MØTER / REFERAT

ReferaT

29.5.2019 egoforedrag ronny markeng iversen

Onsdag 29. mai 2019 fikk klubben glede av å lytte til Egoforedrag v/Ronny Markeng Iversen.
Ronny er født på Kongsberg men flyttet som 2 åring til Hamar og videre til Vang i 1960.
Ronny fortalte fra sin trygge og gode oppvekst i Vang med svart/hvitt TV og radio med onkel Lauritz og tante Sonni.  Barneskolen gikk han på Lunden barneskole og videre på Ener ungdomsskole.
Ronny begynte i 1973 på Forsvarets Gymnas i Halden. Dette er en toårig artium. Heretter gikk turen til Befalskolen for Kystartilleriet på Oscarsborg i 1975 – 1976. Fra 1976 til 1980 gikk Ronny på Sjøkrigsskolen i Bergen.
Årene som offiser fra 1980 til og med 1991 var preget av flytting, til Kristiansand, Bodø, Tromsø, Drøbak, Bergen, Tromsø, Bergen, Lødingen og tilbake til Bergen.
Ronny fremhevet årene ved Nes fort – Lødingen som spennende år.
Fra 1992 til 1993 deltok han i FN-tjeneste UNIKOM (IRAK – KUWAIT).
I 1993 var Ronny hovedlærer ved Sjøkrigsskolen i Bergen, elev ved Forsvarets Høgskole i 1994, senere offiser ved Kystartilleriinspektoratet i Oslo, KJK Harstad, Forsvarsstaben i Oslo, USA Monterey, Fellesstaben, Forsvarsstaben og i 2012 dro han til Napoli (NATO JFC) Fellesoperativt NATO Hovedkvarter hvor han var til 2016.
Ronny oppfordret alle til å besøke Napoli – en nydelig og flott by.
 
I august 2016 sluttet Ronny i forsvaret og flyttet til Gjøvik der han nå bor sammen med sin kone Sidsel.
Selv om han er pensjonert fra forsvaret jobber han fortsatt med tilsynsoppgaver i Gjøvik kommune.

 

22.5.2019 bedriftsbesøk Hunton, skjerven skog


8.5.2019 kaffemøte, planlegging av besøket fra vennskapsklubben i litauen


15.5.2019 dugnad på skibladnerGjøvik Rotary Klubb tok vaskekosten fatt å sørget for at hjuldamperen ble skinnende ren.
17 frammøtte medlemmer og en haug med vaskeutstyr, timevis senere var Skibladner klar for sesong.
– Vi har gjort det før, sier Tor Odd Silset i Gjøvik Rotary Klubb.
Gjøre en forskjell
Klubben er en ideell organisasjon. I Gjøvik har de 60 medlemmer og det var en del av disse som sørget for vaskingen.
– Vi har et ønske om å ta i et tak for å gjøre en forskjell, forklarer Silset og legger til:
– Det er med stolthet vi legger ned en skikkelig innsats for noe så viktig som Skibladner.
Rotary er en verdensomspennende klubb og har prosjekter overalt i verden hvor de hjelper alt fra grupper til individer.
God gjeng
Påtroppende leder i Gjøvik Rotary Klubb, Nils Terje Hovi, var storfornøyd med oppdraget.
– Det er en flott gjeng som er samlet i klubben så dette blir som en sosial sammenkomst, sier Hovi.
Vasking og pussing var det som krevde mest tid. Pussing av kanoner sto også på vaskelisten, noe som medførte at det ble salutt på tampen av vaskingen. På signal gikk en av båtens kanoner av og med det var Skibladner klar for sin første ordentlige tur denne sesongen 22. mai.

24.4.2019 hva skjer med Søppelet vårt?

Dagens møte ble ledet av President Undis Scheslien som gratulerte bl.a  klubbens spreke eldstemann Kjell Kongsengen med 88 år!

3-minutter var ved Berit Brenni . Hun fortalte om Pusterommet på vårt sykehus, et  gratis lavterskel treningstilbud til pasienter som er under kreftbehandling eller nettopp har avsluttet behandling. Formålet er å fremme fysisk aktivitet som en viktig del for å oppnå mestring i hverdagen samt bidra til reduksjon av bivirkninger av behandlingen.

Hovedforedrag  for dagen var ved administrerende direktør Stein Giæver i Horisont Miljøpark .

 Tittel : Fra avfall til råvarer.

Et interessant foredrag hvor det første vi lærte var at det nå heter avfall og ikke søppel!

Horisont Miljøpark ble etablert i 1991 og eies av Gjøvik kommune og Land og Totenkommunene.

80% av virksomheten deres er innenfor husholdningsområdet. De har 55 ansatte fordelt på 8 miljøstasjoner og Dalborgmarka Miljøpark. Giæver kunne fortelle at de gjennomfører 2,2 mill tømminger av avfallsdunker hos private husholdninger hvert år. Han gav honnør til sine ansatte som har en utfordrende og til dels tung jobb.

Miljøparkens overordnede mål er å sørge for at vi unngår å lage avfall. Målet er optimal gjenvinning, men med samtidig fokus på fjerning av skadelige stoffer.

 Han presenterte oss for Avfallshierarkiet: Nederst deponering, deretter energiutnyttelse(forbrenning) , så gjenvinning og øverst ombruk. Stikkord her er Den sirkulære økonomien og Det grønne skiftet.

 Giæver fortalte at plast kan være et flott produkt, det er plast på avveie som er problemet. Det er p.t store utfordringer rundt viderehåndtering og gjenvinning av plast da det er for liten kapasitet her i landet og også ute i Europa.

Matavfallet vårt blir nå omgjort til biogass som benyttes på selskapets egne biler.

I den forbindelse opplyste han at ca 30% av det som blir kastet i restavfallet i private husholdninger er matavfall så hans oppfordring var klar:

Den viktigste avfallshåndteringen starter ved kjøkkenbenken!

 

10.4.2019 Holmen Crisp, en sprø suksess

Petter Børde holdt en noe forlenget 3 min. om Hovdetoppen. Litt historie om Hovdetoppen og restauranten som lå på toppen og som brant ned til grunnen i 1964.
Han orienterte om de planer som investorer for utbygging av et begrenset boligområde og restaurant og hotell.
Petter avsluttet sin 3 min. med å lese sitt dikt Ode til Hovdetoppen.
 Hovedposten var ved dl. Camilla Rostad i Holmen Crisps AS. Camilla fortalte levende om historien til bedriften, om produktene de selger i dag og dette å være liten produsent i dagligvaremarkedet.
Hovedproduktene  til Holmen Crisps AS er i dag klutenfritt mjøl og det tradisjonsrike Ertebrødet.
 
Det var en fin firmapresentasjon av den dyktige ambisiøse leder av bedriften Camilla Rostad.
 
Petter Børde.
Referent. 3.4.2019 KAffemøte

Orientering om bruk av facebook
Dette var i utgangspunktet et kaffemøte men som fikk mye «attåt».

3 min. var ved Bjørn Blichfeldt som, ikke uventet, snakket om fartøyvern.  Han fortalte om store restaureringsarbeider som skal være ferdigstilt før Skibladners seilingssesong.  Videre orienterte han om viktigheten av å gjøre tingene på rett måte og at dette ofte ga store ekstra kostnader.  Til sist oppfordret han medlemmene til å delta på klubbens dugnad om bord den 15. mai.

 Så fikk vi kontakt med Robert Bekkesletten via skype. Han arbeider innen PR og kommunikasjon og er et aktivt Rotarymedlem som deler sin kunnskap med mange Rotaryklubber. Han ga oss en god og interessant orientering om de muligheter som ligger i å være aktive på facebook, ha gode hjemmesider og mulig bruk av andre sosiale medier, til beste for klubben, særlig i forbindelse med å vekke interesse hos andre enn våre egne medlemmer.  Han påpekte også ting han mente vi gjør feil på klubbens egne hjemmesider.  Et interessant og inspirerende foredrag på storskjerm, men likevel svært nært.

Deretter orienterte Ragnar om planene for 17.-mai-helga da vi får besøk fra vår vennskapsklubb fra Anyksciai.  Det var noen få endringer i forhold til det tidligere presenterte programmet.  Ragnar oppfordret til aktiv deltagelse fra klubbens medlemmer.
Bodil skulle også orientere om det selvmordsforebyggende prosjektet som hun deltar i på vegne av Gjøvik Rotaryklubb,  men tiden var ute og kaffen var kald.  Prosjektet er for bekjempelse av selvmord i Litauen.  Tallene for selvmord er der 3-4 ganger høyere enn hos oss i Norge.  Dette er et viktig prosjekt og det er viktig for vår klubb å delta i dette.  Den orienteringen vil derfor komme på et senere møte.
 Et kaffemøte med lite prat mellom medlemmene, men med mye godt Rotarystoff ble avsluttet kl. 19.30 slik som «kjørereglene» tilsier.
 
Bjørn Blichfeldt

27.3.2019 Gjøviks nye kultursjef, tanker og mål

Møtet ble åpnet av påtroppende President Haavi , presis kl. 18.30 . Godt fremmøte med 2 av 3 fulle bord.
Han presenterte kveldens foredragsholder som er Gjøviks nye kultursjef Anna Thorud Hammer. 


 


Så ble vår supersekretær Nils gratulert med sin 71-årsdag.
Undertegnede holdt 3 minutter og opplyste litt om klubbens tidligere personligheter og form.
Anna var utflyttet Gjøvikjente og søster til Stein Erik Thorud som tidligere var medlem i vår Rotaryklubb. Power Point presentasjonen ga medlemmene en god oversikt over detaljer om hennes virksomheter de siste årene utenfor Gjøvik .
Kort summert så har hun bodd de siste 18 årene i Asker , utenfor Oslo med mann og barn og hadde en rimelig lang CV med mange utfordrende stillinger innen alt fra økonomi til kunst og kultur
Hun startet som kultursjef i Gjøvik 1 januar 2019 og har brukt de 3 første månedene til å sette seg inn i alle oppgavene hun skal ha ansvaret for. Egentlig en utsatt og formidabel jobb. men Anna virket absolutt klar for oppgavene. Dama var absolutt fremme i skoa. Det kom selvsagt noen spørsmål fra medlemmene før påtroppende President avrundet møtet til rett tid og overleverte en vinflaske som takk for foredraget . Hun viste begeistring for gaven. Vår tidligere sekretær Inge snøt Blichfeldt for loddpremien og måtte selv bemektige seg den siden ingen overleverte den .
ref: Stein Ola Bjørnerud

20.3.2019 Framtidas ambulansedroner

President Undis Scheslien åpnet og ledet møtet.

3-minutter var ved Thor Åge Bergan som snakket om NTNU og Fagskolen Innlandet. Dagens hovedforedrag var ved professor Mohammad Derawi fra NTNU. Tittel: Framtidas ambulansedroner. Det var et veldig interessant foredrag, hvor Derawi fortalte om hvordan miljøet rundt han arbeidet for å utvikle droner som kan være et supplement til dagens ambulansehelikopter og fly.

Det er enda ikke utviklet en slik drone, men Derawi mente at i løpet av en 5-10 års periode vil dette være en realitet. Problemene de står overfor, er flere: hvordan skaffe midler og flere samarbeidspartnere. Det gjenstår også flere tekniske problemer. Men i hovedsak er det snakk om å øke kvaliteten på eksisterende teknologi.

Sykehuset Innlandet har vist stor interesse for prosjektet og ønsker en ambulansedrone ferdig når det nye Mjøssykehuset står ferdig.

Derawi har som drøm å etablere et testdronesenter i Gjøvik, men det ligger langt frem i tid.

 Mange spørsmål kom fra salen, både under og etter foredraget.

 Møtet ble hevet 19.30.


13.3.2019 Torskeaften

Rekordoppslutning, god mat og drikke, høy stemning med historier og sang (til dels tostemt!) gjorde kvelden minnerik. Takk til festkomiteen!

6.3.2019 Moderne melkeproduksjon 

  


President Undis Scheslien åpnet og ledet møtet.

Møtet startet litt sent p.g.a. problemer med det tekniske slik at kveldens foredragsholder Gøran Bertoia ikke fikk bruke prosjektoren og vise bilder.

Kvelden 3 minutter var ved Ole Bjerke og tema var «Forsikringssvindel»

 Gøran Bertoia fra Mustad Gård ble introdusert og kunne starte foredraget sitt om «Moderne Melkeprodusjon» som ble noe amputert grunnest mangel på fremviser. Hun ga et godt innblikk i hvordan det er å drive en moderne gård med skog, dyrket mark og med kuer og melkeproduksjon. Hun formidlet hvilken endring gårder har vært igjennom siden hennes egen barndom hvor mye var basert på manuelt arbeid, flere ansatte til i dag hvor det meste overvåkes via bl.a. mobiltelefon. At systemet ble testet nylig refererte hun til ved at strømmen hadde falt til halv styrke og mange alarmer hadde gått.

Spennende å høre hvordan kuene ble motivert til å gå inn til roboten 4 ganger daglig og hvordan man kunne bestemme melkemengde ved mating med kraftfór. Overproduksjon er ikke noe alternativ i og med at den melken som overstiger avtalte kvoter ville bli kastet.

Det ble en del spørsmål fra medlemmene som viste stor interesse.

Møtet ble avsluttet 19:30

 Referent  Ole Bjerke

26.2.2019 Kaffemøte

Møtet ble ledet av Presidenten Undis Scheslien.

Egen innbydelse med påmelding til  torskeaften 13.03. er sendt ut på mail.

 Harald Bakke holdt 3 min «Om takknemlighet».

 Undis gikk deretter gjennom resultatene fra SWOT analysen som ble gjennomført forrige kaffemøte.

De fire gruppene hadde listet opp klubbens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Mottakelsen var god.

Det ble enighet om at styret behandler resultatene og samler disse i en felles oppsummering.

Tiltak og konklusjoner prioriteres. Opplistingen bør konkludere med prioriterte tiltak med ansvarlig for oppfølging og tidsfrister. Nils Terje kan også ta med seg dette  når strategiplanen skal oppdateres.

 Deretter var det en rask gjennomgang av status i de forskjellige komiteene. Det meste ser ut til å være på stell.

 Ragnar orientere til slutt om programmet for besøket fra Litauen 16.-19. mai. Det kommer 4 par og en singel.

Henting på Gardermoen 16.mai med 3 biler. Innkvartering hos medlemmer. Lunsj hos Geir på 17. og garden party hos Morten på kvelden. Middag på Øverby 18. mai. Til disse arrangementene er alle, med ledsager, velkommen. Nærmere program og behov for hjelp kommer på mail fra Ragnar senere.

20.02.2019 MJØSSYKEHUSET, FREMTIDIG STRUKTUR

3 minutter var ved Einar Berg som så tilbake på sitt mangeårige medlemskap i klubben med ulike verv. Først som sekretær og senere som president. Med sitt vanlige glimt i øyet fortalte Einar mang en munter historie fra klubben som fremkalte morsomme minner og som fikk latteren frem.

 Kveldens foredrag var ved spesialrådgiver Herman Stadshaug i Sykehuset Innlandet, med tittelen: 

MJØSSYKEHUSET – FREMTIDIG STRUKTUR.

 Hovedmålet for det nye sykehuset er å gi gode helsetjenester til alle som trenger det – når de trenger det – uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi.

 Hva driver frem endringene i sykehusstrukturen:

Befolkningsutviklingen

Medisinsk utvikling

Teknologisk utvikling

Andre utviklingstrekk er:

Pasientrollen utvikles og Helsevesenet utvikles.

Pasientene har fritt sykehusvalg, god tilgang til informasjon og økte forventninger, mens helsevesenet har økte kvalitetskrav, sykehusene får spissere oppgaver, primærhelsetjenesten får større ansvar ,  og det blir flere private aktører.

 Stadshaug informerte om bakgrunn og styresaker i idefasen og om utredningene i saken.

 Sykehuset Innlandet gjorde sitt vedtak i styret 20.10.18.

HSØ gjorde sitt endelige vedtak 31.01.19. Dette vedtaket innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus for Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Det er vedtatt at Mjøssykehuset skal ligge med Mjøsbrua.

 Konseptfasen starter i 2021. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018 kroner).

 Saken er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for behandling.

 Ingen sykehus i Mjøsregionen skal opprettholdes med dagens tilbud.

 MÅLET FOR SYKEHUSET ER ETT SYKEHUS FOR HELE PASIENTEN.

13.2.2019 Postkort fra gamle Gjøvik

President Undis Scheslien ledet møtet.

 Kveldens foredrag var ved Jens Christian Lied med tema »Postkort fra Gamle Gjøvik».

Lied har i mange år samlet gamle postkort og har flere tusen i sin samling. 

I kveldens foredrag konsentrerte han seg om bilder fra Storgata, og gamle gjøvikensere koste seg ved gjensynet av mange fine, gamle bygninger. For oss innflyttere var det også morsomt å se hvordan Gjøvik var for rundt 100 år siden. Spesielt morsomt å gjenkjenne mange fine bygg som fortsatt pryder bybildet. 

 En kuriositet fra 100 år tilbake, var at postombringelsen var så rask en kunne sende brev til kona og gi beskjed om at en ble forsinket til middag. I dag kan en bare drømme om en slik fart!

 Dagens 3 minutter var ved Jørn Wroldsen, og han refererte fra et foredrag Tom Johnstad nettopp hadde på Pensjonistuniversitetet. Johnstads foredrag hadde hentet en rekke sitater fra Eilert Sundts bok «Om husfliden i Norge» (1867-68), og spesielt humret forsamlingen over flg. sitat: «Reiser man med dampbåden Mjøsen langs og betragter de vakkre bygder, som ligge der udbredte for blikket, får man et stærkt indtryk af, at forsåvidt som folkelivet afhænger af naturforholdene, måtte der være overmåde ens på begge sider. Men man skal ikke have opholdt sig i egnen længe, før man erfarer, at så livligt det er på Thotens-siden med den mangeartede industri, så dødt og stilt er det på Hedemarkssiden


06.02.2019 KAFFEMØTE  

3 minutter ved Randi Asbjørnsen som reflektere rundt tema om dårlig hørsel og hvordan klubben kan tilrettelegge for at de som har nedsatt hørsel skal få fullt utbytte av møtene.

 Undis gjennomgikk konklusjonene etter Presidentforum på Lillehammer 19. januar der Nils Terje og Undis var tilstede. Distriktet vil jobbe med å få til en Idebank (Showroom) der klubbene legger inn aktiviteter vi synes er vellykket og som vi er stolte av, og som kan være inspirasjon og tips til andre klubber.

Medlemsrekruttering og medlemspleie ble vurdert til å være et så viktig tema at det vil bli laget et eget seminar med dette tema som arrangeres av Distriktet.

Det er et ønske om at klubbene satser på RYLA og ungdomsutveksling.

Vi vil fortsatt ha fokus på Hjemmesidene våre og Facebook. Det er viktig at man tenker gjennom hva man ønsker å oppnå med å være på sosiale medier slik at dette blir positivt for klubben. Det forutsetter en form for aktivitet på sidene.

-------------------------------------------------------------------------

Undis ønsket å sette fokus på Fadderordningen vår – og at dette kan være et tema på et kaffemøte.

Resten av møtet ble brukt til å starte opp en SWOT –analyse i klubben. Strategisk analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en organisasjon. De fire bokstavene står for Strengts (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Swot –analyse kan gi et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.  Det kan også være nyttig i forhold til den nye Strategiske planen som skal lages for det nye Rotaryåret 2019-2020.

Tre grupper diskuterte alle fire tema. Stikkordene fra diskusjonene ble oppsummert av lederne av gruppene – disse vil bli ført inn i SWOT skjemaet – og vi legger dem frem for klubben på neste kaffemøte og ser om vi skal følge opp analysen.


30.01.19 Biometri og sikkerhet i chatterom på nett


3-min.ved Ole Andreas Solberg. Tema , sprø fakta du ikke trenger å vite.

Hoved program

Biometri og sikkerhet i Chatterom og på nett. Foredragsholder Patrick Bours fra NTNU

Det forskes nå på autentifisering og sikker innlogging på forskjellige nettsider.

Det blir snart mulig med innlogging ved at datamaskinen eller telefonen kjenner igjen fingeravtrykk, ører, øyne til eieren.

Han anbefalte å bruke en setning som passord i dag. Ikke bruk passord som lett identifiseres med deg selv.

Der hvor det er mulig å skifte passord bør det gjøres med jevne mellomrom.

Chatting er farlig på nettet fordi folk gjør seg fremmed å utgir seg  for en annen på nettet en i virkeligheten. Hvem som helst er på nettet

Nettvett regler , se opp for mobbing, ikke del passord, ikke del personlige bilder. Se opp for folk som lyver på nett.

Han var opptatt at voksnes mål må være å beskytte barn mot sex på nett.

Følg med barna på hvem de chatter med da kan man finne ut ved måten de chatter på  f.eks. alder, kjønn  og formål med kontakten.

Det farligste er deg selv på nettet.

23.1.2019 bedriftsbesøk hos Jemtland  AS 

Vi var 28 medlemmer som møtte opp til en fin gjennomgang av bedriftens historie. Vi ble tatt imot av eier Paul Morten Jemtland og hans sønn Petter Jemtland. Bedriften er 100år i år og ble startet av fabrikksjef Petter Jemtlands oldefar i storgata på Gjøvik. Petter fortalte om en sterkt automatisert bedrift som leverer gode resultater i en konkurranseutsatt bransje.  Vi ble servert boller og kaffe før vi gikk en rundtur i fabrikken og betraktet produksjonen. Den går på to skift og en maskin er så automatisert et den går hele natta uten tilsyn. Det var et fint besøk som vi takker for.

Referent: Nils Petter

16.1.2019 SOS Barnebyer


9.1.2019 Fargevitenskap og kunst

2.1.2019

Kaffemøte 

 Undis ønsket velkommen og ønsket et godt nytt år.

Hun hadde et forslag om at klubben på et senere kaffemøte kunne gjøre en SWOT analyse for klubben. Hun refererte til at Kongsvinger klubben har gjort en slikt analyse. Den kan brukes i handlingsplan for klubben. Analysen skal kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler for klubben

 3-Minutter ble holdt av Bodil Hagen Sægrov. Tema var « trygg oppvekst» i Gjøvik og Statsministerens positive omtale av Gjøvik i nyttårstalen.

 Leder i programkomiteen Peter Huse informerte om neste halvårs program.

 Det var utlodding av en av premiene fra den avlyste festen. Søndagskoldtbord for 2 på Sillongen ble vunnet av Bodil Hagen Sægrov.

I vinlotteriet var det Kjell Kongsengen som stakk av med gevinsten.

 Ref. BHS

19.12.2018 Julemøte med gløgg og lefse

Møtested Mølla.

Antall frammøte 31 Rotaryanere.I anledning  av at dette  var siste møte før jul var bordene dekket med kvit duk, røde servietter og  røde lys i stakene.  Julemusikk over høyttaler møtte oss i døra. Riktig stemningsfullt  og julelig.

Kameratskapskomiteen vartet opp med gløgg med rosiner og mandler, I tillegg hadde Ragnar Enger med seg håndsmurte lefser med sylte, med og uten sennep.

Møte ble åpnet av president Undis som leste opp bursdager.
Kveldens 3 minutter var ved Knut Syljuåsen som filosoferte over de amerikanske presidentene og den norske konge rekka..  Hvorfor het ikke Håkon den 7.  Håkon 9, og Olav den 5.  Olav den 6.

Morten Samuelsen leste et dikt av Vigdis Hjort  om ikke å bli,eller å bli full på julaften,

Diktet var tatt fra et blad som heter Juleroser utgitt av Herborg Kråkevik
Kjell Rudlang fra Kolbu fulgte opp med 2 dikt av Hans Børli. Dikt om Jultreskogen og Dompaper på fuglebrettet på ekte totendialekt..
Tilslutt kom Morten Samuelsen med et dikt av Andre Bjerke, tatt ut fra en bok skrevet av en hjertelege, Diktet Den siste glede som endte med spørsmålet om han kunne unne seg et juletre.
Vinflaske ble vunnet av Georg Jensen. Lefsepakke av Laila Strand Nilsen,

12.12.2018 EGOFOREDRAG AV ROAR LØKEN LUNDER  

Tre minutter utgikk. Som erstatning leste presidenten en fortelling av alf prøysen.

Roar er født, oppvokst og bosatt på Nerby gård ved Gjøvik. Han fortalte historien om hvordan familien kom til Gjøvik. På gården dyrket de jordbær, bringebær og kirsebær. Landbruksutdanningen tok han ved Valle Landbruksskole på Lena, før han tok artium. Juristutdanningen tok han ved Universitetet i Oslo. Har hatt forskjellige stillinger innenfor Arbeids- og velferdsetaten. I dag arbeider han i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i Oslo. Samboer med Gry og har to bonusbarn

5.12.2018

kaffemøte  på Mølla

Det møtte 17 medlemmer og dagens 3 minutter-holder Ole Solberg hadde melt forfall på kort varsel. Kjell Rudlang hoppet inn og fortalte om ferietur til Jordan og besøk i Israel og bading i dødehavet som ligger 400 meter under havoverflaten og blir stadig saltere .President Undis pratet om noen Rotarysaker og ellers gikk praten om løst og fast.

28.11.2018

Bok og Rakfiskaften med ledsagere 28.11.18 på Mølla

 Det møtte opp 49 medlemmer og ledsagere til vår tradisjonelle førjuls fest. Bordene var pent pyntet av kameratskapskomiteen og ga en fin ramme rundt arrangementet.

Unni Blekastad fra Norli holdt foredrag med innføring i årets nye bøker. Hennes anbefalinger startet med Coffin Road av Peter May, En grav for to av Anne Holt, Niklas Natt og Dag-1793 osv. Etterpå ble det servert god, passe raket fisk for de flestes ganer.

Lotteriet ble gjennomført med mange flotte bøker som premier og på en morsom og grei måte. Det ble en veldig hyggelig kveld og all takk til kameratskapskomiteen.

21.11.2018


14.11.2018 

Denne gang var møtet lagt til Gjøvik Kultursenter Friscena. Det møtte 18 medlemmer og 16 ledsagere. Vi fikk først ca tre kvarters innføring i Resonans sin historie og hverdag. De tre foredragsholderne vekslet med å fortelle sin del av historien. Resonans er en frivillig gruppe som setter opp ti konserter i året. De har et budsjett på ca 500.000 kr og er avhengige av offentlig støtte. Både kommune og fylkeskommune bidrar. Billett salget står for ca en tredjedel av inntektene. Opplegget er intimt med nær kontakt mellom kunstnere og publikum. Etter forestillingene spanderes CANAPE og et gratis lodd til alle ute i resepsjonen. Der får du kjøpt forfriskninger og har anledning til å bli kjent med kunstnerne og andre deltagere. Resonans og dets publikum har allerede gitt Gjøvik et godt rykte blant kunstnere i inn- og utland slik at de gjerne kommer igjen.

Alle hadde kjøpt billett til konserten som fulgte med fiolinist Birgitte Stærnes og pianist Helge Kjekshus. 

7.11.2018 Årsmøte31.10.2018

 President Undis Scheslien åpnet møtet med diverse informasjons- og rotarysaker.

Kveldens 3-minutter var ved Tor Odd Silset. Han tok utgangspunktet i klubbens besøk hos Kristian på Bråstad Nedre for noen uker siden, - der vinsmaking av gode franske viner stod sentralt. Men vinhøstene har ikke alltid vært gode, heller ikke for ca 160 år siden, da en katastrofe rammet europeisk vinproduksjon, - grunnet insektangrep på vinstokkene. Sykdomsproblemene ble etter hvert løs, heldigvis for oss i dag!

Kveldens hovedpost var visningen av en presentasjonsvideo klubben har laget, - for å vise fram det store Rotary Global Grant prosjektet i Litauen, som Gjøvik Rotary har vært med å starte. Denne videoen ble også vist under Distriktskonferansen i Molde tidligere i høst.

Prosjektet har som målsetting å forebygge selvmord i Litauen. Selvmordsraten i landet er i dag Europas høyeste. Prosjektet er fullfinansiert med i alt 91.700 dollar og vil omfatte i alt 353.000 innbyggere i 11 kommuner spredt over hele Litauen.

Sammen med vår vennskapsklubb Anyksciay i Litauen vil vår klubb i en 3-års periode bidra med så vel faglig rådgivning som prosjektstyring.

Ragnar Enger oppfordret medlemmene til å delta på The 110th Rotary International Convention i Hamburg, i tiden 1. – 5. juni 2019. De som har planer om deltakelse bør melde seg på snarest, da det kan bli mangel på hotellrom i nærheten av konferansestedet. Dessuten vil påmeldingsavgiften etter hvert øke når fristen nærmer seg!

Petter Børde minnet oss om konserten «Danser og Romanser»  med Resonans som går av stabelen den 14. november i Black-Box. Før konserten, kl 19:00, - blir det for oss Rotaryanere en orientering om aktiviteten til Resonans. Pr dato er 22 Rotaryanere med følge påmeldt. Petter oppfordret oss til å benytte anledningen til å høre god musikk!


24.10.2018 Besøk på Fontenehuset


 

Vi 20 medlemmer som møtte opp ble hjertelig tatt imot av Kirsti Østhagen. Se vedlagte bilde der hun poserer foran skryteveggen i kjelleren. Hun holdt et forrykende og friskt foredrag om Fontenehuset og dets funksjon. Hun var assistert av en av husets faste medlemmer og en praktikant som serverte kaffe og kaker.

Huset er en testamentarisk gave til DPS Gjøvik og leies ut til Norske Kvinners Sanitetsforening som er eier av Fontenehuset Gjøvik.

Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Her jobber medlemmer og medarbeidere sammen for å løse oppgaver. Fontenehuset er et amerikansk konsept med over 300 hus over hele verden. Det startet i 1948.Det er et frivillig tilbud og alle møter er åpne for alle. På Gjøvik er det for tiden 36 medlemmer og 29 prøve medlemmer. Så huset er allerede i ferd med å bli for lite etter 8mnd drift. De er 3 ansatte med et årsbudsjett på ca 3,5 mill og er avhengig av offentlig støtte.12 medlemmer møter på snitt opp hver dag og det er åpent mandag til fredag fra 08:00 til 15:30.Frivillighet,relasjoner og likeverd er grunnleggende verdier. Her kan du få personlig hjelp til mestring av utfordringer du syns er vanskelige. De som er på huset blir godt kjent, skaper gode relasjoner og nye vennskap oppstår. Medlemskap er frivillig og gratis. Det samme er deltagelse i arbeidsfellesskapet. Huset har eget kjøkken som daglig serverer mat til medlemmene.

Fontenehusets HMS:HØRT-MØTT-SETT

På Fontenehuset kan du få hjelp til å gjenoppta studier, jobbsøking eller prøve deg litt i arbeidslivet. Huset har kontakt med 3-4 arbeidsgivere for utplassering av medlemmer, men ønsker seg flere.

Nils Petter Kyseth


17.10.2018 Guvernørbesøk 

1)Presidenten ønsket velkommen til medlemmer og Distriktsguvernør Arvid Blindheim.   Åpnet møte med Vazlinasangen. akkompagnert av Yngve Narum.                    

2)Peter Huuse informerte om teatret «Danser og Romanser» 14.nov. Åpent for ledsagere og påmelding innen onsdag24.okt.                                                               

3)Harald Bakke informerte om julegryta og ba alle sette seg opp på vaktlista som ble sendt rundt.  CC og Falkehjørnet.                                           

3-minutter ved Kirsti Sataslaatten. Snakket om Fluortannkremens betydning for den den gode tannhelsen tross økende forbruk av søtsaker. Stort utvalg av typer Fluor-tannkrem, noen mot ising, andre mot aphter/sår.                                                        

Foredrag ved DG Arvid Blindheim.  Fornøyd med klubben vår og dens prosjekter. Startet Vestnes Rotary som 29 åring. 31 medlemmer hvorav 10 kvinner.

Håper på økende antall kvinner også i Gjøvik Rotary som han sier står støtt på egne ben.

Ragnar Enger og Georg Jensen vært på Convention i Toronto.  Neste i Hamburg.                            

Referat V/ Kirsti Sataslaatten 

10.10.2018 Dugnad Eiktunet


18 Rotarianere deltok i den årlige ryddingen av utearealene på friluftsmuseet før vinteren.
Kaffemøte 3. oktober 2018

 3-minutter

Presidenten åpnet møtet, ønsket velkommen og leste opp gratulanter siden siste møte.  Det var 22 medlemmer tilstede.

 Dagens 3-minutter ble holdt av Morten H. Samuelsen. Han hadde vært på ferie og på en solseng på stranda leste han en bok; Ved Chesil Beach av Ian McEwan.  Temaet han fokuserte på med utgangspunkt i beretningen i boka var det Å SNAKKE SAMMEN. Å snakke Sammen, ikke Om hverandre, men altså TIL og MED hverandre.

 Han understrekte det å lytte til andre mennesker, ta ting i beste mening, vise forståelse og dele ut raushet. ÅPNE opp i stedet for å BEGRENSE. Være nysgjerrig og oppriktig interessert i den andre og dennes meninger og holdninger.

 Foredrag 

Det var et ekstra foredrag som tok kaffemøtet denne gangen med temaet Lepra. Rebecca Jonsson – datteren til Ulf holdt et knakende godt, informativt foredrag om kanskje et smalt tema, men med hennes dybdekunnskap ble dette svært interessant.

 Rebecca Jonsson er lege og hadde en lang studieperiode ved Leprosy Mission i Nepal. Vi fikk vite at Lepra – spedalskhet – er en kronisk infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium lepra som angriper i hovedsak hud og nerver og dette er en gammel sykdom. 

 Lepra kom til Europa via korstogene, avtok på 1500-tallet. Lepra var en viktig årsak for etablering av de første sykehusene/hospitsene i Europa, ofte drevet av kirken. Lepra blusset opp igjen i Europa på 1700- og 1800 tallet, hvor Norge var et av de hardest rammete landene, særlig Vestlandet. I 1411 ble det første sykehuset for Lepra i Norge etablert, St. Jørgens hospital i Bergen.

 I 1874 ble leprabakterien oppdaget som årsak til spedalskhet, av Armauer Hansen i Bergen. Bergen var på denne tiden et internasjonalt leprasenter, med den største konsentrasjonen av leprapasienter i Europa.

 Rebecca Jonsson kunne berette at det er over 200 000 nye tilfeller årlig og i 2016 ble det rapporter tilfeller fra 145 land.

 Lepra smitter via dråpesmitte fra nese, det er lang inkubasjonstid på 2-10 år og bakterien foretrekker celler i huden og cellene som isolerer nervene. Den gir derfor sykdom og symptomer fra hud og nerver.

 Det kan komme ulike komplikasjoner ved spedalskhet. Dette kan være nerveskader med tap av følelse med følgende skader på fingre/tær som ofte medfører infeksjoner og nekrose, eventuelt behov for amputasjon. Det kan forekomme lammelser av større nerver, typisk droppfot og dropphånd. Pasienten kan miste funksjon i øyelokk som kan føre til blindhet.

 Rebecca Jonsson avrundet sitt interessante foredrag med å si litt om sosiale og økonomiske konsekvenser. Hun poengterte at sykdommen fortsatt er assosiert med stor grad av stigma. Sykdommen er ikke dødelig, men en viktig årsak til funksjonsnedsettelse globalt. Hun viste til to eksempler på hvor mye familier kan miste av sin inntekt på behandling og tapt inntekt.

  Hun ble stilt mange spørsmål etter foredraget – dette var et foredrag som vekket interesse hos en lydhør forsamling. 


19.09. 2018 Foredrag ved Ragnhild Skarpen, Fra internasjonal IT til lokal virksomhet


President Undis ledet møtet og informerte om Rotary-saker.

Dagen 3.Minutter var ved Finn Rønning som tok fram noen sider ved de ny TFFreglene (Trafikkforsikringsforeningen), TFA (Trafikkforsikringsavgifen) og måten registrering av bil, kjøp/salg av egen bil vs forsikring skal gjøres.

Kveldens hovedprogram var; 

Foredrag ved Ragnhild Skarpen, Fra internasjonal IT til lokal virksomhet; Skarpen.jpg

Det kom til et punkt der det sto mellom å bli administrerende direktør i et amerikansk eid IT-selskap eller flytte hjem.

Det sier Ragnhild Skarpen (53) etter nylig å ha vendt hjem til Gjøvik etter 30 år – de siste av dem i ledende stillinger – i IT-bransjen i Oslo.

Arbeidsgivere har vært selskaper som Telenor, Sun Microsystems, Oracle og Hewlett Packard.

De siste seks årene har hun vært en del av toppledergruppa hos Hewlett Packard Norge AS på Fornebu. Her sa hun sist år takk for seg for å bli rådgiver for IKT-innovasjon hos Total Innovation i Gjøvikregionen.

I sin nye jobb skal hun bidra til næringsutvikling, bedriftsetableringer og jobbskaping i IKT-bransjen i Gjøvik og omegn.

Kom til et punkt
- I en alder av 53 var jeg kommet dit at det sto mellom å bli administrerende direktør i et amerikanskeid IT-selskap eller flytte hjem til Gjøvik. Jeg valgte det siste. Først og fremst fordi jeg ønsker en aktiv fritid med trening hele året, men også fordi jeg har lyst til å bidra med min erfaring og kompetanse til byen jeg vokste opp i, sier Skarpen.

Det ligger mye kjærlighet til Gjøvik bak Ragnhild Skarpens valg om å bidra til lokal IT-vekst.

Hun var en av disse skoleflinke jentene som flyttet ut av distriktet for videre utdanning og karrierer andre steder. Dette er et fenomen som brukes som noen av forklaringene på hvorfor næringsliv og maktposisjoner i Gjøvik er så mannsdominert.
- Etter videregående dro jeg videre til universitetsstudier innen psykologi i Oslo og deretter Norges Markedshøgskole. På tidlig 1980-tall var høyere utdanning i Gjøvik sykepleierhøgskolen, BI og ingeniørskole. Det var ikke noe av dette jeg ville, sier hun.

Referent; Finn Rønning


12.09. Programforandring pga forfall, Kaffemøte med flere interne bidrag

1.- Presidenten åpnet møtet og gav div informasjon.

 2. – 3 minutter var ved Kjell Rudlang som hadde som tema bier: På verdensbasis er bestanden av insekter som er nødvendig for pollinering av frukter/grønnsaker etc sterkt redusert.  Årsakene er mange, bl annet ble det påpekt negative effekter av sprøyting, hovedsakelig av beisemidler og Roundup/glysofat.

 3. – Georg Jensen : Oppfordret til å delta på den nye «guttekaffen» som er etablert  i Gjøvik.  "Herrekafe" er hver tirsdag fra 1800 - 2000. Lokaler er Røde Kors i Heimdalsgata.

 Videre orienterte han om prosjektet "selvmordsforebygging i Litauen".

 4.- Ole Bjerke orienterte om «felles møtet» som ble avlyst.  Det ble i forkant skaffet til veie en del gevinster for utlodding.  Oppfordrer til å ta med kontanter på møtene framover for å kjøpe lodd.

 5.-  Presidenten minnet oss på at det er Skaldyraften den 26. september 2018.

 05.09.2018 Kaffemøte på Mølla

Treminutter ved Lasse Rindahl

 Ragnar Enger gikk gjennom og forklarte Rotarys datasystemer for oss.

Det enkleste er å bruke Rotarys hjemmeside som utgangspunkt, og navigere videre herfra.

 Det er et felles innloggingssystem for alle sider i Rotary, og en får tilgang til grupper og områder en har i kraft av medlemskap og verv. Vi fikk en fin demonstrasjon av innlogging og sideoppbygging på projektor, samt at Ragnar gikk gjennom flere av sidene i systemet og viste innhold og funksjoner. De tilstedeværende medlemmene ble oppfordret til å utforske videre selv, det er tydelig at det er mye som er både interessant og nyttig i datasystemet vårt.

 Georg informerte litt om Suecide Prevention i Litauen. Georg skal presentere prosjektet på distriktskonferansen i Molde, og TRF har godkjent søknad om prosjektstøtte. Det opprettes en web-side der en kan følge prosjektets fremdrift.

29. august 2018

Braastad Nedre Gård

           

Denne onsdagen var det bedriftsbesøk på Nedre Braastad Gård eller «Nigarn» på folkemunne hos Kristian Braastad. Den er en av tre Braastad gårder som en gang i tiden var en storgård. De andre er Nordre Braastad eller «Bortigarden» og Øvre Braastad eller «Oppigarden». Opprinnelig navn var: Broderstader fra 1364. Kristian er tolvte generasjon i fast linje på gården. Men atten generasjoner har holdt til her. Navn med ending stad stammer helt fra 1000 tallet. Kristians far og onkel har holdt på med slektsgransking i mange år og vi fikk høre mange detaljer om slekt opp gjennom årene. En sterk slekt, Kristians mor er over 100 år og hans far ble 96 år.

Det var dekket opp med to vinglass til alle deltagere. De ble fylt opp med vin fra Bordeaux. Den første var en Merlot vin fra 2008.Den andre en Cabernet Sauvignon fra 2004.Og mens vi smakte på vinen fortsatte Kristian sin fortelling. Et sted på 1400 tallet ble gården delt i tre. Først en to deling, så en søsterpart. (Mindre del) Nedre Braastad gård er på 320 da dyrket mark og 3000 da skog. Kristian solgte ut Monssveen for ca. 15 år siden. Han driver ikke med dyr.

Vi fikk en innføring i Fransk vin fra Bordeaux og gode og dårlige sesonger. Kristian er en selvlært vinekspert med ca. 400 vinflasker i kjelleren.

Dagens bygningsmasse ble oppført mellom 1804 og 1832 i furu fra egen produksjon.

Vi fikk høre historien om Sverre Braastad født 1899 som ble vinselger hos Jarnac i Frankrike og som tok over Tiffon Cognac som i dag produserer Braastad Cognac for blant annet det norske market.

Som utmerket avslutning serverte Kristian en smaksprøve på gammel XO Superior Braastad Cognac.

Takk for en meget hyggelig kveld.

22. august 2018

Sted: Mølla

STOLPEJAKTEN – BLI SPREK I DITT NÆRMILJØ

3 min. ved Bjarne Palm omhandlet alunskifer og utfordringer denne gir utbyggere, når den må fjernes og deponeres og for oss alle med boliger i strøk med mye alunforekomster.

Kveldes foredrag ved Arnfinn Pedersen: « STOLPEJAKTEN – BLI SPREK I DITT NÆRMILJØ»               Bakgrunnen var å lage en gratis fysisk aktivitet og gjøre orientering tilgjengelig. Konseptet er å finne stolper ved hjelp av kart. Det er forskjellige vanskelighetsgrader fra lett til svært utfordrende. Teknologi blir tatt i bruk og mobiltelefonen kan brukes både til kart og til registering og med GPS om man vil.   Stolpejakten startet opp i Gjøvik i 2013 og var tuftet på Karlstads versjon i Sverige, men er sterkt videreutviklet. Stolpejakten bredde seg raskt og i 2017 var det 56 arrangører av stolpejakten i 60 kommuner og 9 bydeler i Oslo.  Målet for 2018 er å få flere lokale arrangører, være tilstede i landes 19 fylker, sikre finansiering og utvikle den digitale plattformen. Sentral har stolpejakten Gjøvik støtte av Sparebankforeningen DNB/ Gjensidigestiftelsen. De lokale arrangørene støttes av Fylkeskommuner, Kommuner og lokalt næringsliv.


15. august 2018
Presidentens møte

Årets andre møte var viet til Undis Scheslien, klubbens president for Rotary-året 2018 - 2019.

I sin tiltredelsestale la hun vekt på betydningen av Rotarys internasjonale satsinger, og at det for tiden drøftes forskjellige prosjektalternativer for videre innsats.

 

Et viktig arbeid for klubben i 2018 - 2019 vil være å bygge videre på og videreutvikle den langtidsplanen som ble etablert under Bodils presidentperiode. Et godt program, medlemsutvikling, sosiale sammenkomster og dugnader ble framhevet som sentrale aktiviteter ved gjennomgangen av de enkelte komiteenes mål for året.

 

Særlig fremhevet ble klubbens internettside, som presenterer klubben på en forbilledlig måte.

 

Tre-minutteren var ved Inge Opheim, som snakket om bobilferie og forholdet til allemannsretten.


8. august 2018
Kaffemøte på Mølla

Nyvalgt president Undis ledet møtet.

Georg og Ragnar orienterte om sin deltakelse på Rotary Convention i Toronto, Canada.
Fra åpningsseremonien 

Dette er arena for kunnskap om Rotary, nye bekjentskaper og inspirasjon til videre arbeid i organisasjonen.
I år var det 25 600 deltakere fra 150 land. Vi var ca 50 fra Norge, hvorav 5 par fra vårt Distrikt.
Vårt hovedinntrykk er at arrangementet bar preg av høy kvalitet i alle ledd, med god logistikk og en rekke flotte foredrag.

20 juni 2018
Grillaften med presidentskifte. Kvelden hadde mange høydepunkter som presidentskifte, medlems opptak og utdeling av Paal Harris. 
Maten og stemningen var som vanlig førsteklasses. 


Presidentskifte ble gjennomført i verdige former. Undis Scheslien overtok presidentvervet fra Ole Bjerke.

Medlemsopptak og utdeling av Paul Harris, se omtale under fane "nyheter"

13 Juni 2018
 

Sted: Mølla

3-minutter ved undertegnede, som gav et lite innblikk i hva Norges Bygdekvinnelag med fylkeslag og lokallag står for. NBK er en frivillig organisasjon med en visjon om å være en møteplass for aktive kvinner som ser betydningen av et aktivt bygdemiljø og primærnæringen både nasjonalt og internasjonalt.

Kveldens foredrag – Cyberforsvaret ved underdirektør v/Cybersikkerhetstjeneste Sigmund Lien.

Cyberforsvaret har en viktig rolle i å være pådriver for forbedring/utvikling av IKT i forsvaret. For å øke forsvarets operative evne og øke økonomisk gevinst gjennom modernisering av forsvaret.

Alle grenene av det norske forsvaret er like viktig og Cyber er en del av dette. En viktig funksjon er å legge til rette for forsvarets operasjoner og virksomhet ved å sikre funksjonell innretning av Cyberforsvaret gjennom 5 underavdelinger:

1.     Militærmanøver

2.     IKT-tjenesten

3.     Cybersikkerhet

4.     Fagskole

5.     Basedrift

Dette viser at Cyberforsvaret er avhengig av forskjellige kompetanse for å løse sine oppdrag.

 

Cyberforsvarets oppgave primært og interesseområde er forsvarssjefens operasjon i fred, krise og krig. IKT er viktig i alt dette. Innføring av digitale særegenheter og særpreg skjer veldig raskt. Man regner med 6 trussel aktører - 3 regnes som IKKE så alvorlige og 3 regnes som alvorlige.

Høygraderte systemer er svært vanskelig tilgjengelige og de er derfor avheng av samfunnet og samfunnet av dem. For å kunne løse sa funnets cyberutfordringer må det være tillit og samarbeid mellom samfunn og Cyberforsvaret.

Et av Cyberforsvarets ansvarsområder er å etablere og opprettholde forsvarets handlingsrom i cybertjenesten i det digitale rom for å beskytte IKT systemer mot digitale trusler fra både militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets oppgave er å være leverandør av IKT-tjenester.

Ref. Laila.  

6. Juni 2018
Deltager på årets RYLA fra vår klubb ,             , fortalte om gode erfaringer fra sin deltagelse.

Erfaringer og opplevelser fra besøk hos Anyksciai Rotaryklubb ble presentert av reisens deltagere. Innholdet i presentasjonen finnes på Friendship club .


Onsdag 30. mai 2018
26 medlemmer samt 4 prospektive medlemmer var til stede.

Presidenten ledet møtet.
3 min var ved Yngve Narum som resiterte Odd Børretzens «Morgenstemning fra Bøler».

Egoforedrag av Lasse Rindahl.
Født og oppvokst på Løvøya i Steigen kommune. Fikk egen båt 6 år gammel.
Tok landbruksutdannelse som agronom ved Kleiva Landbruksskole. Jobbet som mannskap på fiskebåter i ferier etc. Militærtjenesten ble avtjent på kystvaktskipet KV Andenes. Jobbet så som mannskap på større fiskebåter.
Tok høyere utdanning på Norges Fiskerihøyskole som er en dal av universitet i Tromsø. Satt 2 år som styremedlem i universitetet, hvor han også ble ansatt som forskningsassistent og deretter forsker. Så ansatt som forsker på Fiskeri og Havbruk i Sintef. Er nå ansatt som teknisk sjef i Mustad Autoline på Gjøvik, hvor han bor med sin samboer.23 Mai

Referat fra besøk hos billedkunstner Einar Sigstad på Sigstadplassen på Biri. Bilder i skauen – 23. mai 2018.

 Sigstad møtte oss på Sigstadplassen.


 Sigstad arbeider med maleri, tegning og grafikk. Mange av maleriene er store i et naturalistisk formspråk, der ofte fremmede elementer er satt inn. Sigstad er autodidakt som maler, men har studert filosofi og litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo. Han debuterte på Høstutstillingen i 1989. Han er tildelt flere stipendier, og har hatt mange offentlige utsmykningsoppdrag.

Sigstad har også gitt ut flere bøker.

Trestrukturen i tresnittene er et kjennemerke på grafikken hans. Motivene spenner fra lyriske naturstemninger til humoristiske og samfunnskritiske bilder.

Sigstad viste oss hvordan han lager tresnitt. Til tresnitt bruker han plank av seinvokst furu. For å få fremtrestrukturen, kjøres platene gjennom pressa med høyt trykk. Vanligvis brukes en plate for hver farge, mellom 3 og 13 plater, avhengig av motiv og teknikk. Hvert enkelt eksemplar farges og trykkes hver for seg. Derfor blir hvert enkelt trykk en original, ingen vil bli helt like.

Sigstad gjennomgikk en av de største bilene sine for oss som består av utrolig mengder med markblomster. Her har kunstneren hentet alle de ulike blomstene fra ulike steder og malt blomst for blomst. Arbeidet tok flere måneder og består av flere tusen blomsterslag.

  

Sigstad forbereder nå en utstilling på Grette Gård i Søndre Land i forbindelse med hans «hyllest til Etna» der kunstneren har vandret fra kilden til Etna og hele elven ned. Utstillingen kan du besøke i dagene 15. – 17. juni i forbindelse med en større utstilling TID FOR TØMMER.

Besøket ble en innholdsrik opplevelse for medlemmene


16 Mai 
Møtet var dugnad på skibladner . Mer info på prosjektsiden25. april 

Vi samkjørte i private biler til Lillehammer, for et bedriftsbesøk hos SWIX. Der har det bygget et flott bygg på 10.000 kvadratmeter, der 3.000 kvadratmeter benyttes til produksjon, butikk og kontorer, og resten til lager.

Vi ble møtt av Harald Bjerke, som tok oss igjennom historien til SWIX, krydret med mange historier fra mesterskap og utøvere. Selv var han en aktiv utøver i yngre dager, og han var en av de første som reiste på skistipend til USA.

SWIX ble lansert i Sverige i november 1946, av legemiddelfirmaet Astra. Navnet er trolig basert på SKI WAX = SWAX, som var litt vanskelig å si, så derfor ble det SWIX.

All produksjon ble flyttet til Norge i 1964. Skistavfabrikken Liljedahl på Lillehammer ble kjøpt opp av SWIX i 1974, og i 1978 kom SWIX på norske hender, med Andresen (tobakk) som eier. I 1986 ble SWIX samlet på ett sted, idet de flyttet all virksomhet til Lillehammer. 60% av verdens forbruk av skismøring produseres nå på Lillehammer.

SWIX har alltid vært tidlig ute med nye produkter. Blant annet ble nevnt skismørevokser for forskjellige temperaturer og fargekodingen av dem, grønn, blå og rød,  smørejernet i 1948, og ikke minst CERA-F i 1988. Tidenes mest suksessrike skismøring.

Skivoks bestod inntil da for det meste av diverse oljer, parafiner og gummi. Med fluorkarbonene kom et tilsatsmiddel som ikke trekker vann, og som dermed forhindret ising og adhesjon mellom snø og ski.

Det har vært fokus på fluorforbindelsenes påvirkning på miljøet. Ifølge Bjerke vil ikke en fluorforbindelse i fast form ha noen nevneverdig påvirkning på miljøet, like lite som den fluorforbindelsen som vi bruker i kasseroller og stekepanner for å forhindre at maten brenner seg fast. Det årlige forbruket i verden av fluorkarboner til skismøring er forøvrig på beskjedne 1500 kg.

Etter møtet fikk vi anledning til å se og handle i butikkens rikholdige utvalg av produkter.  18.April 2018

Georg Jenssen orientere om helgens tur til vennskapsklubben i Anykschiai i Litauen. De blir tre par og fem single som reiser. Totalt 11.
Dagens 3minutter var ved Nils Petter Kyseth som pratet om kreft og senskader.
Kveldens foredragsholder var forfatter Hans E. Anonsen. Han har bred erfaring fra toppledergrupper i næringsliv og finans. Han har vært styreformann og styremedlem i diverse organisasjoner.
Han ga oss ved hjelp av noen historier en god forståelse av hvordan stress kan flytte fokus fra det som er viktig til underordnede detaljer. Videre tok han for seg dynamikken i en ledergruppe. Hva som bør være dens fokus og at handling må skje her og nå.
Det var anledning til å kjøpe hans bok.

4. april

Presidenten ønsket velkommen og oppfordret medlemmene til å komme med forslag til nye medlemmer. 

3-min var ved Halvor Korshavn som tok for seg den nylig avsluttede Vinter OL, hvor Norge ble beste nasjon. Hva dette betyr for folk og land er av stor betydning. Det kan sammenlignes med "New AirPort" i Tyrkia. Flyplassen i Istanbul skal bli verdens største med et årsvolum på 150 mill passasjerer. Til sammenligning har Gmoen  28 mill passasjerer. Flyplassen tas i bruk i oktober i år, og offisiell åpning er 20. februar 2019. Terminaler og bygg er designet av et norsk firma med 200 arkitekter som holder til på Majorstua i Oslo.

Det er god hjelp å ha en vinnerkultur i vår idrett og vårt næringsliv. 

20. mars 

Hunn/Gjøvik Rotaryklubb arrangerte et Intercitymøte på Madshus skifabrikk den 20. mars, og der deltok også medlemmer fra Gjøvik Rotaryklubb.
Driftsdirektør Tom Bjerregård tok oss i mot og ønsket oss velkommen. Han fortalte oss historien om Madshus, hele veien fra den spede begynnelse i fjøset til Martin Madshus i Vardal i 1906, gjennom de vanskelige årene på 70-tallet, og fram til dagens moderne produksjonsbedrift. 
Møterommet for kvelden var et show-room der vi kunne få et inntrykk av bredden i produktporteføljen, samtidig som vi fikk informasjon om tankene, forbedringene og innovasjonene som har skapt dagens merkevare og posisjon. Vi var til og med så privilegert at vi fikk et glimt av nyhetene for neste sesong!  
Deretter fikk vi en omvisning i produksjonen, som foregikk i lyse, trivelige og ryddige lokaler. 
Vi satt igjen med en udelt oppfatning av at Madshus er målrettet, framoverlent, dyktig og innovativt, og at medarbeiderne i alle ledd er stolte av bedriften sin. 
Vi takker for at vi fikk anledning til å komme på besøk. 

7. mars

Gjøvik Rotaryklubbs tradisjonelle Torskeaften ble holdt i kjente former, med skrei, lever, rogn og annet tilbehør av beste kvalitet.
Stemningen var god, og praten gikk livlig rundt bordene. Vi takker kameratskapskomiteen for en godt gjennomført festaften.

 

Onsdag 21 februar 2018.

Dagens treminutter var ved Iver Jensen som snakket om den «forhatte plasten»

Dagens foredrag var ved Dag Arnesen som er nytilsatt leder av Byen vår Gjøvik. Han snakket om temaet: «Ståa i byen vår.» Arnesen fortalte litt om sin bakgrunn fra Kongsvinger og bakgrunn for hvorfor han ønsket å lede byen vår Gjøvik. Han hadde bakgrunn fra og har jobbet med omdømmebygging og det å bygge opp stolthet om det være seg en forening eller en by.

Byen vår Gjøvik er organisert som en forening som er eiet av: Gjøvik Handels og Næringsforening, Gjøvik Gårdeierforening, Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Kommune. Foreningen skal være et fellesskap som sørger for at ulike aktører møtes for sammen å skape utvikling og vekst for Gjøvik. Gjennom Byen vår Gjøvik skal byen utvikles til en offensiv og aktiv handelsby, og gjøvikensere skal bli stolte av hva Gjøvik har å tilby egne innbyggere så vel som tilreisende. Samtidig samler man kreftene og staker ut kursen for hvordan et urbant sentrum kan bidra til at Gjøvik skal bli mer attraktivt. Foreningen jobber med byutvikling, arrangementer og aktiviteter i byen, markedsføring, profilering og omdømme. 

31. januar 

Dagen var avsatt kaffemøte. 
3 min. var ved Tom E. Henriksen, som brukte sin tid til å se på fordeler og ulemper ved El-biler.
Er de så miljøvennlige som det påstås, hvis man legger hele miljøregnskapet, fra produksjon til bruk, til grunn?
 
Resten av dagens møte brukte presidenten til gjennomgang av den 3 års strategiplanen til Gjøvik Rotaryklubb.
Den ble forøvrig sendt ut som vedlegg i mail fra presidenten, slik at alle kan lese og sette seg inn i planens innhold. 

17 Januar

Kasserer Yngve fortalte om et økonomisk bra ½ år med 10000 i momsrefusjon og overskudd på møter og fester.  
 
3min var ved Nils Terje Haavi: How Bad are Bananas?: The Carbon Footprint of Everything, hva kan vi enkelt gjøre selv for å redusere CO2 belastningen.  
 
Kveldens foredragsholder var Elin Enger, daglig leder Den Norske Turistforning(DNT) Gjøvik og Omland. DNT Gjøvik & Omegn har 143 turer, kurs  og aktiviteter på programmet for 2018!  
Vi arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. DNT Gjøvik og Omegn har over 2700 medlemmer i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land, og er lokalforening for  Den Norske Turistforening, som er Norges største friluftsorganisasjon Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. 
Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Den Norske Turistforening har 500 hytter og rundt 20 000 kilometer merkede sommeruter over hele landet. I tillegg merker vi 4300 kilometer vinterruter i Sør-Norge. Svært mange av DNTs hytter er låst med DNTs standardnøkkel. Medlemmer kan låne den mot et depositum på kroner 100.
DNT Gjøvik og Omegn stiller med frivillige som hjelper til med aktiviteter, turquiz og å gi råd og tips. I Nordre Land foregår det hele på Gutukollen, og i Hunndalen feirer vi på DNT Osbakken, Skumsjøvegen 590. -

Vi håper at Kom deg ut-dagen kan være startskuddet for en aktiv vintersesong. Har man lyst til å treffe nye turvenner, er dette rett dag å bli med på. Her blir det ein fin miks av turglade små og store, sier Elin Enger i DNT Gjøvik og Omegn. Barnegruppe. Ungdomsgruppe, seniorgruppe.  Foreningen har et aktivt program som kan finnes på websiden  https://gjovik.dnt.no/ Hytter: Torsetra, Osbakken, Mæhlumsetra, Vesterås, Fogdehytta og Vollumsætra. 

3. Januar 2018
 

Kveldens foredrag var ved master-student Morten Asplin Gauslaa. Hans tema var «Bærekraftig utvikling», hva det er og hvordan det vil påvirke fremtidens økonomiske systemer og bedriftene som skal operere i disse.

Viktige parametre vil være verdens økende befolkning, klimaendringer, tilgang på rent vann, forurensning av verdenshavene og fordeling mellom fattige og rike. Vesentlig ubalanse her vil trolig føre til konflikter, flyktningestrømmer og trusler mot naturens mangfold.Brundtlandkommisjonens uttalelse fra 1987 synes å sammenfatte hvilken samfunnsutvikling som tilrådes:

“Samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.”

Grafisk framstilt bør vi tilstrebe å havne i det gule feltet nedenfor, hvor både sosiale, miljømessige og økonomiske forhold er best mulig ivaretatt   

Foredragsholderen i Samtale med Helge Braastad3-minutteren var ved Ragnar, som ga en kortversjon av Rotarys motto, formål og satsingsområder lokalt og internasjonalt. 


20 Desember
Møte var julemøte med lefse og gløgg. Tidligere medlem Dag Landmark var invitert og holdt ett kåseri over temaet Juleglede. Han vevde inn mange situasjoner med  julegledeinnhold.  
Fra klubbens medlemmer kom flere innslag om positive opplevelser som vakt på Frelsesarmeens julegryte. Under nyheter er fins omtalen av vårt  Julegryte vaktarbeid i lokalavisen.


13 Desember
Kveldens foredrag var ved klubbmedlem Nils Terje Haavi. Han tok for seg IBM og IKT historie fra tidlig fase og til dagens situasjon. En spennende reise som klubbens medlemmer har erfart på kroppen. Klubben ønsket seg ett nytt foredrag som skulle ta for seg utviklingen fra dagens situasjon og framover de neste ti år. Kanskje en krevende oppgave.

 3 minutter var ved Georg Jenssen og han benyttet muligheten til å takke for Paul Harris utmerkelsen. Han satte spesielt pris på at initiativ både i rollen som leder av Vennskaps klubbkomiteen og som Assisterende Guvernør  ble lagt merke til og satt pris på.

6 Desember.
Møte var kameratskap aften med Rakfisk og bøker. Møtet ble av beste merke. Norli bokhandel ved informerte om årets bokhøst og det ble notert flittig for å sikre seg julegavegodbiter. Kjell og Knut bidro både med sang ,stev og historier så det ble en munter aften. I tillegg var det opptak av  ett nytt medlem Roar Løken Lunder og utdeling av Paul Harris Fellowship til Georg Benjamin Jenssen.

                                              Paul Harris fellowship til Georg JenssenOpptak av Roar Løken Lunder
29 November
Kirsti Sataslaatten hadde sitt ego foredrag i klubben.Hun ga oss i bilder
sin historie og ett inntrykk av hvem hun er.
22 November
Guvernør Wictor Sandvold gjestet klubben vår. Han hadde med seg 
verdenspresidentens vimpel til oss  og holdt ett innlegg om Rotary 
og årets motto Making a difference. 


15 November
Rune Skybak hadde sitt ego foredrag i klubben. Han ga oss ett bilde av sin historie fram til nå og ett bilde av hvem Rune Skybak er.

8 November

Møtet ble ledet av nestleder Undis Schjeslien. 

3 min. var ved Petter Børde som hadde tatt utgangspunkt i en artikkel i Aftenposten 29.10. av spaltist Knut Olav Åmås. ”Tourists i Trøbbel”.

Han kom med betraktninger om den økende turisme over hele verden og de problem det gir for natur, miljø og mennesker. Samtidig fortalte han om egne reiseopplevelser. 

Kveldens hovedpost var ved gjøvik gutten, professor Are Strandli ved NTNU, Gjøvik. Han holdt et levende foredrag og oppdagelsen av Higgs partikkel ved Cern i Sveits. 

CERN ( Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) er en internasjonal forskningsorganisasjon som er eid av 21 medlemsland hovedsakelig fra Europa. Norge har vært medlem av organisasjonen siden laboratoriet ble etablert i 1954. CERNs virksomhet er konsentrert rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse fagområdene. Senteret ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève. Verdens største partikkelakselerator Large Hadron Collider (LHC) er en del av forskningsinfrastrukturen. Akseleratoren ligger i en 27 km lang tunnel rundt 100 m under bakken. Tilknyttet akseleratoren er det fire store detektorer som heter ATLAS, CMS, ALICE og LHCb. Partikkelakselerator ble ferdigstilt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008.

 

Higgs partikkel er fysikkens dypeste hemlighet. Hovedmålet med forskningen er å forstå mer av det grunnleggende for å komme fram til ny teknologi. Det var bruk av partikkelakseleratoren LHCb som gjorde det mulig å finne Higgs partikkel. 

Moderne stråleterapi er et resultat av oppdagelsen av Higgs partikkel. 

Are Strandli fortalte om Cern og forskningen  som blir gjort der og kompliserte teorier på en spennende og forståelig måt 

Petter Børde.

Referent.


1 November
Årsmøte med valg. 
Nils Terje Haavi ble valgt til president for rotaryåret 2019-2020

25 oktober
Kaffemøte

18 Oktober
Vi var på befaring i Gjøviks nye klatrepark med Harald Bakke som guide. Her er det klatreløyper for store og små .  
Etter befaringen fikk vi en gjennomgang av fra fylkeskommunens kulturvernkonsulenter om  arbeidet med skjøtselsplan for Øverby kulturpark. 

11 oktober
Dugnad på eiktunet. Været var grått,vått og tåkete, men oppmæte var bra med 13 deltagere. Dugnaden bestod gren og kvistrydding i område med hogst, og raking av løv. Dugnaden ble gjennomført med innsats,liv og lyst. Etterpå var det kaffekos med sjefen vår han Anders Brusveen fra Mjøsmuseet.

 Gå til prosjekter for å se bildene fra dugnaden

4 Oktober

Kaffemøte som ble ledet av innkommende President Undis Schjeslien.
Hun opplyste at neste møte er dugnad på Eiktunet med fremmøte kl. 17:00
Dagens 3-minutter var ved Berit Brenni som fortalte om sine overraskende og positive opplevelser, spesielt møtene  med lokalbefolkningen takket være det å  litt motvillig måtte  benytte offentlig kommunikasjon på sin ferie i Lofoten.

 Kaffemøtets hovedtema  var ved Distriktssekretær Ragnar Enger som dro oss gjennom alle nettsidene  til Rotary, fra klubbens side til Rotary International.     
Aktuelle sider for klubbens medlemmer: 
Klubbens hjemmeside (Gjøvik Rotary)
Distriktets hjemmeside (D2305), her finnes gode instruksjonsvideoer om hvordan komme inn og evt. gjøre endringer der det er mulig på diverse nettsider.
NORFO`s hjemmeside (Norsk Rotaryforum)
RI`s hjemmeside (Rotary International)
Evt. Facebook
Den enkleste måte å finne disse er å google seg frem. Google Chrome er  anbefalt søkemotor.
Videre gikk han gjennom hvilke sider styrets medlemmer skal benytte.
Må da inn på medlemsregistret der registreres komiteer, arkiveres komite og styrepapirer, føres fremmøte etc. 
Alle klubbens medlemmer har tilgang til medlemsregistret, men kun lesetilgang for vanlige medlemmer. Kan dog endre egne personalia . E-post adr er da Id-en , passord ordnes via «account knappen»      
Medlemslista er viktig å holde ajour da den danner grunnlaget for klubbens bidrag til Distriktet og RF. 

Ragnar opplyste om at det nå er gjennomført en oppmyking i hvordan registrere fremmøte samt at det er opp til klubben å bestemme antall møter pr mnd, dog med to møter som minimum.      
Rotary har en stabil medlemsmasse på ca 1,2 millioner medlemmer på verdensbasis. En liten nedgang i   Vesten oppveies av økning i Asia og Afrika .
Innbetalinger til Rotary Foundation er ca 1 milliard pr år!
Mange bekker små……, oppfordrer alle til å gå inn på ordning med månedlig personlig trekk.

www. Rotary org er en flott kunnskapsbase!
Her finnes også klubbens «Mål og planer».
Det var en oversiktlig og fin gjennomgang, i tillegg finnes det fortsatt en del skriftlig informasjonsmateriell.

Takk til Ragnar!


20 Sept

Skalldyraften

13. September

Gjøvik Rotaryklubb fikk en uforglemmelig aften på Stenberg gård med Evald Fredholm som guide.

Vi startet med å følge veien fra Ditlevines kafe og restaurant ned mot gården.  På denne veien ser man en fantastisk utsikt der Mjøsa er synlig fra tre ulike steder.
For å komme frem til selve gården passerte vi den 30 mål store parken i engelsk landskapsstil.  Foruten hovedbygningen som er fra 1790 tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus. Anlegget står stort sett uendret fra før Lauritz Weidemann døde i 1856. Interiør i hovedbygningen og drengestua er delvis intakt fra Wiedemanns tid.
Gården ligger høyt til Toten å være, og kommer egentlig fra Sukkestad der familien Sommerfeldt bodde. Amtmannsgarden Stenberg var plass, gard og sæter frem til sorenskriver Fredrik Sommerfeldt kjøpte eiendommen i 1790 og bygde opp garden. Da hadde gården 12 små uthus som ble revet da Weidemann tok over gården i 1802.  Da Weidemann tok over gården etter onkelen sin, ble gården i stor grad endret da Weidemann hadde sin utdannelse fra København og hadde et ønske om at gården skulle se ut som et europeisk gods. 
Tett inntil hovedhuset lever det fortsatt en utrolig stor lønn som ble plantet samtidig med at hovedbygningen ble oppført. 

Vi fikk først omvisning i gårdens vognskjul. Matklokken på gården var plassert på vognskjulet noe som var uvanlig da denne vanligvis befant seg på Stabburstaket.  Matklokken ble kalt «Hungersskrella»  - dette skal ha sammenheng med  Amtmanninnens  leveregel  «Litt for lite enn litt for meget».  Maten som ble servert tjenestefolkene må ha vært i minste laget og i sterk kontrast til det som ble servert for embetsfolkene.  I vognskjulet befant blant annet vognen som Weidemann benyttet da han møtte som Eidsvollsmann i 1814. Han skal i denne vognen ha hatt med seg sitt utkast til Grunnlov. Selv om dette ikke ble benyttet som  utkast til Grunnloven mener man at flere av Weidemanns forslag kom med i den endelige Grunnloven.
Vi fikk omvisning i hovedbygningens første etasje. Bygningen var preget av at eieren hadde «god råd»,  noe som bl.a. syntes gjennom at man hadde bordkledning utvendig og panel innvendig. Panel  innvendig var i tillegg malt og det var også benyttet blåfarge som var den mest kostbare fargen man kunne ha på den tiden, da den ikke kunne fremstilles kjemisk men måtte blandes med Cobolt. 
Kjøkkenet var husets billigste rom da dette skulle benyttes av tjenstepikene.  Kostholdet besto i denne tiden i hovedsak av ingredienser som korn og melk og man laget havrelefse og vassgraut.
Men det ble servert 5 retters middager på Stenberg på denne tiden  og man importerte grønnsaker og sitroner, kanel o.a.,  noe som var ganske uvanlig på denne tiden.  Gården hadde også egen brønn med levende fisk. 
Vi fikk vandre gjennom amtmanninnens soverom – der noen av barna også sov – og stuene på rekke og rad.   Det var eget røkerom for mennene – der de samlet seg etter middagen – og her har det kanskje vært tatt viktige avgjørelser for landet vårt.  
Interiøret i hovedbygningen er stort sett de samme som de var for 200 år siden. I forbindelse med den gamle  Totenklokken som står i en av stuene kunne guiden fortelle at det i disse dager var Sognepresten som bestemt klokken i bygden. Kl. 1100 ringte klokkene i kirken og da stilte folk klokken sin etter dette. 

I tillegg til hovedbygningen ligger i bl.a. stabbur, kontorbygget hvor byråkratene på gården holdt til, Kristians amt, dsv. Oppland fylke ble administrert herfra. Låven på Stenberg er en praktlåve og en enhetslåve som inneholder fjøs, stall og låve.  Det er en kinavipp på taket og låven har bordkledning. Bryggerhuset ligger til høyre på gården der det ble slaktet, vasket klær og brent sprit.  Gården har også husmannsplass og sæter, i tillegg til at så vel Amtmannen som Antmanninnen hadde egne lysthus. 
Hele amtmannsfamilien er begravet på gården, amtmannen, amtmanninnen og de tre døtre, Amalie, Nahyda og Ingeborg og den ene sønnen, Hannibal, alle ugifte.   Det var en egen utrolig historie rundt dette. 
Den sistlevende, Amalie, solgte gården i 1899 til Jens Stenberg som var gårdsbestyrer på Stenberg.
Det antas at amtmannens døtre, Amalie, Nahyda og Ingeborg er modeller for Amtammens døtre av Camilla Collett.
Klubben avsluttet besøket på Ditlevines kafe med nydelig honningkake og kaffe.
En fantastisk aften på Stenberg for oss som var så heldige å fikk være med.

Ref. US


6 September30 August
Referat fra Rotary møte onsdag  30.8.2017  i våre lokaler Mølla. 

Presidenten var til stede å opplyste blant annet at  den som holder 3 minutter også er ansvarlig for møtets referatet. 
Dagens 3 minutter var den beste som noen gang er blitt levert. Stein Ola snakket om sin virksomhet og dagens situasjon for musikkinstrumentbransjen. 
Hoved temaet var ved Lasse Rindahl som fortalte om Norsk Fiskerinæringshistorie , status og visjoner.  Startet med den første fisker 9000 år før Kristus. Gjennom industrialiseringen av fiske, via fiskeeksport samt frem til reguleringer av fiskeriet.  Markedet er anslått til ca. 60 milliarder på første hånd. Nyere sjø «produkter» som tare er foreløpig bare ca. 1 milliard i markedet.  Han skisserte også prognoser for hele fiskeribransjen frem til 2050 som viser meget stor vekst. Alt ble presentert sammen med  Power Point visninger. 

23. august
 
Vår nye president Ole Bjerke var på tjenestereise, og ønsket oss denne gangen velkommen via Skype.
Innkommende president Undis ledet møtet, mens Ole fulgte med fra nettet.
 
Kvelden foredragsholder var Arvid Sulland, som fortalte om utviklingen fra den spede begynnelse og fram til Sullandgruppen slik den er i dag, en av Norges største privateide bilkonsern.
 
Arvid begynte i bilbransjen i 1968, som ansatt ved Topp Auto. Der arbeidet han som salgssjef fram til 1984, inntil han fikk tilbud om stillingen som daglig leder ved Rimes Auto. Han hadde et sterkt ønske om å starte noe eget, og tok derfor ikke ved det tilbudet, men kontaktet långivere for å finne ut om han kunne stable et beløp på beina som kunne være stort nok til å kjøpe hele bilforretningen.
Med sterk vilje og en bank som hadde tro på ham, endte det opp med at han kjøpte Rimes Auto med sine 13 ansatte, og det ble starten på noe stort.
 
Den neste forretningen han kjøpte opp, fem – seks år senere, var Gjøvik Auto. Det ble på den tiden regnet som upassende å selge flere bilmerker under samme firma.  Det har endret seg med tiden, og Sullandgruppen selger i dag mange forskjellige bilmerker med suksess.
 
Gruppen selger i dag 13 forskjellige bilmerker. Den har 25 forhandlere, 80.000 kvadratmeter eiendom og 880 ansatte. Årlig selges cirka 16.300 biler, til en verdi av 5 milliarder kroner.
 
Arvid Sulland har to sønner som jobber i firmaet. De er godt innarbeidet og vil ta over selskapet når Arvid trekker seg tilbake. Selskapet som han har bygget opp gjennom vel 30 år bør dermed gå en lys framtid i møte. 
 
3-minutter var ved Helge Braastad. Han tok for seg utbredelsen av forskjellig vegetasjon, og hvor feil det er å svarteliste nye arter som uønskede her til lands. Naturen skal ikke være noe museum.

9. august.
Det første møtet i Gjøvik for Rotaryåret 17-18, ble et kaffemøte slik sedvane er. 22 medlemmer møtte opp  på dette første møtet på Mølla, som nå er vårt nye møtelokale. Møtet ble også en test på det tekniske utstyret.
Vår nye president Ole Bjerke åpnet møtet med å ønske velkommen og meddele at klubben spanderte kaffe og kaker. Dette ble mottatt med takk og med den følge at loddsalget ble høyere enn vanlig.
 
Det ble ikke avholdt noen 3 minutter, så  i stedet ble det IRP Ian Riseley som fikk æren av å presentere sitt budskap om hvorfor han hadde valgt parolen "Making a Difference" som sin. Denne videoen ligger på Youtube og kan sees av de som ikke var med på møtet her på denne linken:  https://www.youtube.com/watch?v=EU0cxARlFfw

21. juni.

Rotaryåret 2017 – 2018 ble avsluttet med medlemsopptak og presidentskifte, etterfulgt av en grillfest på tradisjonelt vis. 

Vi takker for i år, og ønsker alle velkommen tilbake til et nytt Rotary-år i begynnelsen av august.


 Nytt medlem Arne Evensen ble tatt opp i klubben under grillaften


 Presidentskifte hvor Ole Bjerke tar over etter Bodil Hagen Sægrov14. juni

Poteten kom til Norge på slutten av 1700-tallet, og fra cirka 1820 begynte man å utnytte stivelsen i den til å produsere sprit. 

På Gjøvik ligger det eneste brenneriet med tilvirkning og dobbeltrensing (rektifisering) av sprit i Norge. Der produseres det sprit i verdensklasse; fullstendig fri for alskens uhumskheter, og med en renhetsgrad på 96,1 %. 

Det to andre brenneriene i landet produserer råsprit, og det er Sundnes og Strand brennerier. 

Den som vil lære mer om historien, oppfordres til å besøke museet på Atlungstad. 

Den som fortale oss dette var kveldens foredragsholder Lars-Roar Holte fra HOFF SA. 

Spriten på Gjøvik produseres av en råvare som består av frasorterte poteter og stivelse fra annen produksjon, også kalt avrens. Selv om råvaren er billig, støttes produksjonen statlig ved at det innvilges såkalt prisnedskrivning (PNS), for å kunne stå imot konkurransen fra utenlands sprit, produsert blant annet fra sukkerroer. Det diskuteres p.t på Stortinget om støtten skal fjernes, noe som vil medføre at produksjonen av sprit i Norge vil tape i konkurransen, og dermed bli nedlagt. 

I tillegg til at man da vil sitte igjen med et miljøproblem, synes det å være lite fornuftig med tanke på at man her har en grønn produksjon med korte transportveier. 

Vårt håp er derfor at Lars-Roar og hans medarbeidere fortsatt vil ha mange år foran seg på Gjøvik.

 

3-minutter var ved Ole Bjerke, som på humoristisk vis tok for seg hvor forskjellig hjernene til kvinner og menn er konstruert. Mennene har hjernen fylt av bokser, der den mest brukte er fullstendig tom, mens kvinnene har en klase med ledninger der signalgangen ingen ende har.


7. juni.

Kaffemøte med tema. Av saker som ble tatt opp var flytting til annet møtelokale, og vårt bidrag i et stort internasjonalt prosjekt med formål å redusere selvmordshyppigheten i Litauen. 

3-minutter var ved Per Straumsheim, som tok for seg hvilken innvirkning testosteronet virker på kroppen vår og aldringen av den, og hvilke symptomer som kan indikere at vi kan ha et for lavt nivå.


31. mai.

En av vår egen klubbs medlem Iver Jensen, informerte om nytt fra Universitetet. NTNU 

3-minutter var ved Thor Åge Bergan.

 

24. mai

Onsdag kveld var det bedriftsbesøk på Mustad Autoline, der vi ble møtt av den alltid like energiske Anders Frisinger. Han la for dagen en omfattende kunnskap om bedriften og produktene, og imponerte oss med en kunnskap om fiske og fiskeri som vi ikke kunne forvente å finne i innlands Norge. 

Mustad Autoline har slitt med dårlig inntjening lenge, men etter blant annet å ha lagt om produksjonen til å lage de fleste komponentene selv, tjener de nå gode penger. De er markedsleder på autoline fiskeutstyr, og satser stort på utvikling og kundeoppfølging for å befeste og videreutvikle sin posisjon i markedet. 

Autoline følger Mustad-filosofien med å ikke patentere (les: offentliggjøre) framstillingsmåtene de har utviklet, men holder dem mest mulig skjult for omverdenen. Det har blant annet som konsekvens at bedriften ikke gir potensielt risikable besøkende adgang til bedriften, så vi var av de heldige som både fikk se og høre om hva som foregår innenfor veggene i Mustad Næringspark..

 

10. mai
Klubbkvelden var viet til et ego-foredrag av Petter Børde. Familienavnet har sitt opphav i Gausdal, og familien har bedrevet handelsvirksomhet i fem generasjoner. Alt i alt mellom 140 og 150 år. 
Petter ble født under krigen, i 1943. Som 14-åring fikk han en alvorlig infeksjon i hoften etter en sykkelulykke, noe som førte til varige skader, og som har preget ham hele hans liv.
Hans bror gikk det verre med. Han døde fire år senere, etter å ha vært lam i to år etter en stupeulykke, noe som gikk sterkt inn på familien 
Petter tok utdannelse på Vinstra Landsgymnas, og i 1965 bar det over til Amerika. Der var han trainee hos Bloomdale i New York city, og bodde i Brooklyn i vel ett år. 
Sommeren 1966 ble han bedt om å kjøre flyttelass for ei eldre dame i en Chrysler Imperial tvers over hele USA, helt til LA. Det gjorde han, og vel framme mønstret han på en båt som gikk til Østen, men på turen fikk han beskjed av familien om å komme seg hjem til jul. 
Forretningene gikk litt opp og ned med nær konkurs i 1991, men i 1997 tok han over familiefirmaet Haugom som han så drev i mange år. Forretningen er avviklet og bygningen der butikken ble drevet er nå revet, og med det er en enda en liten del av Gjøvik blitt historie. 
Petter har alltid vært optimist, og en betydelig initiativtaker til mye og mangt av det som har skjedd i Gjøvik. Hovdebakken i 1982, som har avlet ikke mindre enn tre World-Cup alpinister, Tennishallen og Skibladner kan nevnes. Spesielt imponerende er engasjementet når man ser på sykdomshistorien hans, som har ført til at han har tilbrakt mye tid på Sophies Minde. Etter å ha skiftet hofte fire ganger, hovedpulsåre til hodet, og gjennomgått over 40 operasjoner totalt, er han fortsatt med og preger Gjøvik, noe vi håper han vil fortsette å gjøre i mange år framover. 
3-minutter var ved Einar Berg. Han tok for seg et alvorlig tema, nemlig aldring og blærekreft, og ikke minst viktigheten av å søke lege tidlig når symptomene melder seg. 
3. mai

Den 3. mai holdt klubbens medlemmer dugnad på Eiktunet, der det ble raket løv, malt hus og ryddet kvist.

Bilder fra dugnaden kan ses under menyen Prosjekter.


26. april

De fleste kjenner til Industrien på Raufoss, men uansett om man kjenner miljøet godt eller ikke er det alltid interessant å høre noen fortelle fra dette industrieventyret. Svein Terje Strandlie, ektefødt raufossing og med lang erfaring fra forskjellige virksomheter i fabrikken, besøkte oss for å fortelle gammelt og nytt fra Industriparken.  

Han tok for seg utviklingen fra begynnelsen og fram til i dag, og hvordan nye forretningsområder vokste fram med basis i kompetanse fra forsvarsindustrien. Utviklingen har vært preget av steier-evne og langsiktige satsninger, ofte med 30 - 40 års perspektiv.  

I et globalt marked er det svært viktig å kunne øke produksjonen og fortjenesten per ansatt, men også for å kunne erstatte den minkende oljeindustrien. De beste industribedriftene skaper verdier for fire millioner per hode og år, mens oljearbeiderne skaper tjue. Det må altså fem industriarbeidsplasser til for å erstatte verdiskapningen til en oljearbeider. En utfordring for hele det norske samfunnet, men som ikke blir gitt tilstrekkelig oppmerksomhet. 

Svein Terje er leder av Sintef Raufoss Manufacturing, og med Raufoss som det nasjonale senter for vareproduserende industri, er oppgaven å være industriens Top Athlete Centre. 

I tillegg til at teknologien utvikles, må det iverksettes tiltak for å kunne  teste ut og industrialisere ny teknologi før den settes ut i produksjon. Også på dette området må Raufoss-industrien omstille seg, da det ikke lengre finnes noen som vil satse i et 20 - 40 års perspektiv. 

3-minutter var ved Harald Bakke. Han tok for seg korrupsjon som en begrensende faktor for utviklingen i retning av fred og demokrati.


19. april

Møtet den 19. april var et kaffemøte, der interne temaer ble behandlet. 

3-minutter var ved Jørn Wroldsen, som tok for seg det høyaktuelle fenomenet Fake News.

Opprinnelsen ligger riktignok et halvt tusen år tilbake, men har fått ny aktualitet etter presidentskiftet i USA.


5. april

Mette Goul Thomsen fra Bioforsk Øst Apelsvoll (NIBIO), fortalte oss om Økologisk Mat og Matproduksjon. 

Prinsippene for økologisk matvareproduksjon er helse, økologi, rettferdighet og varsomhet, og siden det ved økologisk dyrking ikke er tillatt å bruke sprøytemidler, er det viktig å alternere vekstene mellom forskjellige arealer for å begrense eller unngå sykdommer. Pløying er også et viktig virkemiddel. 

Det er seks foregangsfylker for økologisk matproduksjon i Norge, hvorav Oppland er ett av dem, med korn som satsingsområde. Litt under 5% av det samlede norske jordbruksarealet brukes til økologisk dyrkning, mens 1,8% av matvarene er økologisk dyrket.  Når en så tenker på at 60% av maten er importert er andelen norskprodusert økologisk mat svært liten, men den er økende. 

Et næringsmiddel som kan være med å gi økologisk produksjon økt oppmerksomhet, er at flere små bryggerier nå lanserer norskproduserte eksotiske øl, basert på økologisk dyrket korn og humle.

 

3-minutter var ved Randi Asbjørnsen, med temaet Rotarys ånd, og hun oppfordret alle til å delta i frivillig og sosialt arbeid.

22. mars

Kveldens planlagte 3-minutter gikk ut, og ble erstattet av et innlegg fra Aiman Shaqura, som promoterte et viktig arrangement som skal foregå på Gjøvik den 5. april. Arrangementet har tittelen Give a Job, og regnes som den viktigste hendelsen for inkludering av flyktninger i arbeidslivet i år. Cirka femti bedrifter og flere kjente foredragsholdere vil delta.


Tonga Travel er et reisebyrå som startet opp på Gjøvik (Tongjordet) i 2016. Satsningsområdet er å tilby reiser til Frankrike og Italia med god personlig oppfølging, og gjerne en overraskelse underveis. 

Sebastien Blanc og Leif Anders Wentzel er initiativtagerne, og på klubbkvelden fortalte de om hvordan ideen og lysten utviklet seg over tid, inntil de i fjor startet opp med to turer. Begge ble vellykkede, noe har ført til at flere som var med i fjor har meldt seg på igjen i år. 


Antall deltakere på en reise bør være cirka 20 til 40, og antallet turer som tilbys vil være noe begrenset. Tonga Travel er en virksomhet som de to ønsker å drive på si av annen virksomhet, og fortrinnsvis da på vår/forsommer og høst.

Neste tur går til Frankrike i begynnelsen av juni, med Sebastien som reiseleder.18. mars.

I anledning av at vi hadde gjenbesøk fra Anyksciai Rotaryklubb, var årets Torskeaften flyttet fra onsdag til lørdag.

De besøkende fikk informasjon om skreien og dens vandring, og hvorfor den utmerker seg med fast kjøtt og god smak, og deretter fikk vi servert skrei, rogn og lever av beste kvalitet.

Senere på kvelden ble tre nye medlemmer høytidelig tatt opp i Gjøvik Rotaryklubb, 

og kvelden ble kronet med tildeling av utmerkelsen Paul Harris Fellowship til Ole Ragnar Enger.


Et mer utførlig inntrykk fra besøket fra Anyksciai Rotaryklubb får du under menyen Friendship Club

8. mars

Geir Sivertzen fortalte og viste bilder fra sin reise i Kina. Geir er for tiden sin egen arbeidsgiver, og var der borte primært for å pleie forretningene. Han jobber blant annet med å utvikle en egen kolleksjon av brilleinnfatninger, og fortalte oss om opplevelsene han hadde hatt der borte. Geir har ved sine tidligere reiser lært ett og annet på kinesisk, men denne gang leide han en personlig assistent den tiden han var der. Det hadde han god nytte av, for det er sannelig ikke lett å orientere seg i et samfunn med begrensede språkkunnskaper og all offentlig informasjon på kinesisk.

 

3-minutter var ved Knut, som refererte fra ei bok ved navnet Dei likar ikkje grovisar i Rotary. Boka ble sendt på rundgang, og i den var det mange fornøyelige bilder og tekster å se.


1. mars

Kommunalsjefen for samfunnsutvikling i Gjøvik Kommune, Per Anthony Rognerud, var invitert til klubben for å snakke om Næringsutvikling på Gjøvik. 

Kommunen har som mål å legge godt til rette for næringsutvikling, noe som stimuleres ved:

-          det å ha byggeklare tomter til næring og boliger tilgjengelig

-          en positiv utvikling og vekst av byen

-          grønn næringsutvikling

-          generell attraktivitet 

Kommunen har mange næringsområder å tilby, som Skjerven Næringspark, Damstedet, Bjugstad osv., og det samarbeides godt med næringslivet for å bygge tillit og et godt omdømme.

 

Rognerud hadde mange presentasjoner og mye å fortelle, og det kan være vanskelig å få med alt i et referat. Den som dermed vil lese mer om hva Rognerud og hans kolleger arbeider med, bes om å gjøre det på kommunens nettsider: https://www.gjovik.kommune.no/naring/


 Georg Jenssen informerte om det planlagte besøket fra Anyksciai Rotaryklubb, der åtte gjester vil få oppleve litt av det lokale vinternorge. Det meste er på plass. Bare et par små detaljer gjenstår. 

3-minutter var ved Geir Sivertzen, som nylig hadde vært på tur i Kina. Han var spesielt imponert over den rimelige og gode offentlige kommunikasjonen, men også over det teknologiske nivået. Sykkel-leie og betaling kunne f. eks. gjøres ved å skanne en QR-kode med telefonen. Enkelt og effektivt!

22. februar

Klubben besøkte den nybygde Gjøvik Barnehage.

15. februar

Hunton er en av Gjøviks mest kjente og tradisjonsrike bedrifter, og som startet sin virksomhet i 1889.

Administrerende direktør Arne Jebsen besøkte oss på denne klubbkvelden, og han kunne ha fortalt oss mye fra bedriftens historie, men som naturlig kan være var Jebsen mest opptatt av dagens marked og bedriftens videre utvikling. 

Hunton er blant de ledende produsentene av porøse plater i Europa. Markedet har endret seg i senere tid fra å være produktorient

ert til å bli systemorientert, med vekt på gode totalløsninger. Bedriften benytter råvarer som inngår i det naturlige kretsløpet, og all skog som Hunton foredler kommer fra skog der det er etablert gjenplantnings-programmer. 

Uten gode produkter kan bedriften ikke overleve. Hunton setter kunden og kundens behov i fokus, og setter for tiden inn fem årsverk på forskning og utvikling, noe som er et betydelig antall sett i forhold til antall ansatte totalt. 

Bedriften har nå totalt cirka 140 ansatte, 310 millioner i omsetning, og god lønnsomhet. 

En ny fabrikk skal bygges i Skjerven Næringspark, med oppstart i 2018. Fabrikken vil komme i tillegg til dagens fabrikk, som altså vil fortsette i full drift. 

De nye fabrikkbygningene skal naturlig nok bygges i tre, og vil i henhold til plantallene gi arbeid til femti ansatte. Produksjonen er planlagt å gå på 6-skift, altså helkontinuerlig, og med en omsetning per år på omkring 250 millioner kroner. Det vil vær med på å gi Hunton gode forutsetninger for framtida. 

3-minutteren var ved O.A. Solberg, som på humoristisk vis tok for seg hvor vanskelig det kan være å planlegge selskaper i dag, ettersom man må ta så hensyn til cøliaki, vegetarianere og veganer, muslimer, laktoseintoleranse, allergier osv., at det til slutt blir nærmest umulig å finne på noe å servere.

8. Februar

Møtet den 8. februar var et kaffemøte i henhold til møteplanen.

På møtet ble flere saker informert om og tatt opp til diskusjon, men det vil ikke være naturlig å referere fra dette på nettsidene.

 

3-minutter var ved Tor Odd. Han tok for seg telefonens utvikling fra oppfinnelsen og fram til i dag, der det særlig de siste tiårene har vært en rivende utvikling. Mobiltelefonen kom på markedet for femti år siden, men det mange kanskje ikke tenker over, er at det bare er ti år siden I-Phone ble lansert!


1.februar

Programmet for kvelden ble endret på kort varsel, dermed ble det kaffemøte denne kvelden.
 
Hyggelig var det at vi hadde besøk av gjester og prospektive medlemmer. Odd Skaug overbrakte hilsener fra den internasjonale Rotary-klubben i Alanya, og han kunne også fortelle tilhørerne litt om hvordan det oppleves å tilbringe måneder av året der nede; helt uten å registrere noe som helst negativt.
 
Rotaryklubben der nede er en relativt liten klubb med cirka 20 medlemmer, som driver flere prosjekter i god Rotary-ånd rettet mot veldedighet.
 
Forslag til program for gjenvisitten fra Anyksciai gikk Georg igjennom. Det vil komme åtte personer derfra, med ankomst på kvelden den 16. mars, og avreise på søndag den 19. Det fikk tilslutning blant medlemmene å inkludere årets torskeaften i besøksprogrammet. Georg sender ut det reviderte programforslaget sammen med ei liste for påmelding til alle medlemmene.
 
3-minutter var ved Undis. Hun fortale fra en av sine reiser i Burgund-området i Frankrike, og de sterke inntrykkene hun satt tilbake med etter å ha besøkt, og studert historien til, Hotel Dieu i Beaune.

24. januar

Hunn Gjøvik Rotaryklubb avholdt Intercitymøte på Quality Hotel Strand, med klubbene Raufoss, Østre Toten, Land og Gjøvik som inviterte deltakere.
 
Foredragsholder var den nylig avgåtte direktøren for Sykehuset Innlandet, Morten Lang Ree, som reflekterte over sine nær åtte år i en svært krevende stilling.
 
Her er link til Hunn Gjøvik Rotaryklubbs møtereferathttp://hunngjovik.rotary.no/file-manager/file/Motereferat%20%28PDF%20fil%29/0124mote.pdf?context=mosdoc

11. januar

Da det planlagte bedriftsbesøket gikk ut på kort frist, stilte Harald Bakke velvillig opp med både møtelokale og foredrag. Dermed ble klubbmøtet avholdt i EAB’s lokaler på Kallerud.
 
Harald er involvert i etableringen av en klatrepark i Gjøvik. Ideen om å etablere en slik park har blitt møtt med stor velvilje og interesse i lokalmiljøet. I forhold til litt fjernere beslutningstakere har responsen ikke vært like positiv.
 
Sakens kjerne er at den ønskede plasseringen i Øverbymarka ligger i et område som er vernet på grunn av sine mange rydningsrøyser, og den nødvendige dispensasjonen for etablering av en klatrepark i det området har vist seg vanskelig å få gjennomslag for i fylkeskommunen.
 
Harald ga oss et innblikk i hva en klatrepark er og hva som kreves av infrastruktur, beliggenhet, vanskelighetsgrader, bemanning, sertifisering, osv.
 
Parken vil bli laget for alle aldersgrupper, og det er forventet at den vil trekke til seg et stort antall besøkende, fordelt med 30 % lokalt, 30 % fra innlandet, 30 % nasjonalt og 10 % internasjonalt.
 
På tampen av møtet var det en åpen diskusjon, og det ble også fremmet forslag til alternative plasseringssteder blant medlemmene.

4. januar 2017.

Det nye året startet med kaffemøte, og siden det ikke var fastsatt noe spesielt program, ble det åpnet for innlegg og diskusjoner. I tillegg ble det informert om og diverse kommende aktiviteter, som blant annet Ryla, som går av stabelen i månedsskiftet mars/april, og gjenvisitten fra Anyksciai fra 16. til 19. mars.

Klubbmedlemmene oppfordres til å komme med forslag til deltakere på Ryla, Rotarys ledelsesprogram for ungdom.

3-minutter var ved Ståle Opdal, som oppdaterte oss på de nye reglene for refusjon av kostnader til fysioterapi o.l.

21. desember

På det siste møtet før jul kunne vi kose oss med litt ekstra til kaffen. Ragnar hadde smurt nystekte lefser med sylte og gudbrandsdalsost, og Lise T. stilte opp med kransekake.

Programmet var også preget av jul, idet Morten Samuelsen holdt et juleforedrag i egen regi. Vi ble forsiktig utfordret på tro og tradisjoner, noe som førte til ettertanker og refleksjoner blant medlemmene etter foredraget.

3-minutter var ved Finn Rønning. Hans innlegg var også relatert til samme tema, idet han snakket om at statskirken opphører med virkning fra 1.1.2017.

14. desember

Den relativt nytilsatte regiondirektøren for NHO Innlandet, Åge Skinstad, holdt kveldens foredrag. Han ga oss mange interessante historier og vinklinger på næringsliv og politikk, og som naturlig kan være fikk vi også høre litt fra hans tidligere virke som sportssjef i Norges Skiforbund og med kommentarer til den senere tids negative hendelser. 

NHO Innlandet har mer enn 30.000 medlemmer, fordelt på 2.067 bedrifter. De aller fleste små.  Mat og drikke, reiseliv og handel er de største næringsområdene i vår region. Viktig for utvikling og vekst er raskere kommunikasjon, men også en omstilling til færre regioner og kommuner, for derigjennom å få til forenklinger i saksbehandling og byråkrati. 

Skinstad kom flere ganger innom viktigheten av endringsvilje, og at den ikke bare blir uttrykt verbalt og skriftlig, med at det også blir fattet beslutninger som medfører at endringene blir gjennomført i praksis. 

3-minutter var ved Kristian Braastad. Skog er en ressurs som ved riktig bruk vil bidra til det grønne skiftet. Enkelte hevder det motsatte, og Kristian tok et oppgjør med dem som mener at vern og ikke-bruk av skogen er det som gir størst positivt bidrag.

7. desember

Den årlige Bok- og Rakfiskfesten gikk av stabelen dette første desembermøtet.

Unni Blekastad fra Norli stilte velvillig opp som alltid, og ga oss nyttige omtaler og tips om årets bøker.

Maten som kjøkkenet på Hovdetun stod for var som alltid utmerket, og det ble en hyggelig kveld med allsang, fortellinger og utlodning av julepresanger.

30. november

Kaffemøte med tema.

Det har lenge vært et ønske om å bringe mer Rotary-stoff inn på klubbkveldene. Det hadde Ragnar Enger forberedt denne gangen. Han gikk igjennom hvor mye penger Rotary disponerer på de forskjellige nivåene og hva de brukes til. Det var en nyttig gjennomgang som bidrar til å øke bevisstheten om Rotarys arbeid.

3-minutter en var ved Bjarne Palm, som reflekterte over flyktningsituasjonen og hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen kan få. Hans ønske er at vi skal bli husket som den generasjonen som gjorde noe for å stoppe den negative utviklingen og konsekvensene av den.

23. november

Mustad er et av de eldste og mest kjente industriselskapene i Norge, kanskje mye på grunn av at Mustad har vært produsent av mange av de dagligdagse produktene som vi alle har gjort oss bruk av. Fiskekroker, hesteskosøm, spiker, skruer, binders, tegnestifter, støpejernsovner, nåler, margarin og matoljer for å nevne noe.

Vert for kvelden var Per Olav Olsen. Han viste oss rundt i Bedriftsmuseet, som er beliggende i en av de gamle bygningene midt inne i Mustad Næringspark, mens han tok oss igjennom Mustads historie fra den spede begynnelse til et internasjonalt konsern.

Som naturlig kan være hadde mange av de frammøtte familiære relasjoner til flere av dem som har eid og ledet Mustad opp gjennom årene, så det var flere som hadde historier å fortelle i tillegg til dem som Per Olav fortalte oss.16. november

Den 3. til 6. november reiste tre av våre medlemmer til Litauen og Anyksciai for et nytt besøk hos vår vennskapsklubb. Formålet med turen var å knytte nærmere bånd mellom de to klubbene, og å følge opp de prosjektene vi har løpende sammen med klubben der borte.

Deltakerne refererte fra gjenvisitten på klubbmøtet. Bilder og referat vil bli lagt ut på hjemmesiden til klubben vår.

 3-minutter var ved Kjell Rudlang. Han fortalte om UNRWA United Nations Relief and Works Agency, som hjelper og beskytter cirka fem millioner palestinske flyktninger.

 

 9. november

Gjøvik Rotaryklubb hadde gleden av å besøke Gjøvik gård onsdag den 9. november. Vi fikk møte opp til omvisning i våningshuset, et hus i bindingsverk inspirert av mellomeuropeiske byggetradisjoner.

Edvald Fredholm, formidler og registrar ved Mjøsmuseet tok oss imot, og han kunne fortelle oss mangt og mye av historie og historier knyttet til gården, både fra arbeid og fra fest.

Edvald har en fortellerevne av de sjeldne. Med innlevelse, på dialekt, med humor og tidvis med en for 1800-tallet tidstypisk artikulering og stil, fortalte han oss mange fornøyelige historier fra tiden da Kauffeldt og Mjøen regjerte på gården.

  

2. november

Kaffemøte med tema Facebook.

Facebook kan være et velegnet medium for å spre informasjon om klubben. Nils Terje tok oss igjennom utbredelse og bruk av Facebook, og også andre medier som Twitter, Snapchat, Google+ osv.

Etter informasjonen ble det diskutert fordeler og ulemper ved å ha en Facebook-profil for klubben. Det var enighet om at en Facebook-profil ikke måtte erstatte nettsiden og det systemet vi i dag har for informasjon og innkalling til møter.

For å kunne ha en velfungerende side må det dessuten utarbeides enkelte regler for hva medlemmene kan legge ut på nettet, og det må være noen som får ansvaret for å administrere siden og som kan sørge for at den framstår etisk forsvarlig.

 3-minutter var ved Inge, som fortalte om sin interesse for gammel bygningsarv og Anders Sandvig.


26. oktober

Møtet ble holdt av guvernør Gunnar Kvalsund. Han gikk igjennom mottoet for dette året; Rotary Serving Humanity, og hvo

rdan slagordet skal gi fokus til Rotarys arbeid.

Formålet med Rotary og hva Rotary skal stå for, forklarte han på en lett forståelig måte som ingen andre har gjort før ham. En flott representant for et stort distrikt som omfatter både kyst og land.

 

3-minutter var ved Bjørn Overn, som refererte fra en ironisk og humoristisk ordveksling i Dagens Næringsliv, relatert til sjøfart og Gjøviks betydning for skipsfarten.


19. oktober

Overlege Olve Skjetne var kveldens foredragsholder. Han forklarte oss hvordan hjertet og dets energiforsyning fungerer i kroppen, og hva det er som skjer når hjertelidelser oppstår.

 

Koronarsykdommer er en felles betegnelse på lidelser som er forårsaket av blokkeringer eller innsnevringer i hjertets kransårer, også kalt koronararteriene. Hjerteinfarkt og angina står for de aller fleste tilfellene av koronarsykdom, og koronarsykdom er hovedårsaken til dødsfall både i Norge og i verden for øvrig.

 

Hva det er som skjer i arteriene og som leder til hjerteinfarkt eller anginaanfall ble godt forklart ved hjelp av illustrasjoner, og i tillegg fortalte overlegen oss hvilke faktorer som er hovedårsakene til slike sykdomstilfeller, og hvordan vi kan påvirke dem for å redusere faren for selv å bli utsatt for slik sykdom.


3-minutter var ved Laila. Hun snakket om vårt engasjement for Frelsesarmeens julegryte, og om å videreføre innsatsen også dette året. Frelsesarmeen har for øvrig gått til anskaffelse av en varmforet lue med emblem, for de som måtte fryse på ørene!


12. oktober

Årsmøte.
 
Årsberetningen for rotaryåret 2015 – 2016 ble gjennomgått av past president Ole Solberg, og regnskap og budsjett ble gjennomgått av kasserer Knut. Begge ble godkjent, dog med en liten tilføyelse angående dugnadsarbeid i årsberetningen.
 
Forslaget til neste års styre ble godkjent.
 
Undis Scheslien ble foreslått som innkommende president for 2017 – 2018. Hun ble ønsket velkommen ved akklamasjon.
 
Med skifte av president hvert år er det en utfordring å holde kontinuitet i klubbens arbeid. Bodil har derfor utarbeidet forslag til en 3-års plan som hun la fram på årsmøtet.
 
Rekrutteringen til klubben ble tatt opp som et tema, og det skapte et gledelig stort engasjement blant medlemmene, som kom opp med flere forslag til det videre arbeidet.
 
3-minutter var ved Erling, som tok for seg om vi formår å bry oss om de viktige tingene. Betyr 25 øre mer per liter i drivstoffavgift virkelig mer enn at en av verdens eldste kulturer bombes sønder og sammen i Syria?
 

5 oktober

Skalldyrfest av beste merke

27. september

Raufoss Rotaryklubb stod som arrangør av et Intercitymøte med stortings

president Olemic Thommessen som foredragsholder.

Temaet for foredraget var: En stortingspresidents hverdag.

Thommessens foredrag og aller mest måten han framførte det på var et absolutt høydepunkt, så med respekt for foredragsholderen begrenses referatet til: 

The best Foredrag ever!


21. september

dugnadsarbeid på eiktunet. bilder er lagt på prosjekter

Anders Brusveen, driftsleder ved Mjøsmuseet, tok godt imot klubbmedlemmene som møtte opp til dugnad på Eiktunet onsdag kveld.

Trærne som stod langs bekkefaret hadde blitt felt og kappet, så vi fikk som oppdrag å samle stokkene i hauger slik at de senere kunne lastes opp på tilhenger.

Det var tungt arbeid, og all kvisten måtte også ryddes unna og samles i hauger, så vi fikk virkelig ut svetten den kvelden.

Etter cirka to timers arbeid falt mørket på, og da hadde vi også ryddet ferdig langs hele bekkefaret.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kringle, og under kaffen fortalte Anders om smått og stort fra Eiktunet og Mjøsmuseet. 


14. september

Vår faste gjest Stig Ottosson satte oss inn i forskjellen mellom en tradisjonell linjeorganisasjon og en planetorganisasjon, også kalt 3D-organisasjon.


Enkelt framstilt så fungerer en linjeorganisasjon ved at en underordnet rapporterer opp til sin overordnede på neste ledelsesnivå, og det kan være mange ledelsesnivåer i større bedrifter.


Ved en planetorganisasjon tilpasses informasjonen til behovet for kommunikasjon mellom de forskjellige personene eller avdelingene, uavhengig av ledelsesnivå. Det vil si at informasjonen flyter begge veier, og på kryss og tvers av organisasjonen.


Slik kan en leder utøve ledelse som Management By Walking Around, og det anser Stig å fungere mye bedre enn tradisjonell rapportering. Denne metoden benyttes blant annet av Ingvar Kamprad (IKEA) med stort hell, da det gir en god kontakt mellom ledere og ansatte.


I en planetorganisasjon legges det også til rette for at såkalte kometer (styremedlemmer) brukes som tilretteleggere og rådgivere i produksjonen, noe som også bidrar til at styret lærer bedriften godt å kjenne.
Stig kunne vise til et eksempel fra et svensk konsulentselskap, som ved hjelp av hans omlegging av organisasjonen snudde underskudd til overskudd i løpet av noen få måneder.


3-minutter var ved Yngve. Han fortalte om forskjellige episoder fra sitt virke som Corporate Controller i Mustad. Stillingen medførte mye reising omkring i verden, og han hadde vært borti mye rart av både morsomme og skumle hendelser.


7. september

Måneden startet slik det vanlig er med et kaffemøte.

Kjell Rudlang holdt innlegg om et par forskjellige temaer. Det ene dreide seg om at bidraget til livssynsorganisasjoner regnes ut fra Den Norske Kirkes (DNK) driftsutgifter, dividert på antall medlemmer.

Et synkende antall medlemmer i DNK medfører at kostnadene per medlem stiger (dersom da ikke utgiftene synker, noe de høyst sannsynlig ikke gjør), og det er denne kostnaden per hode som danner grunnlaget for bidragene til de andre livssynsorganisasjonene. Det slår derfor gunstig ut for de mindre trossamfunnene når medlemsantallet i DNK synker.

Det andre temaet som Kjell tok opp var biologisk dyrket mat, og den vesentlige forskjellen i restinnholdet av giftstoffer sammenliknet med konvensjonelt dyrkede (les: sprøytede) matvarer. Forskjellen er logisk, og gjenspeiles i forskjellige undersøkelser, men siden restinnholdene i sprøytede matvarer holder seg under tillatt nivå, blir de offisielt sett regnet som like sunne som biologisk dyrkede matvarer.

3-minutter var ved Halvor Korshavn, som fortalte oss en egenopplevd sterk historie fra Dubai, om en 3 – 4 år gammel engelsk gutt som ble kidnappet på stranda. De hjalp sammen med flere andre turister den fortvilte moren så godt de kunne, og de gikk også ut i sosiale medier med historien. Reaksjonene fra befolkningen i Dubai var ikke til å ta feil av, de aksepterte på ingen måte å bli hengt ut med slike beskyldninger!

31. august

Are Andersen, barnevernsleder i Gjøvik Kommune, holdt et foredrag med tittelen

"Fra bekymringsmelding til bløtkake".

Siden 2011 hadde barnevernskontoret i Gjøvik vært under observasjon på grunn av treg saksgang. Det kulminerte i november 2014. Da ble kommunen ilagt mulkt for å ha overskredet fristene.

Et arbeid ble satt i gang for å få bukt med problemet. Blant annet måtte økt bemanning og omorganiseringer til for å komme àjour. Den siste omorganiseringen var ferdig gjennomført 1. august i år, og bare det siste året har bemanningen økt fra 16 til 28 ansatte. Kontoret omsetter nå for omkring 90 millioner i året i ren barnevernsdrift.

Forbedringene har medført at antall avvik rapportert i første kvartal, gikk ned fra 46 i 2015, til 0 i 2016. Da ble medarbeiderne på kontoret påspandert kake av fylkesmannen, og det skal være første gang der har skjedd. Slik oppstod tittelen på foredraget; fra bekymringsmelding til bløtkake.

Barnevernet skal ivareta det unike barnets behov, og organiseringen av barnevernet skal bidra til å sikre at så skjer. Likevel er det slik at organiseringen tilpasses de stadig skiftende kravene. Blant annet er det nå satt et nytt krav til henleggelsesprosent. Et gjennomsnitt på landsbasis er i overkant av 20 %, mens det nye kravet er maks 4 %, og med en behandlingsfrist på 3 måneder.

Kontoret på Gjøvik har 400 – 500 pågående saker til enhver tid, så det vil innebære økt bruk av (dyre) konsulenter for å kunne etterleve de nye kravene. Innleid hjelp vil også være nødvendig for å frigi tid til opplæring og kompetanseheving av de ansatte ved kontoret.

Barnevernet fyller en viktig funksjon i kommunen, og de bør nå være godt rustet til å møte utfordringene i tiden som kommer.

3-minutter var ved Jan Lybekk. Han framførte et mesterlig kåseri som han selv hadde forfattet, basert på Bodils henvendelse om å ta en 3-minutter på kort varsel.


24. august

Truls Terje Hoel, seniorrådgiver ved Innovasjon Norge Innlandet (INI), var invitert som foredragsholder på denne klubbkvelden. Oppmøtet var godt, og Truls Terje kunne innledningsvis fortelle at han en gang hadde vært medlem i klubben, men at det var lenge siden nå.

Det vil føre for langt å referere alt som Truls Terje informerte oss om denne kvelden, men her er et lite utdrag:

INI har som mål å styrke næringsutviklingen i Oppland og Hedmark, styrke utviklingen i distriktene og bidra til nyskaping, basert på næringenes egne ideer og muligheter.

Dessuten profilerer Innovasjon Norge (IN) næringslivet i Norge, og Norge som reisemål.

IN er representert i alle fylkene i Norge, i mer enn tretti land, og eies i felleskap av s

taten (hovedeier) og fylkeskommunene.

Kontorene befinner seg på Lillehammer og Hamar under felles ledelse.

IFU/OFU (Industriell Forskning og Utvikling/Offentlig Forskning og Utvikling) er betegnelser på prosjekter som IN støtter, og som brukes av små og mellomstore bedrifter (SMB), blant annet i industriklynga på Raufoss. Prosjektene skal gi bedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder gjennom et forpliktende samarbeid, og de skal også bidra til nye løsninger og økt kvalitet i offentlig sektor.

IN kan gi tilskudd til de som vil sette i gang noe som andre ikke har gjort før dem, men ikke til investeringer og drift av allerede etablert produksjon.


Truls Terje kunne fortelle oss at innlandet ligger langt nede på rankingen når det gjelder forskning og utvikling (FoU), men han håpte at Gjøvik nå ville få et løft som følge av at vi er blitt en universitetsby.

Vi takker Truls Terje for et engasjerende og kunnskapsrikt foredrag.

3-minutter var ved Nils Petter Kyseth, som fortalte fra sin ungdoms påfunn og farkoster på vannet, og som tross for iherdig innsats ofte førte til bading i kaldt vann.

 

17. august

Den andre klubbkvelden i dette Rotary-året ble holdt i regi av vår nye president Bodil.

Bodil presenterte for oss de overordnede målene hun hadde satt seg for klubben, og hun ba alle om å bidra til å:

 • dyrke kameratskapet i klubben
 • dyrke kameratskapet med klubben i Anyksciai
 • lage møtene gode
 • samarbeide med andre klubber
 • bidra til idebank – Assisterende Guvernør organiserer?
 • bidra til mer Rotarystoff på møtene
 • videreføre Intercitymøter
 • gjøre noe sammen
 • drive dugnads og samfunnsprosjekter lokalt
 • drive et samfunnsprosjekt i Litauen.
 • bidra til å gjøre oss synlige
 • drive medlemsutvikling
 • dra lasset
 • arrangere informasjonsmøter?
 • bedrive medlemspleie
 • følge opp ferske medlemmer
 • følge opp de som har permisjon
 • følge opp de som møter lite
 • gjøre oss synlige
 • å finne verdige Paul Harris kandidater
 • å øke bidraget til RF 

Målsetningene for komiteene:

Medlemsutviklings- og rekrutteringskomiteen

 • Medlemsutvikling innebærer både medlemspleie og nyrekruttering
 • Mål for klubben er 3-4 nye medlemmer i løpet av året
 • Øke andelen kvinner
 • Øke andelen yngre medlemmer

Kameratskapskomiteen

 • Opprettholde det gode kameratskapet
 • 4 kameratskapsaftener. 2 med ledsager og 2 uten
 • Sørge for at vinlotteriet gir subsidier til sosiale kvelder

Programkomiteen

 • Klubbens bærebjelke er et godt program
 • Ulike typer møter
 • Kaffemøter m. litt Rotarystoff eller korte egoforedrag
 • Eksterne foredrag
 • Egoforedrag/yrkesforedrag
 • Bedriftsbesøk
 • Guvernørens møte 26.okt.
 • Årsmøte
 • Intercitymøte – åpent møte
vennskapsklubb-komiteen

 • Jobbe videre med å utvikle vennskapet med klubben i Litauen
 • Jobbe med eventuelle humanitære/samfunnsprosjekter der
 • Besøk?

IT opplæring PR og kommunikasjons-komiteen

 • Vedlikeholde hjemmesiden
 • Hjelpe medlemmer med bruk av verktøy på nettet
 • Promotere klubben i media
 • Skrive om Litauen?

Samfunnskomiteen

 • Mål – samfunnsnyttige prosjekter lokalt og internasjonalt
 • Dugnad Eiktunet
 • Dugnad Hovdetoppen?
 • Grytevakt for Frelsesarmeen 

Rotary Foundation-komiteen

 • Mål at flere har personlige innbetalinger 100r/mnd skattefordel.
 • Gjennomføre et arrangement der man promoterer RF - 100 år

Distriktsprogram-komiteen

 • Jobbe for å få med minst en representant på RYLA
 • Planlegge for eventuell ny utvekslingsstudent
 • Ungdomsarbeidet er et satsingsområde

3-års plan.

Distriktet har utarbeidet en strategisk plan for årene 2016-19, og Bodil ønsker at klubben også skal utarbeide og ta bruk sin egen 3-års plan.

En strategisk plan er et verktøy som kan få hjulet til å gli mer smidig rundt. Det gir kontinuitet, og et nytt styre en skriftlig kilde å styre etter.

3-års planen skal utarbeides av klubben i fellesskap. Målet er å gi alle medlemmene et større eierskap til det som skal skje i klubbens regi.

Planen skal gi en større mulighet til å oppfylle RI sine målsettinger, og den vil være et godt verktøy for planlegging, igangsetting, gjennomføring og oppfølging av prosjekter.

Planen skal være en intensjonsavtale, ikke bindende, og basert på årsmøtevedtak. 


3-minutter var ved Ulf Jonsson, som reflekterte over de gjeldende straffeutmålingene for bruk av dopingmidler, og den ødeleggende virkningen som doping har på idretten og interessen for den. 


10. august

Rotary-året 2016 startet med kaffemøte på Hovdetun den 10. august, og oppmøtet var bra til tross for at ikke alle hadde avsluttet ferien enda.

Bodil refererte fra den senere tids hendelser, og hun informerte oss om at Rotary har et nytt motto for i år; Rotary serving Humanity.

Deretter ble det en uformell runde rundt bordet, der det ble fortalt historier fra sommerens fisketurer.

Tre-minutter var ved Kjell Kongsengen, som tok for seg været i de Hundedagene vi nå er midt inne i. Denne perioden fra 23. august til 23. september er kjent for å påvirke lynnet til både folk og dyr, og ikke minst holdbarheten av melk og andre matvarer. 

22. juni

Det siste møtet i Rotary-året 2015 – 2016 ble arrangert som en sommerfest.

Avtroppende president Ole holdt en liten tale der han takket for seg, og han ønsket Bodil til lykke som neste års president. Kjedet ble overlevert, og presidentnålene behørig festet.

Bodil takket klubben for vervet, og ønsket oss god sommer og velkommen til høstens program.

Deretter kunne vi i nydelig vær nyte god mat og drikke på terrassen til Hovdetun. 


15. juni

Kirkens holdning til lesbiske og homofile forhold og ekteskap var temaet som kveldens foredragsholder, Dag Landmark, hadde blitt oppfordret til å orientere oss om.

Han refererte fra Kirkemøtet, der alle lover og regler angående liturgi, dåp, konfirmasjon, vielser osv. blir bestemt i løpet av den uka som Kirkerådet er samlet.

Det er ingen hemmelighet at det er forskjellige syn blant de kirkelige, slik det er blant folk flest, om hvordan kirka skal forholde seg til lesbiske og homofile ekteskap. Det er likevel oppnådd enighet i Kirkerådet om at det må gjøres tilpasninger i forståelsen av bibelens skrevne regler for ekteskap mellom likekjønnede, og at det skal utarbeides et alternativ, et tillegg til det som er i dag, med kjønnsnøytral tekst. Kirkelige kan ikke reservere seg mot selve tillegget, men mot å benytte det. Kirken kan altså ikke stenges for lesbiske og homofile ekteskapsinngåelser hverken av prest eller andre, men vielsen må foretas av en prest som ikke har reservert seg mot tillegget.

Dette og mere til fortalte Dag Landmark oss på sitt engasjerende vis, med humør og skråblikk. Kvelden ble avsluttet med spørsmål og svar, men noen vits fra Kirkemøtet ble det ikke. Den får vi ha til gode til neste gang.

3-minutter var ved Sonja, som formidlet en fortelling eller et sagn om en som samlet opp flisene som ble brukt til å stikke ham med til å bygge en mur rundt seg. Bruker vi den ressursen innvandrere er, unngår vi at de bygger seg i inne, og vi kan få mye igjen for det.


8. juni.

Rotary Foundation (RF) er et viktig redskap for finansiell støtte til aktivitetene som drives i Rotarys regi.

Fondet tilføres midler ved regelmessige overføringer fra klubbene. Både lokale og globale samfunnsprosjekter delfinansieres gjennom dette fondet, foruten at det gis støtte til utdanning av ungdom, internasjonale kontakter og forståelse, m.m.

Det var Rune Bye, RF-ansvarlig for vårt distrikt 2305 som ga oss et godt innblikk i fondet og hvilken rolle det har spilt siden opprettelsen i 1917 (100-års jubileum neste år).

Fondets motto er: Doing good in the world, og dets midler gis som District Grant (distriktstilskudd) eller Global Grant (internasjonalt tilskudd), der det stilles forskjellige krav til deltakelse, lokal forankring og prosjektstørrelse for de to tilskuddsordningene.

For den som vil lese mer om fondet er det utgitt en egen håndbok, som du kommer til via denne linken: http://www.rotary.no/file-manager/file/TRF/TRF_Handbok_2015_ver_20150126.pdf?context=mosdoc

Tre-minutteren var ved Einar Kulsvehagen, som ga oss en mengde med faktaopplysninger om Mjøsa, slik at vi skulle være godt forberedt til sommerens Sommerbåt-sending fra Skibladner, på NRK. 

1. juni

Kaffemøte med tema. Oppsummering etter besøket fra klubben i Anyksciai.

Georg oppsummerte, og gikk igjennom de forslagene til videre aktiviteter som ble fremmet av oss i det felles klubbmøtet den 7. mai.

En tilbakemelding til Litauen om hvilke felles aktiviteter vi foreslår å gå videre med skal sendes dem i løpet av måneden.

Tre-minutter var også ved Georg. Han valgte å vise oss bilder og fortelle om en steinmur som bygges oppe i Helvetessvingen. Georg blir glad hver gang han går forbi den vakre muren som en vel voksen mann bygger på egenhånd. Ta en tur selv og kikk.

25. mai

En ny vri for klubbmøtet var at fire Rotary-medlemmer ble bedt om å fortelle om aktuelle temaer fra sin jobb; Iver, Bjarne, Undis og Inge.

Iver var først ut, og fortalte at han hadde flere oppdragsgivere, NTNU, Komposittsenteret, Hjemmet og Barn/Kone, og hvordan han sjonglerte mellom disse. Hagearbeid er en av syslene, så på samme kveld var det hagevandring hjemme hos Iver og kona.

Bjarne fortalte om energimerking og energiklasser for boliger. CO2-utslippene fra oppvarming står for 40 % av vårt totale utslipp.

Undis tok opp Forbrukerrådets rolle og nedleggelsen av det på Gjøvik. Hun var bekymret for at samfunnsoppdraget til Forbrukerrådet ikke vil bli oppfylt som følge av organisasjonsendringen.

Inge fortalte om utfordringene med å få til en bestemt geometri ved kaldforming av aluminium. For å holde konkurrentene på avstand, utvikles nye og kostnadseffektive geometrier, men som ofte kan gi hodebry når de skal omsettes i serieproduksjon.

18. mai

Møtet var et intercity-møte med Harald Norvik som foredragsholder.

Som bakgrunn for sin tilknytning til distriktet fortalte Norvik at han ble født i Vadsø i året etter at krigen sluttet.  Familien flyttet til Snertingdal da han var fire år gammel, og der han fikk sin oppvekst i et miljø og i en oppgangstid som han har veldig gode minner fra. Som 14-åring flyttet han på hybel i Gjøvik, noe som var temmelig uvanlig på den tiden.

Møtet ble holdt i NTNUs lokaler på Kallerud, og Norvik oppfordret oss til å være observante på å bruke fordelene det medfører å ha et universitet i vår by, og å styrke samarbeidet mellom universitetet, det private næringsliv og det offentlige.

I årene etter krigen og fram til olje ble funnet i Nordsjøen ble grunnlaget for vår velstandsutvikling lagt. Norvik framhevet Norges evne til å fatte konsensus når de store linjene ble lagt. Denne evnen er det mange land som ikke besitter, og som dermed hindrer dem i å oppnå en samfunnsmessig stabil utvikling. Blant annet har trepart-samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten bidratt til den positive utviklingen i landet, og senest nå i år fungerte dette på nytt ved forhandlingene i frontfagene.

Utviklingen av velstandssamfunnet fram til 1970 la grunnlaget for at funnet av olje skulle kunne bli til en positiv utvikling for hele samfunnet. At skattesystemet har sørget for at en stor del av overskuddene fra oljesektoren har blitt spart i pensjonsfondet, har medført at Norge nå står i en særstilling i verden. Oljeutvinningen er på retur, og det samme vil gassutvinningen bli på litt sikt, så næringen er i en omstilling. Denne omstillingen er ikke en krise, og det er heller ingen krise i sysselsettingen, selv om ledigheten lokalt nå er noe høyere enn man kunne ønske.

Norvik fortalte at han har stor tro på Norge og nordmenns evne til omstilling, innovasjon og utvikling, og var ikke redd for noen tilbakegang i tiden som kommer. Andre energikilder enn olje vil på sikt måtte dekke verdens energibehov, så innenfor energiproduksjon og ikke minst lagring finnes gode muligheter for norsk forskning og industri. Han var også av den oppfatning at vi står foran en IT-revolusjon, og at de oppfinnelsene som er blitt gjort så langt dette hundreåret, ikke engang vil bli nevnt når sekelets historie skal skrives.

Dette var noe av det Norvik fortalte om i sitt foredrag, der han alt i alt bidro til å gi oss et mer positivt syn på utviklingen i Norge fram til i dag, ikke minst med tanke på framtidsutsiktene for landet

11.mai

Besøk på den internasjonale skolen i Gjøvik, Gjøvikregionen International School.

Rektor for skolen, Adam Armanski, ønsket oss velkommen i lokalene som ble pusset opp til skolen startet opp for første gang i fjor høst. Skolen ligger på Kallerud, men ble etablert på en ide fra forsknings- og industrimiljøet på Raufoss, som ønsket å bli mer attraktive for utenlandske arbeidstakere.

Skolen er en frittstående, uavhengig og norsk skole. Skoledagen starter kl. 08:30, og varer til kl. 15:05. Før og etter er det SFO (06:30 – 08:30 og 16:00 – 17:00), slik at ungene kan tilbringe lengre tid på skolen enn det som er vanlig. En fordel for yrkesaktive foreldre.

Det undervises i engelsk, norsk, matematikk, vitenskap, sosiale studier, kunst og kroppsøving. Skolen er sertifisert som en IB World School, og underviser i klassene PYP (Primary Years Programme) og MYP (Middle Years Programme). Dette undervisningsåret er det 38 elever ved skolen. Neste år vil det være 78, og skolen har planene klare for å vokse til 200 elever.

Skolen er et velkomment tilskudd til skolemiljøet i Gjøvik, som for øvrig er en av landet største dersom man ser bort fra de store byene

7 Mai

Minutes of meeting from  joint Anyksciai and Gjøvik Rotary meeting 7.05.2016

Meeting was opened by President Ole Solberg and the agenda was settled.

1.       Status and progress of project supporting Simona and Nerijus children’s home.                                                                            

Regimantas and Lukas from Anyksciai Rotaryclub presented the work done so far which was the preparation for and planting of a raspberry field of 200 plants. This is the first step in establishing a larger field. The purpose is to grow raspberry both for the homes own use and also for sales. This will give farmer practice to the whole family and also provide some welcoming income. Regimantas is watching over this part of the project. 

To be able to expand the activity with growing of other fruits and vegetables on the rest of the 15 available acres, additional equipment is needed.

The next step planned is to support the investment of  a small tractor with equipment. The funding for the investment is based on the contribution already gathered from Gjøvik Rotary, Anyksciai Rotary and Litauen rotary district. Altogether 5200 euro.

During the meeting a question of the transfer of the money from Gjøvik Rotary to Anyksciai Rotary was raised. It has Monday 9th of may been confirmed that the money was transferred and has been recieved on 11th of april.

Anyksciai Rotaryclub is working on the procurement of the tractor and will when avallable support the family in the use and maintenance of tractor and equipment. 

A picture based slides series of the presentation is available on the home page under Friendship club. 

2.       Brain storming on future development. 

The brainstorming contains ideas which later will be discussed in both clubs to conclude the further development. The first discussion in both clubs should be made by mid june. 

Humanitary projects. 

·         Further support to the Simone and Nerijus family for the next rotary year.content not yet defined.

·         Two weeks summer vacation in Norway for two children with companion based on staying with families from Gjøvik Rotaryclub.

·         Support the project  of Ogenia which is an after school activity and support for vulnerable children. Content not defined

·         Studying  in Gjøvik . Content not defined.

·         Suicide rate in Litauen Is very high compared to international rates. Litauen Rotary is working on defining a project to to help lowering this rate.  Anyksciai Rotary evaluates an evt participation.

·         Offer the experience from improving the “invironmental health” of the lake Mjøsa to Anyksciai.

                Friendship activities

·         Hunting of wild boar in Anyksciai region. The idea is that a group from Gjøvik Rotary club visits Anysciai to hunt with a group from Anyksciai Rotary club.

 4. mai Kaffemøte.

Programmet for gjenvisitten fra Anyksciai ble gjennomgått. Det skal avholdes et Rotary-møte den 7. mai kl. 17:45, fulgt av en festaften. Bevertningen er lagt opp som et spleiselag, godt planlagt av Ragnar.

Peter Huuse ga oss en reiseskildring fra California og San-Fransisco, og oppfordret oss til å bli litt mer som amerikanerne, nemlig bedre på small-talk og å framheve oss selv og vårt.

27. april

Det er alltid en fornøyelse å være tilhører når noen med innlevelse og engasjement holder foredrag i klubben. Så også denne gang, når presten i Vardal og Braastad, Dagfinn Follerås, snakket om at «Det som betyr noe er hvordan man tar det, ikke hvordan man har det».

Tilstander og hendelser både fjernt og nært kan få noen og enhver til å fortvile. Man bør imidlertid ta slikt med godt humør, også det som man synes er forferdelig. Kanskje skal man ikke kjenne så godt etter når kroppen ikke fungerer helt som man kunne ønske, eller når noen har sagt noe som man er usikker på om var godt ment eller ikke. Det var noe av essensen i Dagfinns foredrag.

Ettervarmen, den varmen du har i kroppen gjennom hele livet etter en trygg og god oppvekst, eller etter en periode med gode opplevelser, gjør deg rustet til å ta livets hendelser med godt humør.

Vi er alle så forskjellige, noen spretter opp igjen som en kork etter å ha blitt trykket ned, andre sprekker opp som porselen. Dagens ungdom er blitt flinke til å kjenne etter, men de er ikke blitt like flinke til å leve med det de kjenner. Det gjelder å ta det positivt om det ikke ble helt slik man hadde tenkt. Det som betyr noe er hvordan man tar det, ikke hvordan man har det.

Tre-minutter var ved Trond Hagen. Han viste oss en kortfilm fra en brannstiftelse, og minte oss om hvor viktig det er å ha med seg hodet og å tenke brannforebyggende.


20. april

Det er veldig lenge siden de medlemmene med lengst fartstid i klubben holdt sine ego-foredrag, og mye har skjedd i mellomtiden. Derfor holdt Tom Erik Henriksen, som har vært medlem i klubben i mer enn 30 år, et oppdatert ego-foredrag for oss.

Tom Erik er å kalle en ekte Gjøvik-gutt, født og oppvokst på Kråkejordet under andre verdenskrig. Han ønsket i unge år å utdanne seg til flyger, men en hørselsskade på det ene øret etter noen risikable eksperimenter med eksplosiver i unge år satte en stopper for det.

Etter en tid på Handelsskolen, og noen fånyttes forsøk på å få seg praksisplass som rørlegger, elektriker eller liknende for å kunne utdanne seg videre i den retningen, bød det seg en mulighet til å dra til sjøs.

Tom Erik mønstret derfor på cruisebåten Oslofjord og dro til New York i 1962. Cruiset fra NY til Panama ble mer spennende enn han hadde tenkt, for Cuba-krisen slo til idet de seilte leia mellom Cuba på den ene siden og USA på den andre. 

Etter tjeneste i Militærpolitiet, utdanning på Oslo Tekniske skole og dessuten giftermål, begynte den nyutdannede Tom Erik som VVS-ingeniør i Shell. Paret flyttet til Vang på Hedmarken, og senere til Hamar.

Den første sønnen ble født i -68, og de bygde hus på Vang noen år senere. Under byggeperioden ble også datteren født.

Tom Erik hadde ansvaret for Shells olje- og drivstoffleveranser i distriktet og hadde en anstrengende tid under oljekrisen i 1973, spesielt på grunn av alle gartneriene som søkte om dispensasjoner for å holde de oljefyrte kjelene i gang.

I 1977 flytta familien hjem til barndomshjemmet på Gjøvik, der Tom Erik blant annet engasjerte seg i arbeidet for utviklingshemmede, og deltok i arbeidet mot Departementet ved utviklingen av den nye HVPU-reformen.

Tom Erik fikk etter hvert ansvaret for Shells bensinstasjoner. På grunn av selskapets dårlige økonomi måtte et stort antall eiendommer selges, og det måtte han ta seg av i tillegg til de løpende oppgavene.

Delvis på grunn av stor arbeidsmengde og nedbemanninger, benyttet han anledningen ved en av de mange omorganiseringene til å hoppe av og pensjonere seg som 62-åring. En beslutning han ikke har angret på.

Tom Erik bruker nå tiden for det meste til reiser og opplevelser.


13. april


Frelsesarmeen ble etablert i 1865, og kom til Norge i 1888. Frelsesarmeen er et kirkesamfunn basert på den kristne tro, og med formål å ta hånd om hele mennesket under mottoet Suppe, Såpe, Frelse. Det og mere til kunne Marit Helene Olsen fortelle oss i foredraget hun holdt for oss i et fullsatt møtelokale. Til Gjøvik kom Frelsesarmeen for 120 år siden, og de driver en mengde aktiviteter, blant annet PULS – Ditt værested, som Marit Helene er prosjektleder for. Følg gjerne linken nedenfor for å lese mer om hvilke aktiviteter som drives der

 

Frelsesarmeen er en av de mest kjente og respekterte organisasjonene, både her i Norge og internasjonalt, og med det energiske og positive inntrykket vi sitter igjen med etter kvelden med Marit Helene, er vi trygge på at Julegryta vil stå på Falkehjørnet også de neste 120 årene! http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/menigheter_korps/hoyre_kolonne/divisjonene/ostre/hoyre_kolonne/vare_tilbud/puls/hoyre_kolonne/nyheter_lokalt/Frelsesarmeen+satser+p%C3%A5+Gj%C3%B8vik!.d25-SwZHU3w.ips

3-minutter var ved Nils Terje, som tok for seg valg av bosted basert på faren for radonstråling.
Radonkartet over Gjøvik viser at flere områder har høye radonverdier, så det kan være en ide å måle strålingen i de rommene du oppholder deg mest i.


6 APRIL 

Møtet ble innledet med en minnestund for Fred Kongstein, som døde denne dag etter en tøff tid på sykehuset.


Georg orienterte oss om hvem som kommer på gjenvisitt fra rotaryklubben i Anyksciai, og han la også fram forslag til program og budsjett for besøket.

 
Det er fem par som lander på Torp flyplass på fredag den 6. mai. De vil bli hentet av oss i minibuss og kjørt til Gjøvik for privat innlosjering. Minibussen har plass til 16, Både sjåfør og to guider er Gjøvik Rotary medlemmer.


For øvrig vil forslaget til program, med omvisning, bevertning og deltakelse vil bli sendt ut til alle medlemmene. Den endelige finpussen vil bli gjort på kaffemøtet den 4. mai 


3-minutter var ved Frank Häberli. Med bakgrunn i sitt virke reflekterte han over hydrogen og hydrogensamfunnet, framstillingsmetoder og det økologiske totalregnskapet.    
 30 Mars

Gjøvik Barnevern og omsorgssenter ble presentert med innlevelse og engasjement av Geir Rune Nyhus, leder av senteret.
Senteret ligger på Øverby, like nord for Eiktunet, og har plass til omkring førti flyktningebarn i alderen null til femten år. På grunn av den store tilstrømmingen i senere tid, har det på det meste vært opp mot dobbelt så mange på senteret.


Flyktninger under femten har rett til opphold i barnevernsinstitusjon, mens de eldre blir plassert i flyktningmottak i regi av UDI, der boforhold, omsorg og utviklingsmuligheter er atskillig dårligere enn på barnehjem. Derfor er det en utfordrende men viktig jobb å holde orden på alderen til dem som kommer til mottaket, for derigjennom å forhindre at voksne personer blir innlosjert sammen med mindreårige.
 
Som man kan tenke seg er mange av barna traumatisert, både som følge av det de har sett og opplevd, men også fordi de ikke har hatt noen familie eller kjente til å ta vare på seg over lengre tid.
 
Forøvrig har senteret plass til fem ungdommer i alderen tolv til atten år.
 
Nyhus ga oss et interessant og gripende foredrag om erfaringer og arbeidet ved institusjonen, og han poengterte flere ganger at det viktigste man kan gjøre er å gi omsorg. Vi er overbevist om at Gjøvik Barnevern og omsorgssenter gir nettopp det, og at de tar hånd om barna på beste måte.
 

3-minutter var ved Hans Thomas, som reflekterte over to temaer: Terrorfare og rettens behandling av barnemishandlingssaker. Han var ille berørt av den behandlingen barna blir utsatt for ved rettsbehandlingen av slike saker.23 Mars

Møtefri i påskeuken


16. mars

Stig Ottoson, rotarianer og professor i innovasjonsledelse ved NTNU/Gjøvik, holdt et foredrag under tittelen: Bærekraftig utvikling, hva betyr det?
Tre-minutter var ved Lise Eidsand.

9. mars

Kaffemøte med tema medlemsutvikling. Medlemsutviklings- og rekrutteringskomiteen v. Harald Bakke orienterte om det arbeidet som er blitt gjort så langt i dette Rotary-året.Det er ønskelig å oppnå en god fordeling av medlemmer i alle aldre. 

3-minutter ble holdt av Odd Hugo, som tok for seg utviklingen fra oppstarten av eget firma i 2006 og fram til i dag. 
Per fortalte om tilblivelsen og betydningen av Via Appia, og historier derfra. Både egenopplevde og andre, og Kjell R. framførte et spontant innlegg om oljefondet.

2. mars.

Årets Torskeaften gikk av stabelen denne onsdagen. Festen holdes for medlemmer og ledsagere, og det varHovdetun og Gjøvik Catering ved Bård Johansen, som stod for bevertningen i fast form.

Mat og drikke smakte utmerket, og selv om det kom enkelte kommentarer som avdekket et misforhold mellom tilgang og konsum av flytende dråper, var det som vanlig god stemning rundt bordene. 
Festen ble avsluttet med loddsalg og trekninger av et variert utvalg av gevinster.


24. februar.
Møtet ble innledet med en minnestund for Sven Strøm, som dessverre måtte gi tapt for sykdom i altfor ung alder. 
Foredraget denne kvelden var ved Pasient- og Brukerombudet i Hedmark og Oppland, Tom Østhagen.Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og det skal arbeide for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.Det er et uavhengig, statlig organ som finnes i alle fylker. Det har taushetsplikt, og det gir gratis tjenester. 
Østhagen gikk igjennom ombudets arbeidsmåte, som i hovedsak er å gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og formidle spørsmål og klager, bistå i kontakt med tjenestetilbud, og bistå med søknad om pasientskadeerstatning. 
Pasient- og Brukerombudet tar opp mange temaer. Det kan man blant annet lese mer om påwww.helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

 17. februar

Stedet for klubbmøtet var denne kvelden flyttet til EAB’s lokaler på Kallerud, i anledning av at Harald Bakke ville fortelle oss litt om noen engasjementer i sin familie. 


Som tre-minutter fikk vi se filmavisen fra åpningen av svevebanen (Fjellheisen) i Tromsø den 22. februar i 1961, altså for 55 år siden.Fjellheisen ble konstruert av Haralds far, Even A. Bakke, og han demonstrerte på filmen hvordan man sikkert kunne fire seg ned fra banen dersom det skulle bli nødvendig.

 
Historien om Even Bakke ble også vist som film. Han startet i vinvirksomhet i California, der han jobbet i Napa og Sonoma Valley i 14 år. Etter å ha giftet seg med en fransk jente, som var datter av en vinmaker i Champagne, bestemte de seg for å søke etter en gård i Frankrike med samme klima som han kjente fra før. De fant en passende vingård med kalkrik grunn, og i 2007 kom den første årgangen med Clos de Trias vin på markedet. Vinmarkene fikk sertifisering som biologisk drevet i 2012.

 
Etter filmen ble det anledning til å prøvesmake 2009- og 2010-årgangene, der det var blandede oppfatninger blant prøvesmakerne om hvilken som var best.

10. februar.

Ragnar Enger fortalte at Gjøvik RK nå bør påta seg å arrangere årets styreseminar for klubbene på Østsida av fjellene. Som medlemmer i arrangementskomiteen foreslo han Lise Eidsand, Nils Terje Haavi og Morten Samuelsen i tillegg til seg selv.Programmet het tidligere PrePETS, men altså nå styreseminar. Seminaret er tenkt avholdt på Strandhotellet, på datoen den 9. april. 

Tilfeldig eller ikke, men Per Sandvik holdt foredrag for klubben under tittelen; Krigen i Gjøvik.
Gjøvik var en del av hjemmestyrkedistrikt 143, som også omfattet Valdres, Land, Vardal og Toten, og det ble ledet av distriktssjef Knut Møyen. I Gjøvik var tre grupper underlagt området, ledet av Osvald Holmen.
Per øste ut av sin imponerende kunnskap fra krigsårene, og ga oss detaljerte skildringer og omtaler av personer og soldater fra den siste delen av 1944 og fram til sommeren i 1945.
Omtalene ble fulgt av bilder som han hadde samlet fra mange kilder, både private og offentlige, og viste persongallerier og hendelser knyttet til krigen og vårt nærmiljø.
Foredraget ga oss et innblikk i vår nære fortid som var interessant både for gjøvikensere og innflyttede.
3-minutter var ved Ragnar, som tok for seg ord med dobbeltbetydning samt tilfeller der navn og yrke (tilfeldigvis?) passer sammen, som f.eks. løvblåser Trine Løvhaug eller geolog Trine Skrede, som for øvrig var en av dem som overvåket Mannen, som etter hvert fikk navnet Seigmannen, av forståelige grunner.


2. februar
Rotaryklubbene Hunn/Gjøvik, Østre Toten, Raufoss og Gjøvik var samlet på Strand Hotell til Intercitymøte på tirsdag den 2. februar. 
Foredragsholder var Stein Lier Hansen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.
I 2016 vil norsk økonomi bli sterkt påvirket av nedgangen innen oljeindustrien. Omsetningen i petroleumsvirksomheten er forventet å gå tilbake 6 %, så selv om øvrig industri vil få en vekst på omkring 3 % så vil totalen ende på omkring null vekst. Sysselsettingen forventes å gå ned med 4 %, fordelt på 6 % i petro og 2 % i øvrig industri. Det betyr at mange ingeniører og sivilingeniører er blitt arbeidsledige allerede, og at nedgangen i industriarbeidsplasser vil slå til nå snart. 
Oljeindustrien har kuttet kraftig i V&M, vedlikehold og modifikasjon, noe som har gått sterkt ut over underleverandørene. Innen oljeklyngen har noen bedrifter allerede klart å snu seg rundt, noen nedbemanner og noen søker andre markeder. Norsk Industri jobber for å øke permitteringslengden til 52 uker, for at de bedriftene som ser for seg en midlertidig tilbakegang skal slippe å måtte si opp kvalifisert arbeidskraften.
Et lyspunkt i nedgangstider er utbyggingen av Johan Sverdrup – feltet, der det allerede er iverksatt arbeider for 115 milliarder kroner. 
Det grønne skiftet ble ikke nevnt av Lier Hansen, men han framhevet at innlandsindustrien er mye bedre rustet til å takle nedgangstider enn oljeindustrien på grunn av den alltid har hatt fokus på kontinuerlige forbedringer og kostnadskontroll.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

«Er salmeskatten blitt for høy?»
6. nov. 2019, 18.30

Luther, Landstad og Landro i rytmisk forkledning. ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...