Presidentskifte

Klubbens president, Nils Terje Haavi, holdt onsdag 21. august det tradisjonelle "tiltredelsesforedraget" slik vi forventer at ferske presidenter gjør.
Han startet med mottoet (og logo) som er valgt av Presidenten i Rotary International; "Rotary Connects The World".
Videre var Rotary's visjon tema: "Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change - across the globe, in our communities, and in ourselves".
Andre sentrale tema i presidentens tale var våre kjerneverdier i Rotary der vi særlig framhever service/bistand, kameratskap, ulikhet, integritet og lederskap. Han snakket også om etikk, demokrati, verdens befolkningsvekst, demografi, og ikke minst, - den rivende tekniske utviklingen verden har opplevd siden dampmaskinen ble oppfunnet i år 1606. Og utviklingen går stadig raskere, noe som skaper nye muligheter. Rotary, som er en verdensomspennende organisasjon med mange tusen medlemmer, gir oss en posisjon til å påvirke utviklingen i positiv retning, og utgjøre en forskjell.
Avslutningsvis gikk presidenten gjennom vår egen klubbs konkrete målsettinger for året, og hvilke oppgaver de ulike komiteene er tildelt. Han understreket at en av de viktigst oppgavene er rekruttering av nye medlemmer, og at dette arbeidet allerede var kommet godt igang. Presidenten viste også til at programkomiteen allerede har planlagt programmet for hele første halvår.
Presidenten tok opp mange viktige tema i sitt innlegg, og med flere interessante vinklinger! Dette borger godt for et innholdsrikt og utviklende klubbår!


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Klubbens årsmøte
20. nov. 2019, 18.30 - 07:30 PM

Årsberetning, regnskap, valg 3 min ved Georg Jens ...

Rakfisk og bøker
27. nov. 2019, 18.30 - 07:30 PM

Festkomiteen inviterer til rakfisk Møtet er for m ...

Kaffemøte
4. des. 2019, 18.30 - 07:30 PM

3 min ved Ulf Johnsson 15 min Rotarystoff 19 15 - ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...