PROSJEKTER / EIKTUNET MUSEUM

dugnad på eiktunet 9. oktober 2019
En småsur høstkveld med regn i lufta, - men 14 klubbmedlemmer stilte opp på onsdag 9. oktober og bidro med raking av løv og ryding rundt husene på Eiktunet Museum.


En glad arbeidsgjeng samlet til foto-pause.

Vi gikk klar av regnet og humøret hos arbeidsgjengen var upåklagelig. Det var full innsats under kveldens dugnad. Etter fullført arbeid vanket det kaffe og gode kaker i arbeidsbrakka hos driftsleder i Mjøsmuseet, Anders Brusveen, som var godt fornøyd med det utførte arbeidet.
Under kaffepausen fortalte Brusveen litt om organiseringen av museene i Innlandet, og om finansieringen. Videre fikk vi høre litt om framdriften i det nylig påbegynte arbeidet med å reise nytt magasinbygg på Øverby, brannsikring og vedlikehold av museumsbygg mm.

For oss i Gjøvik Rotaryklubb er det en glede å kunne støtte en viktig institusjon som museet er for lokalsamfunnet. Vi stiller mer enn gjerne opp for tilsvarende oppgaver på et senere tidspunkt.
Vår arbeidsleder og dugnadskoordinator Laila  fikk takke-klem av driftsleder Anders Brusveen!


gjøviks blad:

Hyggelig at Gjøviks Blad ville ta inn i avisa noen ord, - og et bilde fra klubbens dugnadsinnsats!


dugnad på eiktunet 10. oktober 2018


18 Rotarianere deltok i den årlige ryddingen av utearealene på friluftsmuseet før vinteren.
dugnad på eiktunet høsten 2017

Dugnaden ble utført onsdag den 11 oktober. Været var grått, vått og tåkete, men oppmøtet var allikevel bra med 14 deltagere. Dugnad ble gjennomført med liv og lyst. Arbeidet var rydding av greiner og kvist i område med hogst, og raking av løv.


Trolsk stemning kombinert med raking av løv.


Mjøsmuseet ved Andres Brusveen spanderte kaffekos med kake etter fullført dugnad.


dugnad på eiktunet våren 2017

Dugnad ble arrangert på Eiktunet den 3 mai. Været var strålende, oppmøte bra og oppdragsgiver.

Mjøsmuseet var fornøyd med innsatsen. Her noen bilder fra dugnaden.dugnad på eiktunet høsten 2016


Dugnad 2016 ble arrangert på Eiktunet 21 sept. 15 stk fra klubben stilte på dugnaden . Jobben bestod i å rydde et hogstområde for kvist og stammer. Jobben ble gjort på et par timer.  Oppdragsgiver fra Mjøsmuseet sa seg vel fornøyd med innsatsen og ønsket oss tilbake senere. Her er et bilde fra arbeidet.