Kaffemøte med rapport fra RYLA-deltaker

 RYLA-deltaker Snorre Strand Nilsen fortalte om sine gode opplevelser på seminaret, som er et tilbud i Rotary-regi, - til unge ledertalenter.
Snorre er 19 år og aktiv fotballspiller på Raufoss. Han fortalte levende om sine opplevelser og erfaringer fra siste års RYLA-seminar som ble holdt på Honne Konferansehotell. Det var svært interessant å høre om hans møter med andre ungdommer som kom fra helt andre miljøer, om erfaringer med verktøy for måling av lederegenskaper og personlighet, og om de ulike temaene som ble tatt opp i foredragene. Snorre mente at seminaret hadde vært svært nyttig og utviklende for ham, og han takket Gjøvik Rotaryklubb for at han ble valgt ut av klubben og fikk vår støtte til deltakelsen.
Klubbens RYLA-deltaker Snorre Strand Nilsen, - og en stolt bestemor, - Laila Strand Nilsen.

Noen fakta om:  rYLA - Rotary Youth Leadership Award

RYLA er et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker. RYLA arrangeres av Rotary, og er et tilbud til  unge og som har interesse for å lære mer om dette. 

Seminaret tilbys de som allerede er leder, har ambisjoner om å bli leder, eller bare er nysgjerrig på temaet.  Spredning i alder og bakgrunn er en fordel og skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar. RYLA gjennomføres som et 2-3 dagers seminar. I tillegg til faglig utbytte, gir dette mulighet til å bli kjent med nye mennesker og bygge nettverk. Gjennom foredrag og gruppearbeid tas det opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder og i andre sammenhenger i samspill mellom mennesker. Seminarene har en praktisk innfallsvinkel, hvor foredragsholderne også bruker eksempler basert på sine egne erfaringer. Deltakelse på RYLA er gratis for deltakerne, kostnadene dekkes av lokale Rotary-klubber.

I vårt Rotary-distrikt holdes det hvert år et RYLA-seminar i mars.


3 - minutter'n:


rotary-stoff:


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

«Er salmeskatten blitt for høy?»
6. nov. 2019, 18.30

Luther, Landstad og Landro i rytmisk forkledning. ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...