrke (tilfeldigvis?) passer sammen, som f.eks. løvblåser Trine Løvhaug eller geolog Trine Skrede, som for øvrig var en av dem som overvåket Mannen, som etter hvert fikk navnet Seigmannen, av forståelige grunner.


2. februar
Rotaryklubbene Hunn/Gjøvik, Østre Toten, Raufoss og Gjøvik var samlet på Strand Hotell til Intercitymøte på tirsdag den 2. februar. 
Foredragsholder var Stein Lier Hansen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.
I 2016 vil norsk økonomi bli sterkt påvirket av nedgangen innen oljeindustrien. Omsetningen i petroleumsvirksomheten er forventet å gå tilbake 6 %, så selv om øvrig industri vil få en vekst på omkring 3 % så vil totalen ende på omkring null vekst. Sysselsettingen forventes å gå ned med 4 %, fordelt på 6 % i petro og 2 % i øvrig industri. Det betyr at mange ingeniører og sivilingeniører er blitt arbeidsledige allerede, og at nedgangen i industriarbeidsplasser vil slå til nå snart. 
Oljeindustrien har kuttet kraftig i V&M, vedlikehold og modifikasjon, noe som har gått sterkt ut over underleverandørene. Innen oljeklyngen har noen bedrifter allerede klart å snu seg rundt, noen nedbemanner og noen søker andre markeder. Norsk Industri jobber for å øke permitteringslengden til 52 uker, for at de bedriftene som ser for seg en midlertidig tilbakegang skal slippe å måtte si opp kvalifisert arbeidskraften.
Et lyspunkt i nedgangstider er utbyggingen av Johan Sverdrup – feltet, der det allerede er iverksatt arbeider for 115 milliarder kroner. 
Det grønne skiftet ble ikke nevnt av Lier Hansen, men han framhevet at innlandsindustrien er mye bedre rustet til å takle nedgangstider enn oljeindustrien på grunn av den alltid har hatt fokus på kontinuerlige forbedringer og kostnadskontroll.


Sosiale medIER

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Plasser innhold her

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...